Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Virginia: Đại Lễ Phật Đản 2548 Ở Chùa Hoa Nghiêm

09/06/200400:00:00(Xem: 4398)
Virginia.- Hằng năm vào ngày rằm tháng Tư hằng triệu Phật tử trên khăp thế giới hân hoan cử hành lễ mừng Khánh Đản của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Trong niềm vui chung này Phật tử chùa Hoa Nghiêm đã trang trọng cử hành Phâït Đản 2548 vào lúc 12 giờ trưa ngày 6 tháng 6, 2004 trong khuôn viên chùa ở Fort Belvoir , VA.
Sau ba hồi chuông trống bác nhã, khoảng ba trăm Phật tử đứng trang nghiêm chấp tay hướng về bàn thờ Phật . Các em trong Gia Đình Phật Tử lần lượt dâng hoa cúng Phật trong tiếng nhạc "Trầm Hương Đốt" ngân vang. Sau đó Đại Đức Thích Kiến Khai, trụ trì Chùa Hoa Nghiêm niệm hương và cùng toàn thể Phật tử khai kinh hành lễ mừng ngày Khánh Đản.
Hành lễ xong, Thầy Kiến Khai nói ý nghĩa lễ kỷ niệm ngày Khánh Đản Đức Thế Tôn.
Thầy nói hôm nay chúng ta tề tựu về đây làm lễ kỷ niệm ngày Khánh Đản Đức Thế Tôn là để nhớ công ơn hóa độ của Ngài. Ngài đã hy sinh tất cả những gì mà thế gian cho là quí báu nhất để tìm cho ra nguyên nhân đau khổ và chấm dứt đau khổ của chúng sanh trong vòng sinh tử luân hồi không dứt.Ngài là tấm gương sáng để chúng ta soi và noi theo. Ngài thường tuyên bố Ngài chỉ là một đạo sư chứ không phải là đấng tạo hóa hay thần linh có quyền ban ơn hay giáng họa cho ai. Giáo lý của Ngài là phương tiện để đưa chúng sinh qua bờ giác, chúng sinh phải tự chèo chống lấy. Chúng ta cử hành lễ mừng ngày Khánh Đản là để biểu lộ lòng kính ngưỡng, tri ơn công đức vo âlượng của Ngài và noi gương Ngài thắp lên ánh sáng từ bi và trí tuệ để tự cứu mình và cứu người . Có như vậy ngày lễ kỷ niệm Khánh Đản Đức Thế Tôn mới có ý nghĩa.
Sau đó Thầy Thích Kiến Khai đọc Thông điệp của Đức Đệ Tứ Tăng Thống Thích Huyền Quang gởi ra từ Viện Tăng Thống - Giáo Hội Phật Giáo VN Thống Nhất ở VN.
Đức Tăng thống Thích Huyền Quang nhắc lại lời của cố Đệ Nhất Tăng Thống Thích Tịnh Khiết , Phật Tử VN không muốn dân tộc và đạo pháp bị tiêu diệt, vì vậy mỗi Phật Tử phải cố nỗ lực để đưa dân tộc và đạo pháp thoát khỏi thảm cảnh hiện tại. Danh dự của Phật Giáo vốn đặt vào ý thức phục vụ , tuy nhiên sức mạnh bạo động nếu được đối phó bằng sức mạnh bạo động thì đó không phải là "đức tính vô úy" của Phật giáo. Đức tính vô úy dạy chúng ta biết thản nhiên và bình tỉnh xây dựng Phật giáo để phục vụ dân tộc và nhân loại.
Trong tinh thần vô úy như thế Đức Tăng Thống Thích Huyền Quang kêu gọi Phật tử hãy đem hết nỗ lực để đền đáp ơn Phật xuất thế cứu độ chúng sinh. Gốc rễ vô minh chưa tảo trừ thì khuynh hướng bạo động và khủng bố chỉ đưa nhân loại đến tự hủy diệt mà thôi. Chỉ có đạo Giác ngộ của Đức Phật mới khôi phục được con người toàn diện trong thời đại phân hóa nhân cách và khủng hoảng. Nhất là lúc văn hóa nền tảng của Phật giáo và dân tộc bị nền giáo dục duy lý và kim tiền uy hiếp nơi xã hội vong thân. Chỉ có giáo lý Trí Tuệ và Từ Bi của Đức Phật mới là chiếc phao cứu độ cho nhân thế ở mọi thời đại, bởi vậy chúng ta phải phát tâm Đại Nguyện , Đại Hành để giải trừ pháp nạn.
Vì khát vọng giải thoát hết thảy chúng sinh mà Phâït giáo đồ chúng ta lâm cảnh nguy khốn, nhưng cũng nhờ khát vọng ấy mà Đại Trí, Đại Bi, Đại Nguyện, Đại Hành được thể hiện , trải xuống dải đất VN. Trong thời đại phân hóa, tranh chấp, thù hận, đổ vỡ hôm nay, Tứ chúng nơi ngôi nhà Phật phải là hình ảnh treo gương cho sự hòa hợp, huynh đệ, yêu thương và xây dựng.

