Hôm nay,  
Việt Báo Online

Kỷ Niệm 53 Năm Thành Lập Đảng Tân Đại Việt Ra Mắt Tân Ban Lãnh Đạo Nhiệm Kỳ 2017-2021

16/11/201700:00:00(Xem: 2464)
Kỷ Niệm 53 Năm Thành Lập Đảng Tân Đại Việt Ra Mắt Tân Ban Lãnh Đạo Nhiệm Kỳ 2017-2021

Hình ảnh trong Lễ Kỷ Niệm 53 năm thành lập Đảng Tân Đại Việt và ra mắt Tân Ban Lãnh Đạo Đảng.
 

Westminster (Bình Sa)- - Tại hội trường Thành Phố Westminster số 8200 Westminster Blvd., vào lúc 1 giờ 30 ngày 12 tháng 11 năm 2017, Đảng Tân Đại Việt đã long trọng làm lễ kỷ niệm 53 năm ngày thành lập Đảng và ra mắt Tân Ban Lãnh Đạo Nhiệm Kỳ 2017-2021.

Tham dự buổi lễ ngoài qúy vị lãnh đạo và các thành viên trong đảng coòn nhận thấy có qúy vị đại diện tinh thần các tôn giáo, qúy vị dân cử,  đại diện dân cử, qúy vị đại diện các đảng phái chính trị, đại diện cộng đồng, hội đoàn, đoàn thể, các cơ quan truyền thông.

Điều hợp chương trình Ông Hoàng Đình Khuê và Cô Như An.

Mở đầu ông Hoàng Đình Khuê, thay mặt ban tổ chức chào mừng và cảm ơn qúy quan khách cùng toàn thể qúy vị tham dự, tiếp theo ông điều hợp phần nghi thức chào quốc kỳ Việt-Mỹ, phút mặc niệm, sau đó ông mời qúy vị lãnh đạo Đảng lên trước bàn thờ có chân dung Giáo Sư Nguyễn Ngọc Huy để niệm hương tưởng nhớ đến Đảng Trưởng Trương Tử Anh và Giáo Sư Nguyễn Ngọc Huy.

Sau đó Bác Sĩ Mã Xái, Chủ Tịch Đảng Tân Đại Việt lên ngỏ lời chào mừng và cảm ơn sự hiện diện của tất cả qúy vị tham dự ngày thành lập Đảng Tân Đại Việt, đánh dấu một quãng đường đầu tranh cùng toàn dân hơn nửa thế kỷ trong giòng lịch sử dân tộc, với tâm quyết xây dựng một quê hương Việt Nam tự do, dân chủ pháp trị độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ.

Ông trình bày về: Bối cảnh chính trị Miền Nam lúc Đảng Tân Đại Việt ra đời, Ý nghĩa ngày thành lập Đảng Tân Đại Việt và các đóng góp xây dựng Dân Chủ Pháp trị cho Việt Nam Cộng Hòa. Trong phần trình bày khá chi tiết để cuối cùng ông cho biết: “Đại Hội Toàn Thế Giới Đảng Tân Đại Việt Kỳ VIII năm nay diễn ra trong hoàn cảnh Việt Nam đang trải qua thời kỳ hỗn độn và rối loạn hơn bao giờ hết với nền kinh tế bất cập, trên bờ phá sản, trong một bối cảnh chính trị bất ổn chưa từng thấy từ nội trị đến ngoại giao, giữa lúc thế giới đang trải nghiệm những an ninh bất ổn, phức tạp; trước hiện tình đất nước ở thế chông chênh, nhân dân phải đối phó với kẻ nội thù cộng sản Hà Nội, bên ngoài là bọn ngoại xâm Trung Cộng.

