Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Virginia: Đại Lễ Phật Đản 2548 Ở Chùa Hoa Nghiêm

09/06/200400:00:00(Xem: 4403)
Virginia.- Hằng năm vào ngày rằm tháng Tư hằng triệu Phật tử trên khăp thế giới hân hoan cử hành lễ mừng Khánh Đản của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Trong niềm vui chung này Phật tử chùa Hoa Nghiêm đã trang trọng cử hành Phâït Đản 2548 vào lúc 12 giờ trưa ngày 6 tháng 6, 2004 trong khuôn viên chùa ở Fort Belvoir , VA.
Sau ba hồi chuông trống bác nhã, khoảng ba trăm Phật tử đứng trang nghiêm chấp tay hướng về bàn thờ Phật . Các em trong Gia Đình Phật Tử lần lượt dâng hoa cúng Phật trong tiếng nhạc "Trầm Hương Đốt" ngân vang. Sau đó Đại Đức Thích Kiến Khai, trụ trì Chùa Hoa Nghiêm niệm hương và cùng toàn thể Phật tử khai kinh hành lễ mừng ngày Khánh Đản.
Hành lễ xong, Thầy Kiến Khai nói ý nghĩa lễ kỷ niệm ngày Khánh Đản Đức Thế Tôn.
Thầy nói hôm nay chúng ta tề tựu về đây làm lễ kỷ niệm ngày Khánh Đản Đức Thế Tôn là để nhớ công ơn hóa độ của Ngài. Ngài đã hy sinh tất cả những gì mà thế gian cho là quí báu nhất để tìm cho ra nguyên nhân đau khổ và chấm dứt đau khổ của chúng sanh trong vòng sinh tử luân hồi không dứt.Ngài là tấm gương sáng để chúng ta soi và noi theo. Ngài thường tuyên bố Ngài chỉ là một đạo sư chứ không phải là đấng tạo hóa hay thần linh có quyền ban ơn hay giáng họa cho ai. Giáo lý của Ngài là phương tiện để đưa chúng sinh qua bờ giác, chúng sinh phải tự chèo chống lấy. Chúng ta cử hành lễ mừng ngày Khánh Đản là để biểu lộ lòng kính ngưỡng, tri ơn công đức vo âlượng của Ngài và noi gương Ngài thắp lên ánh sáng từ bi và trí tuệ để tự cứu mình và cứu người . Có như vậy ngày lễ kỷ niệm Khánh Đản Đức Thế Tôn mới có ý nghĩa.
Sau đó Thầy Thích Kiến Khai đọc Thông điệp của Đức Đệ Tứ Tăng Thống Thích Huyền Quang gởi ra từ Viện Tăng Thống - Giáo Hội Phật Giáo VN Thống Nhất ở VN.
Đức Tăng thống Thích Huyền Quang nhắc lại lời của cố Đệ Nhất Tăng Thống Thích Tịnh Khiết , Phật Tử VN không muốn dân tộc và đạo pháp bị tiêu diệt, vì vậy mỗi Phật Tử phải cố nỗ lực để đưa dân tộc và đạo pháp thoát khỏi thảm cảnh hiện tại. Danh dự của Phật Giáo vốn đặt vào ý thức phục vụ , tuy nhiên sức mạnh bạo động nếu được đối phó bằng sức mạnh bạo động thì đó không phải là "đức tính vô úy" của Phật giáo. Đức tính vô úy dạy chúng ta biết thản nhiên và bình tỉnh xây dựng Phật giáo để phục vụ dân tộc và nhân loại.
Trong tinh thần vô úy như thế Đức Tăng Thống Thích Huyền Quang kêu gọi Phật tử hãy đem hết nỗ lực để đền đáp ơn Phật xuất thế cứu độ chúng sinh. Gốc rễ vô minh chưa tảo trừ thì khuynh hướng bạo động và khủng bố chỉ đưa nhân loại đến tự hủy diệt mà thôi. Chỉ có đạo Giác ngộ của Đức Phật mới khôi phục được con người toàn diện trong thời đại phân hóa nhân cách và khủng hoảng. Nhất là lúc văn hóa nền tảng của Phật giáo và dân tộc bị nền giáo dục duy lý và kim tiền uy hiếp nơi xã hội vong thân. Chỉ có giáo lý Trí Tuệ và Từ Bi của Đức Phật mới là chiếc phao cứu độ cho nhân thế ở mọi thời đại, bởi vậy chúng ta phải phát tâm Đại Nguyện , Đại Hành để giải trừ pháp nạn.