Đức Tăng Thống Thích Huyền Quang kêu gọi Tứ chúng nhất tâm KHOAN HỒNG và ĐỒNG NHẤT trước mối mâu thuẫn tranh chấp của thế nhân , như sự hiến cúng có ý nghĩa nhất trong ngày Phật Đản. Vì sự hiến cúng này mà con đường Hoằng dương Chánh Pháp mới sẽ khai lộ từ quê hương Việt sang tới Tây Phương.
Trong thông điệp Đức Tăng Thống viết tiếp: "Từø tu viện Nguyên Thiều , tôi hình dung những lễ đài trang nghiêm, hùng vĩ dựng lên khắp mười phương. Theo khói hương tôi gửi lời chúc mừng Khánh Đản dến Chư Tôn Đức Trưởng Lão Hòa Thượng , Thượng Tọa, Đại Đức Tăng Ni lãng đạo các cấp Giáo Hội Phật Giáo VN Thống Nhất trong và ngoài nước cùng toàn thể Phật Tử. Nguyện cầu quý Liệt vị bảo trọng chân tâm để viên thành Phật sự trong chí nguyện cao cả của chư Bồ Tát.
Theo kinh sách, cách đây 2628 năm vào ngày rằm tháng Tư âm lịch Đức Phật Thích Ca Mâu Ni được sinh ra đời tại vườn Lâm Tì Ni . Ngài được đặt tên là Tất Đạt Đa, họ là Cù Đàm, thuộc chủng tộc Thích Ca. Cha là Vua Tịnh Phạn, Mẹ là Hoàng Hậu Ma Gia . Năm 16 tuổi Thái Tử Đạt Đa kết hôn với công chúa Da Du Đà La và sinh được một con trai, tên là La Hầu La.
Khi dạo chơi ở các cửa thành Thái Tử Tất Đạt Đa thấy nhiều cảnh khổ như sinh, lão , bịnh, tử. Ngài suy nghĩ nhận thấy ngày nào chúng sinh còn cội rễ sâu dầy của vô minh và phiền não trói buộc thì ngày ấy con người vẫn phải cưu mang vô lượng nghiệp chướng và khổ đau. Theo Ngài mục tiêu tối hậu của con người không gì hơn là sự giác ngộ và giải thoát phiền não. Đây là động lực mãnh liệt thôi thúc Thái Tử Tất Đạt Đa năm 29 tuổi buông bỏ tất cả mọi thụ hưởng của đời sống vương giả, bỏ cả vợ đẹp , con thơ, xuất gia tầm đạo.
Sau sáu năm tu hành khổ hạnh, một hôm dưới gốc cây Bồ Đề Đức Phật đã bừng ngộ, nhận thấy được con người có khả năng giác ngộ và giải thoát khỏi vòng sinh tử luân hồi. Ngài đã thành tựu Phật quả viên mãn năm 35 tuổi. Sau 45 năm tận tụy hoằng dương đạo pháp, giáo hóa, độ thoát quần sanh, Ngài cũng như bao nhiêu chúng sinh khác bị chi phối bởi luật vô thường, Ngài đã tịch diệt trong rừng cây Sala năm 80 tuổi.
Đức Phật ra đi để lại cho nhân loại nhiều kinh sách mà đạò Phật gọi là "Pháp". Phật dạy:" vạn vật VÔ THƯỜNG, VÔ NGÃ nghĩa là vạn vâït đổi thay, không thường hằng, bất biến, do nhân duyên mà sanh, nương nhau mà sinh tồn, khi hết duyên thì mất. Vạn vật không có tự tính là NGÃ, nhưng vì chúng sinh vô minh nhìn sự vật không đúng, thấy có cái "TA" thật nên khởi tâm tham ái, sinh ra CHẤP NGÃ, CHẤP PHÁP là nguồn gốc của khổ đau. Nếu được thì vui, mất thì buồn rồi gây oan trái, nên chịu NGHIỆP QUẢ luân hồi muôn đời không dứt."
Phật pháp rất thâm sâu nhưng chúng ta có thể giản dị hóa lời Phật dạy : "Làm lành lánh dữ, giữ tâm trong sạch, mở lòng từ bi hỷ xả để sống với chúng sanh".
Chương trình mừng ngày Khánh Đản được tiếp nối với phần văn nghệ do các em trong Gia Đình Phật Tử Hoa Nghiêm trình diễn. Trong dịp này, Huynh trưởng Nguyên Túc cũng thông báo đồng hương Phật tử được rõ , Gia Đình Phật Tử Hoa Nghiêm sẽ tổ chức một buổi cơm chay gây quỹ để có ngân khoảnõ xây dựng và phát triển đoàn vào lúc 5 giờ chiều ngày 22 tháng 8, 2004 tại nhà hàng Phước Lộc Thọ, Falls Church, VA.
Sau đó các Phật tử thọ trai, thưởng thức những món ăn chay ngon miệng, vui tươi trò chuyện trong tình đồng đạo. Chương trình Mừng Phật Đản 2548 được chấm dứt vào lúc 3 giờ chiều cùng ngày.
Chùa Hoa Nghiêm 9105 Backlick Rd , Fort Belvoir , VA 22060
Điện Thoại (703)781-4306

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Trung tâm thủ đô Washington bị phong tỏa sau vụ bạo loạn ở Quốc hội và nguy cơ bạo lực gia tăng tại lễ nhậm chức của ông Biden.
Tổng thống đắc cử Joe Biden dự kiến sẽ công bố đề xuất gói kích thích 1.900 tỷ USD nhằm khôi phục kinh tế Mỹ, tăng tốc phản ứng với đại dịch
Theo thông báo mới của Intel, CEO Bob Swan sẽ từ chức vào ngày 15/02/2021 và được thay thế bởi Pat Gelsinger, CEO đương nhiệm của VMWare.
Thành phố New York sẽ chấm dứt tất cả hợp đồng trị giá 17 triệu USD một năm với Tập đoàn Trump (Trump Organization) vì cuộc bạo loạn ngày 06/01/2021.
Theo nghiên cứu được công bố trên tạp chí y khoa The Lancet, nghiên cứu trên bệnh nhân nhập viện vì Covid-19 ở Vũ Hán cho thấy họ vẫn xuất hiện triệu chứng như mệt mỏi hay khó ngủ sau 6 tháng.