Đảng Tân Đại Việt mở đại hội toàn thế giới năm nay tại Nam California nhằm đánh giá qúa trình đấu tranh dân chủ hóa, đánh dấu “53 năm nhìn lại” để rồi cùng toàn dân trong và ngoài nước cùng với các phong trào dân chủ đẩy mạnh tiến trình dân chủ hóa, trước tình thế nguy cơ đất nước đang đứng trước hiểm họa bành trướng Đại Hán gần kề trên lộ trình thực hiện giấc mộng hóa của Tập Cận Bình vừa tuyên bố khai mở kỷ nguyên mới của chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc…..”

Tiếp theo đồng chí lão thành Hoài Sơn  lên phát biểu về “Chủ Nghĩa Dân Tộc Sinh Tồn trong việc giải thể chế độ cộng sản.” Cụ gần 100 tuổi nhưng rất sáng suốc trình bày chi tiết về những hoạt động của Đảng Tân Đại Việt mà trong đó cụ là người gắn liền ngay từ buốc đầu.

Sau đó phần ra mắt Tân Ban Lãnh Đạo Đảng nhiệm kỳ 2017-2021 gồm có các ông: Tiến Sĩ Lê Minh Nguyên, Chủ Tịch Đảng, ông Phan Đức Duy, Đệ Nhất Phó Chủ Tịch, ông Hoàng Đình Khuê, Đệ Nhị Phó Chủ Tịch, ông Dương Tấn Hải, Tổng Thư Ký.

Ban Giám Sát gồm có: Cựu Dân Biểu Trần Minh Nhựt, ông Quốc Phùng và ông Trần Nguyên Phúc.

Trong dịp nầy Dược Sĩ Nguyễn Đình Thức, đại diện TNS Janet Nguyễn lên chúc mừng và trao bằng tưởng lệ cho tân ban lãnh đạo.

Tiếp theo lời cảm ơn của tân Chủ Tịch  TS. Lê Minh Nguyên. Trong lời phát biểu ông nói: “Ông rất vinh dự được sự tín nhiệm của đại hội nhưng đây là một trách nhiệm lớn lao trong công cuộc đấu tranh thành công để giải thể chế độ cộng sản và tiếp tục công tác Đảng còn dang dỡ, ông cảm ơn Đồng Chí Mã Xái trong 8 năm qua, cảm ơn tất cả các đồng chí trong đảng Tân Đại Việt, cảm ơn các đồng chí trước năm 1975 trong hàng ngủ sinh viên như các anh: Hoàng Đình Tạo, Phan Huy Nho, Châu Ngọc An, Vũ Quốc Trường... trong phong trào Thanh Niên Cấp Tiến có Giáo Sư Nguyễn Văn Bông, và Nguyễn Ngọc Huy.

Ông cũng nhấn mạnh đến Nghị Quyết 36 của Đảng cộng sản Việt Nam đã xâm nhập vào hàng ngủ Người Việt quốc gia làm lũng đoạn hàng ngủ, gây chia rẻ cộng đồng... Kết luận ông nói: “Giọt nước không làm nên cơn mưa rào, nhưng cơn mưa rào nào cũng nhờ vào các giọt nước.”

Sau đó phần giải lao, dùng thức ăn nhẹ do ban tổ chức mời trước khi trở lại phần hội luận chính trị.

Sau phần giải lao, Ban tổ chúc mời một số vị lên bàn chủ tọa, trong đó có: Tiến Sĩ Lê Minh Nguyên, Bùi Thị Anh Thư, Phạm Đức Duy, Nguyễn Kim Bình và Huỳnh Kim Đạo.

Mở đầu chương trình hội luận TS. Lê Minh Nguyên trình bày đề tài “Ba Mũi Giáp Công trong công cuộc đấu tranh giải thể chế độ cộng sản.”

Cô Bùi Anh Thư trình bày đề tài “Tổ chức mà không tổ chức dưới chế độ độc tài đảng trị của đảng cộng sản Việt Nam.”

