Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Covered California, Các Lãnh Đạo Cộng Đồng và Y Tế Nêu Lên Những Điều Khoản Chính của Kế Hoạch Cứu Trợ Hoa Kỳ và Vạch Ra Một Lộ Trình để Giảm Phí Bảo Hiểm và Giúp Hàng Triệu Người Được Bảo Hiểm

20/03/202121:43:00(Xem: 740)
032021a
 • Kế Hoạch Cứu Trợ Hoa Kỳ cung cấp hỗ trợ tài chính mới để giúp hàng triệu người được cứu trợ kinh tế và bảo hiểm y tế, thông qua Covered California hoặc các thị trường bảo hiểm sức khỏe khác trên toàn quốc.
 • Ước tính có khoảng 3 triệu người California nằm trong số 25 triệu người Mỹ được hưởng lợi từ các khoản phụ cấp mới và mở rộng, có thể giúp cho bảo hiểm chăm sóc sức khỏe trở nên vừa túi tiền bao giờ hết.
 • Covered California sẽ mở ra một thời kỳ ghi danh đặc biệt mới vào ngày 12 tháng 4 để cho phép khoảng 1,2 triệu người California không có bảo hiểm và gần 600,000 người hiện có bảo hiểm, những người hội đủ điều kiện nhận trợ giúp tài chính mới và nhận được khoản tiết kiệm ngay lập tức bắt đầu từ ngày 1 tháng 5.
 • Ngoài ra, phần lớn trong số 1,6 triệu người tiêu dùng hiện đang ghi danh của Covered California sẽ được hưởng lợi và sẽ được tự động áp dụng các khoản tiết kiệm đó vào tài khoản của họ.
 • Covered California đã vạch ra một lộ trình mới với ba chiến lược gồm một chiến dịch tiếp thị mới và để cho những công ty bảo hiểm sức khỏe có hợp đồng với họ đóng vai trò chủ động nhằm giúp mọi cư dân California hội đủ điều kiện được bảo hiểm với chi phí thấp hơn.
 
SACRAMENTO, Calif. — Covered California công bố dữ liệu mới và công bố quan hệ hợp tác mới để nhấn mạnh vào những cách thức mà Kế hoạch Giải cứu Hoa Kỳ có thể mang lại lợi ích cho 25 triệu người Mỹ, trong đó có 3 triệu người ở California.

Peter V. Lee, giám đốc điều hành của Covered California, cho biết: “Sự trợ giúp tài chính mới và mở rộng do Kế hoạch Giải cứu Hoa Kỳ cung cấp là một vấn đề rất lớn đối với hàng triệu người Mỹ.“  Những khoản trợ cấp mới này sẽ giúp nhiều người được bảo hiểm hơn, giảm chi phí chăm sóc sức khỏe và đưa tiền về túi của mọi người khi họ ghi danh bảo hiểm y tế thông qua Đạo luật Chăm sóc Giá Phải Chăng.”  

Ai Sẽ Hưởng Lợi Ích từ Kế Hoạch Giải Cứu Hoa Kỳ?
Kế hoạch Giải Cứu Hoa Kỳ giảm chi phí chăm sóc sức khỏe cho những người được bảo hiểm thông qua Covered California, hoặc thông qua các thị trường bảo hiểm y tế của Đạo luật Chăm sóc Giá Phải Chăng khác trên toàn quốc, bằng cách cung cấp các khoản trợ cấp mới và mở rộng nhằm giúp cho bảo hiểm y tế trở nên vừa túi tiền theo khả năng hơn bao giờ hết đối với nhiều người. Một phân tích của Covered California cho thấy ước tính có khoảng 25 triệu người Mỹ có thể được hưởng lợi từ luật mới (xem Bảng 1: , bao gồm:

 • Bảo Hiểm cho Những Người Không Có Bảo Hiểm - ước tính có khoảng 1,2 triệu người California và hơn 13 triệu người trên toàn quốc hiện không có bảo hiểm sẽ được hưởng lợi ích  từ sự trợ giúp tài chính mới, giúp giảm phí đóng phí bảo hiểm hàng tháng của họ.

Một phân tích của Covered California ước tính kế hoạch này sẽ cho phép 40 phần trăm các gia đình không có bảo hiểm mua bảo hiểm y tế thông qua Covered California với giá dưới $10 mỗi tháng. Hơn 50 phần trăm sẽ có thể nhận được một chương trình bảo hiểm với giá dưới $50 mỗi tháng và gần hai trong số ba người có thể được bảo hiểm với mức dưới $100 mỗi tháng.