Tiếp theo ông Hoàng Đình Khuê, Đệ Nhị Phó Chủ Tịch trình bày Tham Luận với Đề tài “Thăng Tiến Dân Chủ Trong Chủ Nghĩa Dân Tộc Sinh Tồn”

Ông cho biết: “Một đảng chính trị muốn phát triển vững mạnh phải có một chủ thuyết đúng đắn làm nền tảng. Chủ thuyết đó là hệ tư tưởng, là chất keo của Đảng, đó chính là ngọn đuốc soi đường cho đường lối đấu tranh chiến lược của Đảng.

Đảng TĐV và ĐVQDĐ rất may mắn có được một chủ thuyết là CN/DTST do ông Trương Tử Anh đảng trưởng ĐVQDĐ phác thảo ra năm 1938 và sau này được GS Nguyễn Ngọc Huy khai triển vào năm 1964.

Đã 79 năm qua, CN/DTST phát triển vượt không gian và thời gian, gây ảnh hưởng rộng lớn trong dân chủ hóa Việt Nam và phát huy chủ nghĩa dân tộc ở một số quốc gia trên thế giới.

Vậy ta hãy xét CN/DTST ưu việt như thế nào?

Đây là một đề tài nghiên cứu rất công phu chi tiết khá dài để rồi ông kết luận:

“Trong Chủ Nghĩa Dân Tộc Sinh Tồn GS Nguyễn Ngọc Huy đã nghiên cứu các lý thuyết và chủ nghĩa trên thế giới, từ lý thuyết Thần quyền, lý thuyết Dân chủ, lý thuyết xã hội Duy vật đến chủ nghĩa phát xít của Ý, chủ nghĩa Siêu tộc của Đức và chủ nghĩa Tam Dân của Trung quốc đều không còn thích hợp, nếu đúng ở nước này thì không đúng ở nước khác, thích hợp trong thời gian này nhưng lại lỗi thời trong thời điểm khác.

Nhưng Chủ Nghĩa Dân Tộc Sinh Tồn đến nay vẫn còn giá trị, vượt thời gian và không gian rất thích hợp cho sự phát triển dân chủ hóa đất nước.”

Cuối cùng Ban tổ chức cảm ơn tất cả mọi người, trước khi chia tay còn hẹn nhau một ngày đại hội lớn tại Sài Gòn Việt Nam.

 

12/10/2019(Xem: 272)
ROSEMEAD, Calif., Ngày 1 tháng 10 năm 2019 - Những học sinh năm cuối trung học có ước mơ tạo sức mạnh cho tương lai và tạo sự khác biệt qua nghiên cứu khoa học, công nghệ, kỹ thuật hoặc toán học (STEM) được mời nộp đơn cho Edition Scholars Program với tổng trị giá 1.2 triệu Mỹ Kim.
12/10/2019(Xem: 357)
Santa Ana (Bình Sa)- - Tại nhà hàng Majesty vào lúc 11 giờ trưa Thứ Bảy ngày 05 tháng 10 năm 2019, một buổi họp mặt các cựu Sĩ Quan Huấn Luyện Viên, cựu học viên Trường Quân Báo Cây Mai đã đượic tổ chức lần đầu tiên tại Nam California
12/10/2019(Xem: 254)
SINH HOẠT CỘNG ĐỒNG:
11/10/2019(Xem: 2600)
Tân Phó Đề Đốc Nguyễn Từ Huấn là quân nhân Hải Quân Mỹ gốc Việt đầu tiên được thăng cấp tướng đã chính thức tuyên thệ hôm 10 tháng 10
11/10/2019(Xem: 334)
Santa Ana (Bình Sa)- - Tại Nhà Hàng Majesty Seafood Restaurant, 5011 W. Edinger Ave, Santa Ana, CA 92704, vào lúc 6 giờ chiều Chủ Nhật ngày 06 tháng 10 năm 2019, Hội Ái Hữu Bà Triệu và Hội Thái Cực Quyền đã long trọng tổ chức Lễ Tưởng Niệm Bà Triệu Lần Thứ 23 tại hải ngoại để tưởng nhớ công ơn của vị nữ anh hùng dân tộc Triệu Thị Trinh.
11/10/2019(Xem: 332)
Kết quả những cuộc thăm dò ý kiến độc giả năm 2019 của hai tờ The Press-Enterprise và Orange County Register đã được tiết lộ, Pechanga đã được bầu là “Sòng Bài Tuyệt Vời Nhất Nam Cali - Best Southern California Casino.”
11/10/2019(Xem: 269)
SINH HOẠT CỘNG ĐỒNG:
10/10/2019(Xem: 357)
Thượng Nghị Sĩ Tom Umberg, Cơ quan Contractors State License Board, và Dehli Center kính mời quý vị tham dự buổi Hội thảo miễn phí với đề tài Giúp Cao Niên Ngăn Ngừa Nguy Cơ Bị Lừa Gạt.
10/10/2019(Xem: 1301)
Tại các cơ sở thương mại mà đặc biệt là nhà hàng và tiệm Nail khắp Hoa Kỳ, thường thấy có trưng bảng thông báo “We reserve the right to refuse service to anyone” (tạm dịch: “Chúng tôi dành quyền từ chối phục vụ bất kỳ người nào”).
10/10/2019(Xem: 1148)
Kế hoạch tổ chức Ngày Diễn Hành Tết 2020 đã bắt đầu thành hình. Năm nay, ngày diễn hành sẽ vào ngày thứ bảy, 25 tháng 1 năm 2020, bắt đầu từ 8 giờ sáng đến 11:30 giờ trưa, nhằm ngày Mồng Một Tết năm Canh Tý.
10/10/2019(Xem: 326)
Westminster (Bình Sa)- - Tại nhà hàng Paracel Seafood Restaurant trưa Chủ Nhật ngày 6 tháng 10 năm 2019, Gia Đình Cựu Tù Nhân Chính Trị Ái Tử Bình Điền họp mặt lần Thứ 23-2019, theo thông lệ cứ mỗi năm một lần
10/10/2019(Xem: 220)
Vào mùa đông năm nay, Ban Phục Vụ Cộng đồng sẽ mang đến chương trình “Winter in the Grove” được tổ chức vào ngày Thứ Bảy, 7 tháng 12, 2019, tại Village Green Park, tọa lạc tại 12732 Main Street, từ 3:00 giờ chiều tới 8:00 giờ tối.
10/10/2019(Xem: 1296)
WESTMINSTER (VB) -- Nhà Thơ Du Tử Lê, khuôn mặt lớn của nền văn học Việt Nam từ trước năm 1975 đến nay, đã qua đời vào lúc 8 giờ 6 phút tối Thứ Hai, ngày 7 tháng 10 năm 2019 tại thành phố Garden Grove, miền Nam California, Hoa Kỳ
10/10/2019(Xem: 180)
SINH HOẠT CỘNG ĐỒNG:
09/10/2019(Xem: 430)
Hai tuyển tập nói nơi đây là tuyển tập thơ “Ngôn Ngữ Xanh” của Nguyễn Thị Khánh Minh và tuyển tập tạp bút “Chỉ Là Đồ Chơi” (ấn bản 2019) của Trịnh Y Thư.
Tin công nghệ