Lee nói: “Kế hoạch Giải Cứu Hoa Kỳ cung cấp sự thúc đẩy đáng kể đầu tiên cho Đạo luật Chăm Sóc Sức Khỏe Giá Phải Chăng trong hơn 10 năm. Số tiền mới được cung cấp đồng nghĩa là nhiều người hiện đang sống không có bảo hiểm giờ có thể sẽ nhận được một chương trình bảo hiểm chất lượng cao với giá chỉ bằng chi phí của một vài chuyến xe buýt”.

 • Những người được bảo hiểm trực tiếp qua một công ty bảo hiểm sức khỏe - ước tính có khoảng 430,000 người dân California và 1,5 triệu người trên toàn quốc, được bảo hiểm trực tiếp thông qua một công ty bảo hiểm sức khỏe. Vì họ đã ghi danh vào thị trường bảo hiểm sức khỏe được gọi là “bên ngoài thị trường”, họ hiện không nhận được bất kỳ trợ giúp tài chính nào.

Một cá nhân có thu nhập hơn $51,000 mỗi năm hiện đang trả trung bình $1,100 một tháng cho bảo hiểm của họ. Theo các khoản trợ cấp mới và mở rộng do Kế hoạch Giải Cứu Hoa Kỳ cung cấp, phí bảo hiểm hàng tháng của họ giảm xuống trung bình $507  - tiết kiệm gần $600 mỗi tháng và tổng cộng gần $12,000 đô la từ tháng Năm này đến cuối năm 2022.

“Đối với một số người dân California, điều này có nghĩa là cuối cùng họ sẽ có đủ khả năng chi trả cho bảo hiểm chăm sóc sức khỏe và nhận được sự bảo vệ và sự yên tâm mà họ cần giữa cuộc khủng hoảng sức khỏe,” Lee nói. “Đối với những người khác, điều đó có nghĩa là hàng trăm đô la trở lại trong túi của họ để giúp họ trả tiền nhà ở, hoặc duy trì hoạt động kinh doanh của họ, hoặc dành tiền để nghỉ hưu.”

Bảng 1: Người Mỹ Hợp Lệ Nhận Trợ Giúp từ Kế Hoạch Giải Cứu Hoa Kỳ[1]

032021

[1] Bảng chỉ chỉ ra những người được ước tính đủ điều kiện nhận trợ cấp dựa trên tỷ lệ phần trăm đóng góp bắt buộc tối đa của thu nhập nguyên gia đình bằng cách sử dụng dữ liệu hành chính có sẵn (về thu nhập, tuổi và phí bảo hiểm chuẩn) từ thị trường của California: tính đủ điều kiện thực tế có thể khác nhau ở mức độ có sự khác biệt trong tuổi, thu nhập và chi phí bảo hiểm cho các tiểu bang khác và phần chênh lệch từ những gì được quan sát trong dữ liệu của Covered California. Không cho thấy ước tính 1,4 triệu người tiêu dùng có thể nhận được trợ cấp cao hơn vì họ đang nhận thu nhập từ bảo hiểm thất nghiệp.

 
 • Những Người Ghi Danh Hiện Tại của Covered California - luật này cũng sẽ giúp đỡ khoảng 10 triệu người Mỹ, gồm 1,4 triệu người ở California, những người đã ghi danh sử dụng Covered California hay các thị trường y tế khác và đã đang nhận trợ giúp tài chánh. Phân tích cho thấy đối với những người tiểu thụ ở California họ sẽ thấy số lệ phí bảo hiểm họ phải trả giảm xuống trung bình $119 cho mỗi gia đình mỗi tháng. Người tiêu dùng hiện tại không cần phải thực hiện bất kỳ hành động nào, vì Covered California sẽ tự động áp dụng số tiền tiết kiệm được vào tài khoản của họ và họ sẽ thấy các hóa đơn thấp hơn bắt đầu từ tháng Năm.

Syd Winlock là một chủ doanh nghiệp nhỏ ở Elk Grove và là một người ghi danh sử dụng Covered California. Trợ giúp tài chính mới có sẵn thông qua Kế hoạch Giải Cứu Hoa Kỳ sẽ giảm phí bảo hiểm từ $1,100 đô la của họ xuống $450 một tháng.

““Một trong những điều tôi đang muốn làm là mở rộng một số dịch vụ mà chúng tôi cung cấp và tôi có thể chuyển số tiền mà chúng tôi đang trả cho việc chăm sóc sức khỏe vào đó,” Winlock nói. "Khi quý vị đưa tiền vào túi của tôi, tôi sẽ bơm tiền trở lại nền kinh tế."
 
Thực Hiện Kế hoạch Giải Cứu Hoa Kỳ Hiệu Quả

Ngoài phân tích của mình, Covered California cũng đưa ra các bước mà họ sẽ thực hiện - bao gồm hợp tác với các kế hoạch y tế quốc gia và các nhà lãnh đạo cộng đồng - để thực hiện hiệu quả Kế hoạch Giải Cứu Hoa Kỳ.

Trong khi luật mới này có thể sẽ mang lại lợi ích cho 25 triệu người Mỹ, nhưng nhiều người trong số họ sẽ cần phải hành động, đòi hỏi sự cần thiết của một chiến dịch tiếp cận có mục tiêu và phối hợp. Văn phòng Ngân sách Quốc hội ước tính rằng chỉ 10% những người không được bảo hiểm và đủ điều kiện nhận trợ cấp mới sẽ ghi danh tham gia và chỉ 20% những người hiện đang được bảo hiểm nhưng chưa được hỗ trợ sẽ ghi danh nhận các quyền lợi mới.

Các lý do chính được trích dẫn cho con số ước tính thấp này là do nhiều người không có bảo hiểm vẫn tin rằng họ không đủ khả năng chi trả bảo hiểm; người hiện đang có bảo hiểm bên ngoài thị trường ít có khả năng chuyển sang thị trường vào giữa năm; và chương đó là tạm thời.

“Những thách thức là có thật, và điều này sẽ không dễ dàng, nhưng chúng tôi có thể làm tốt hơn - không chỉ cho người dân California mà cả người Mỹ trên khắp đất nước,” Lee nói. “Covered California và các nhà hợp tác với chúng tôi đã sẵn sàng tham gia, để quảng bá rộng rãi về nguồn tiền mới có có thể giúp hàng triệu người”.

Covered California đã phát hành một lộ trình mô tả Phương Pháp Tiếp Cận của Covered California đối với Thúc đẩy Kế Hoạch Giải Cứu Hoa Kỳ: Các Nhóm Mục Tiêu và Phương Pháp Tiếp Cận Chiến Lược và phân tích chi tiết về những người đủ điều kiện nhận các lợi ích của Kế Hoạch Giải Cứu Hoa Kỳ ở mỗi tiểu bang, bao gồm phân tích các khoản đầu tư tiếp thị trong tương lai cho thị trường liên bang và các tiểu bang khác sẽ ngang bằng với những tiểu bang mà California đã đạt được trong lịch sử.

Phương pháp tiếp cận của Covered California mô tả ba phương pháp tiếp cận chiến lược sẽ thực hiện để tiếp xúc và ghi danh càng nhiều người California càng tốt:

 • Khởi động giai đoạn ghi danh đặc biệt mới - Covered California sẽ mở một giai đoạn ghi danh đặc biệt mới - sẽ bắt đầu vào Thứ Hai, ngày 12 tháng 4 và kéo dài đến cuối năm - để cho những người California không có bảo hiểm và không được phụ cấp có thời gian ghi danh tham gia chương trình bảo hiểm bắt đầu sớm nhất là ngày 1 tháng 5 và tiếp tục chương trình tiếp cận này và nỗ lực ghi danh để thâu lợi ích từ chương trình tiếp thị theo thời gian.

“Thời gian là điều cốt yếu, bởi vì mỗi tháng trôi qua là một tháng mà ai đó có thể được bảo hiểm hoặc tiết kiệm hàng trăm đô la cho bảo hiểm y tế của họ,” Lee cho biết.