Khoảng giữa tháng 10/2019, trang Bloomberg đưa tin nhà sáng lập Faraday Future - Jia Yueting đã nộp đơn xin phá sản tại tòa án Delaware.
Ứng dụng chia sẻ video nổi tiếng TikTok đã mở một văn phòng tại Mountain View, California – cách trụ sở chính của Facebook chỉ vài phút đi bộ. TikTok dường như đang tiếp cận đến "lãnh thổ" của Facebook - theo đúng nghĩa đen.
Khoảng giữa tháng 10/2019, bộ đôi Pixel 4 và Pixel 4 XL đã được Google ra mắt trong sự kiện tối qua. Bộ đôi smartphone mới của Google có một số nâng cấp, đặc biệt là camera, và thay đổi về thiết kế
Khoảng giữa tháng 10/2019, trong sự kiện ra mắt loạt sản phẩm mới của Google, bên cạnh bộ đôi Pixel 4 mới, hãng cũng giới thiệu một chiếc Pixelbook Go mới.
Các công ty công nghệ đang lên như Uber và WeWork liên tục xuất hiện trên các mặt báo thời gian qua, nhưng không phải vì lý do tăng trưởng hay một sự đột phá nào về doanh thu nào.
Khoảng giữa tháng 10/2019, Purdue Pharma, hãng sản xuất ra loại thuốc OxyContin, loại thuốc giảm đau được cho là nguyên nhân của vấn nạn lạm dụng thuốc giảm đau ở Mỹ đã đệ đơn xin phá sản
Trong ngành hàng không, nữ giới chỉ chiếm số ít ở các mảng như phi công, kỹ sư, thợ máy và nhiều công việc chuyên môn khác. Tuy nhiên, trước sự thiếu hụt về nhân lực chuyên nghiệp, một giải pháp được đưa ra đó là khuyến khích nữ giới tham gia ngành hàng không, vì đây vẫn là nguồn nhân lực dồi giào chưa được khai phá. Khoảng giữa tháng 10/2019, Ủy ban hàng không liên bang (FAA) đã thành lập Ban cố vấn hàng không dành cho phụ nữ nhằm thực hiện chính sách mới.
Khoảng giữa tháng 10/2019, một số nguồn tin cho biết, Samsung có thể ra mắt Galaxy S11 vào đầu năm 2020, cụ thể là vào tháng 2. Và dù còn ít nhất 5 tháng nữa mới đến ngày ra mắt, thông tin dự đoán về chiếc điện thoại mới đã xuất hiện khá nhiều.
Một kỹ sư phần mềm Facebook cho biết anh bị công ty sa thải vì lên tiếng về vụ tự sát của đồng nghiệp hồi tháng 09/2019.
Khoảng giữa tháng 10/2019, Beats giới thiệu tai nghe Solo Pro, giá 299.95 USD. Đây là một chiếc tai nghe không dây với khả năng khử tiếng ồn, có thiết kế kiểu on-ear vốn khá phổ biến trên dòng sản phẩm Solo trước đây của hãng.
Ước tính có khoảng 50 quả bom hạt nhân được lưu trữ tại căn cứ không quân Mỹ ở Thổ Nhĩ Kỳ, đang trở thành những quân bài mặc cả tiềm năng trong mối quan hệ căng thẳng giữa Washington và Ankara sau khi Thổ Nhĩ Kỳ tấn công vào miền Bắc Syria.
Trước khi phát hành, iOS 13 từng được kỳ vọng giúp những mẫu iPhone đời cũ có thể hoạt động mượt mà, ổn định hơn. Tuy nhiên, đây lại là phiên bản hệ điều hành thảm họa khi chứa hàng loạt lỗi "ngớ ngẩn" gây khó chịu trong quá trình sử dụng.
Khoảng giữa tháng 10/2019, tại sự kiện Made by Google 2019 được tổ chức ở New York (Mỹ), Google đã chính thức ra mắt Pixel Buds 2 - mẫu tai nghe không dây tiếp theo của hãng, sau thành công từ người tiền nhiệm Pixel Buds từng được giới thiệu vào năm 2017.
Khoảng giữa tháng 10/2019, cuộc chiến chống lại biến đổi khí hậu của con người ghi nhận thêm một tin lạc quan.
“Chuyện thật như đùa” đang xảy ra với một số người dùng Facebook. Sau khi báo cáo tài khoản giả mạo, lừa đảo, họ lại bị mạng xã hội khóa nick.