 • Giữ cam kết với người tiêu thụ - Covered California sẽ tiếp tục tập trung vào chiến thuật và chiến lược lấy người tiêu dùng làm trung tâm đã được sử dụng kể từ khi ra mắt năm 2014. Trọng tâm sẽ bao gồm các khoản đầu tư mới vào tiếp thị và tiếp cận - tổng cộng từ 20 triệu đô la đến 30 triệu đô la quảng cáo trên truyền hình, đài phát thanh, báo in và quảng cáo trên các trang mạng trong vài tháng tới. Chiến dịch trên toàn tiểu bang sẽ tiếp cận mọi cộng đồng, với nhấn mạnh vào các phương tiện truyền thông của người Mỹ gốc Tây Ban Nha, Châu Á và Châu Phi đại diện cho các nhóm bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi đại dịch và suy thoái. Ngoài ra, được Covered California sẽ tham gia với các đối tác chính – các đại lý bảo hiểm, các tổ chức xác định và ghi danh, các cơ quan tiểu bang và các tổ chức khác ở mức địa phương và tiểu bang – để có thể tiếp xúc với mọi người tiêu thụ đủ điều kiện.

“Trong khi hầu như tất cả mọi người ở Covered California sẽ được giảm phí bảo hiểm một cách đáng kể trong hóa đơn kế tiếp, chúng tôi cần một nỗ lực lớn để đảm bảo rằng hàng trăm nghìn người California đủ điều kiện nhận được sự trợ giúp hàng trăm hoặc thậm chí hàng nghìn đô-la này, ” Anthony Wright, giám đốc điều hành của Health Access California, liên minh vận động chăm sóc y tế toàn tiểu bang, phát biểu. "Càng có nhiều người dân California được bảo hiểm và càng có nhiều người có thể tiếp cận và có được bảo hiểm chăm sóc chất lượng, chúng ta càng sớm kết thúc đại dịch này và tiến gần hơn đến một hệ thống bảo hiểm giá phải chăng cho toàn dân và hệ thống này có thể giải quyết được những vấn đề của cuộc khủng khoảng y tế công cộng kế tiếp.”

“Cộng đồng người La-tinh đã bị ảnh hưởng nặng nề trong năm qua. Họ là nhóm người làm việc trong các vai trò mà chúng ta coi là thiết yếu trong xã hội một cách không cân xứng,  và với một tốc độ bị ảnh hưởng COVID-19 cao cho ta thấy tầm quan trọng của việc đảm bảo tiếp cận với bảo hiểm chăm sóc sức khỏe có chất lượng - không chỉ ở Los Angeles, mà trên khắp California và toàn quốc," Cástulo de la Rocha, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của AltaMed Health Services nói. “Các khoản tiền do luật này cung cấp sẽ giúp thu hẹp khoảng cách trong phạm vi bảo hiểm bằng cách làm cho nó phải chăng vừa túi tiền hơn, giúp cộng đồng của chúng ta được bảo hiểm và luôn giữ được bảo hiểm.”

 • Đặt trách nhiệm vào những công ty cung cấp dịch vụ y tế - Covered California đang khuyến khích 11 nhà cung cấp dịch vụ y tế của mình đầu tư vào tiếp thị và tiếp cận để xác định những người sử dụng bảo hiểm “bên ngoài thị trường” và những người gần đây đã bị giá bảo hiểm cao đẩy ra khỏi bảo hiểm, để cho họ biết rằng họ bây giờ đủ điều kiện nhận trợ giúp tài chính mới. Cùng tham gia với Coverd California để công bố các phương pháp tiếp cận này là ba Giám Đốc Điều Hành trong số các công ty cung cấp dịch vụ y tế có hợp đồng với Covered California, họ là những người đã cam kết vào việc mở rộng ghi danh ở mức nhiều nhất có thể đạt đến.

“Đây là hành động đúng vào thời điểm thích hợp.” Greg Adams, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Kaiser Permanente cho biết, “Kế Hoạch Giải Cứu Hoa Kỳ sẽ cung cấp các nguồn lực cần thiết cho những cộng đồng bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi COVID-19, bao gồm các cộng đồng da màu và các gia đình có thu nhập thấp. Đây là bước lớn nhất để làm cho bảo hiểm chăm sóc sức khỏe trở thành hiện thực cho tất cả mọi người Mỹ kể từ khi Đạo luật Chăm Sóc Sức Khỏe Giá Phải Chăng được thông qua. Kaiser Permanente sẽ làm phần việc của chúng tôi để đảm bảo chi phí không phải là rào cản đối với phạm vi bảo hiểm mà tất cả người Mỹ xứng đáng được hưởng.”

Gail Boudreaux, Chủ tịch và Giám đốc điều hành của Anthem, Inc. cho biết: “Một nỗ lực như thế này đòi hỏi sự phối hợp và làm việc theo nhóm, và Anthem tự hào được làm việc với tất cả các bang của chúng tôi để thực hiện thành công nỗ lực này và chúng tôi sẽ làm việc với các đối tác của mình để đảm bảo tất cả những người Mỹ đủ điều kiện tận dụng tối đa nguồn trợ giúp tài chính mới dành cho họ. ”

 “Blue Shield of California cam kết với nỗ lực này vì nó là cốt lõi trong sứ mệnh phi lợi nhuận của chúng tôi để đạt được bảo hiểm chăm sóc sức khỏe toàn dân và đó là điều đúng đắn cần làm vào thời điểm mà rất nhiều người dân California cần sự bảo vệ đó, ”Blue Shield về Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành California Paul Markovich phát biểu. “Chúng tôi rất vui được làm việc với Covered California để tiếp cận những người ở mọi khu vực của tiểu bang, những người cần được bảo hiểm và những người có thể tiết kiệm tiền bằng cách chuyển sang một chương trình bảo hiểm trên thị trường bảo hiểm Covered California.”
 
 “Covered California đã triển khai các chiến thuật và chiến lược này trong bảy năm qua, và chúng rất quan trọng để làm cho mọi thứ hoạt động,” Lee nói. “Chúng tôi sẵn sàng làm mọi thứ có thể để thực hiện thành công Kế Hoạch Giải Cứu Hoa Kỳ cho càng nhiều người dân California càng tốt, đồng thời chúng tôi hy vọng và mong rằng chính quyền liên bang và các bang khác cũng sẽ làm như vậy.”

Cư Dân Californians Có Thể Dễ Dàng Tìm Ra Những Lợi Ích Dành Cho họ

Covered California sẽ ra mắt công cụ “Mua sắm và So sánh” mới vào ngày 12 tháng 4, công cụ này sẽ cho phép người tiêu dùng dễ dàng biết chính xác họ sẽ được lợi như thế nào từ luật mới. Người tiêu dùng sẽ có thể biết mức độ trợ giúp tài chính mới mà họ đủ điều kiện nhận được chỉ trong vài phút bằng cách nhập mã bưu điện, thu nhập của gia đình và tuổi của những người cùng sống trong gia đình.
Những người muốn tìm hiểu về các chọn lựa bảo hiểm của họ còn có thể:
 
 • Ghé vào www.CoveredCA.com.
 • Nhận trợ giúp miễn phí và bảo mật qua điện thoại, bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau, từ một chuyên viên ghi danh được chứng nhận.
 • Được chuyên viên ghi danh  gọi cho họ và giúp họ miễn phí.
 • Xin gọi Covered California tại (800) 300-1506.

Sơ Lược về Covered California
Covered California là thị trường bảo hiểm của tiểu bang, nơi cư dân California có thể tìm được các chương trình bảo hiểm phẩm chất cao từ các công ty bảo hiểm hàng đầu với giá phải chăng.  Covered California là nơi duy nhất nơi các cá nhân hội đủ điều kiện có thể nhận giúp đỡ tài chánh cho phí bảo hiểm dựa trên cơ sở trượt giá để giảm chi phí bảo hiểm. Người tiêu dùng có thể so sánh các chương trình bảo hiểm sức khỏe và chọn chương trình phù hợp nhất với nhu cầu sức khỏe và ngân sách của họ. Tùy thuộc vào mức lợi tức, một số người tiêu thụ có thể hội đủ điều kiện để được chương trình Medi-Cal với giá thấp hoặc miễn phí.

Covered California là một bộ phận độc lập của chính quyền tiểu bang có nhiệm vụ làm cho thị trường mới hoạt động tốt đẹp cho người tiêu dùng California. Được giám sát bởi một hội đồng gồm năm thành viên do Thống Đốc và Cơ Quan Lập Pháp bổ nhiệm. Để biết thêm thông tin về Covered California, xin truy cập www.CoveredCA.com

 

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Đây là loạt bài Hướng Dẫn Medicare bảo trợ bởi Clever Care Health Plan, nhà cung cấp hàng đầu các dịch vụ bảo hiểm Medicare Advantage phù hợp với văn hóa Đông kết hợp Tây Y. Đối với những người sắp bước sang tuổi 65, quý vị sẽ cần có nhiều quyết định quan trọng về bảo hiểm chăm sóc sức khỏe. Dưới đây là một số lời khuyên hữu ích về cách chi trả cho bảo hiểm sức khỏe của quý vị.
Viêm gan B là tình trạng viêm nhiễm gây ra bởi virus Viêm gan B làm tổn hại gan. Một số bệnh nhân nhiễm virus không thể chống lại tình trạng nhiễm trùng, và bị nhiễm bệnh suốt đời. Những bệnh nhân này bị Viêm gan B mạn tính, và có thể tiến triển thành các bệnh nghiêm trọng về gan qua thời gian, bao gồm cả xơ gan và ung thư gan.
Văn Phòng Vận Động Tranh Cử của cựu Dân Biểu Liên Bang Harley Rouda (HarleyForCongress) xin mời quí cư dân đến với ngày trợ giúp điền đơn nhập tịch lần thứ ba 17/06/2021
Với tinh thần của mùa Vu Lan Báo Hiếu, chúng tôi mong muốn được đóng góp một phần ý nghĩa qua cuộc thi viết văn để các bạn trẻ có thể biểu lộ cảm xúc, tâm tư tình cảm của riêng mình đối với ông bà cha mẹ ngỏ hầu thu hẹp khoảng cách và sự cảm thông giữa các thế hệ. Chúng tôi tha thiết cần sự giúp đỡ của quý vị để cổ vũ và khích lệ con cháu của chúng ta tham gia vào cuộc thi viết luận này.
Chương trình Phần Thưởng Nhiên Liệu Sạch California trên toàn tiểu bang giảm giá cho người lái xe ở California tối đa tới $1,500 khi mua một chiếc xe EV mới. Khoản giảm giá áp dụng tại chỗ cho những chiếc xe mới được mua hoặc thuê tại các hãng bán xe và nhà bán lẻ có tham gia chương trình trên khắp California.
Đội Ứng Phó Khẩn Cấp Trong Cộng Đồng (Community Emergency Response Team, CERT) sẽ tổ chức một cuộc gặp gỡ và trò chuyện cùng cộng đồng vào ngày Thứ Bảy, 19 tháng Sáu, từ 9:00 giờ sáng đến 11:00 giờ trưa, tại Garden Grove Courtyard Center, địa chỉ là 12732 Main Street. Sẽ có phục vụ bữa ăn sáng nhẹ tại đây.
Nữ Dân Biểu Katie Porter đã đặt câu hỏi về tính trung thực của nữ Dân Biểu Michelle Steel sau khi hai người đã hợp tác dẫn đầu đưa ra nghị quyết lên án tội ác hận thù đối với người gốc Châu Á Thái Bình Dương.
Thứ Sáu, ngày 11 tháng Sáu tới đây là ngày cuối cùng để tham gia khảo sát trực tuyến (online survey) của Thành Phố Garden Grove để cung cấp thông tin về Hạng Mục Công Lý Môi Trường (Environmental Justice Element). Những ý kiến đóng góp của công chúng sẽ giúp một phần của việc điều chỉnh bản Quy Hoạch Chung (General Plan) nhằm giảm thiểu những rủi ro về sức khỏe có thể gây ra bởi nhiều yếu tố
Thành phố Garden Grove mời cộng đồng đến tham dự buổi chiếu phim ngoài trời (outdoor movie) với bộ phim về cuộc phiêu lưu kỳ thú và hấp dẫn ‘Jumanji’ (PG) vào ngày Thứ Năm, 17 Tháng Sáu, tổ chức tại Garden Grove Park, tọa lạc tại 9301 Westminster Boulevard.
Cho đến nay, chương trình đã hỗ trợ cho gần 2,500 doanh nghiệp nhỏ do cộng đồng Người Da Đen, Bản Địa và Da Màu (Black, Indigenous and People of Color, BIPOC) sở hữu, bao gồm các doanh nghiệp thuộc sở hữu của Người Mỹ gốc Tây Ban Nha và Người Mỹ gốc Á, với tư cách là người hưởng lợi của Comcast RISE ở 34 tiểu bang. Quan hệ đối tác mới với Ureeka, một nền tảng trực tuyến dành cho doanh nhân, sẽ cung cấp cho những người nhận tài trợ chương trình huấn luyện kinh doanh và tất cả những người hưởng lợi để có một cộng đồng mạng trực tuyến có quyền truy cập vào các nội dung được tuyển chọn và biên soạn riêng và các tài nguyên giáo dục bổ sung.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.