Vì khát vọng giải thoát hết thảy chúng sinh mà Phâït giáo đồ chúng ta lâm cảnh nguy khốn, nhưng cũng nhờ khát vọng ấy mà Đại Trí, Đại Bi, Đại Nguyện, Đại Hành được thể hiện , trải xuống dải đất VN. Trong thời đại phân hóa, tranh chấp, thù hận, đổ vỡ hôm nay, Tứ chúng nơi ngôi nhà Phật phải là hình ảnh treo gương cho sự hòa hợp, huynh đệ, yêu thương và xây dựng.

Đức Tăng Thống Thích Huyền Quang kêu gọi Tứ chúng nhất tâm KHOAN HỒNG và ĐỒNG NHẤT trước mối mâu thuẫn tranh chấp của thế nhân , như sự hiến cúng có ý nghĩa nhất trong ngày Phật Đản. Vì sự hiến cúng này mà con đường Hoằng dương Chánh Pháp mới sẽ khai lộ từ quê hương Việt sang tới Tây Phương.
Trong thông điệp Đức Tăng Thống viết tiếp: "Từø tu viện Nguyên Thiều , tôi hình dung những lễ đài trang nghiêm, hùng vĩ dựng lên khắp mười phương. Theo khói hương tôi gửi lời chúc mừng Khánh Đản dến Chư Tôn Đức Trưởng Lão Hòa Thượng , Thượng Tọa, Đại Đức Tăng Ni lãng đạo các cấp Giáo Hội Phật Giáo VN Thống Nhất trong và ngoài nước cùng toàn thể Phật Tử. Nguyện cầu quý Liệt vị bảo trọng chân tâm để viên thành Phật sự trong chí nguyện cao cả của chư Bồ Tát.
Theo kinh sách, cách đây 2628 năm vào ngày rằm tháng Tư âm lịch Đức Phật Thích Ca Mâu Ni được sinh ra đời tại vườn Lâm Tì Ni . Ngài được đặt tên là Tất Đạt Đa, họ là Cù Đàm, thuộc chủng tộc Thích Ca. Cha là Vua Tịnh Phạn, Mẹ là Hoàng Hậu Ma Gia . Năm 16 tuổi Thái Tử Đạt Đa kết hôn với công chúa Da Du Đà La và sinh được một con trai, tên là La Hầu La.
Khi dạo chơi ở các cửa thành Thái Tử Tất Đạt Đa thấy nhiều cảnh khổ như sinh, lão , bịnh, tử. Ngài suy nghĩ nhận thấy ngày nào chúng sinh còn cội rễ sâu dầy của vô minh và phiền não trói buộc thì ngày ấy con người vẫn phải cưu mang vô lượng nghiệp chướng và khổ đau. Theo Ngài mục tiêu tối hậu của con người không gì hơn là sự giác ngộ và giải thoát phiền não. Đây là động lực mãnh liệt thôi thúc Thái Tử Tất Đạt Đa năm 29 tuổi buông bỏ tất cả mọi thụ hưởng của đời sống vương giả, bỏ cả vợ đẹp , con thơ, xuất gia tầm đạo.
Sau sáu năm tu hành khổ hạnh, một hôm dưới gốc cây Bồ Đề Đức Phật đã bừng ngộ, nhận thấy được con người có khả năng giác ngộ và giải thoát khỏi vòng sinh tử luân hồi. Ngài đã thành tựu Phật quả viên mãn năm 35 tuổi. Sau 45 năm tận tụy hoằng dương đạo pháp, giáo hóa, độ thoát quần sanh, Ngài cũng như bao nhiêu chúng sinh khác bị chi phối bởi luật vô thường, Ngài đã tịch diệt trong rừng cây Sala năm 80 tuổi.
Đức Phật ra đi để lại cho nhân loại nhiều kinh sách mà đạò Phật gọi là "Pháp". Phật dạy:" vạn vật VÔ THƯỜNG, VÔ NGÃ nghĩa là vạn vâït đổi thay, không thường hằng, bất biến, do nhân duyên mà sanh, nương nhau mà sinh tồn, khi hết duyên thì mất. Vạn vật không có tự tính là NGÃ, nhưng vì chúng sinh vô minh nhìn sự vật không đúng, thấy có cái "TA" thật nên khởi tâm tham ái, sinh ra CHẤP NGÃ, CHẤP PHÁP là nguồn gốc của khổ đau. Nếu được thì vui, mất thì buồn rồi gây oan trái, nên chịu NGHIỆP QUẢ luân hồi muôn đời không dứt."
Phật pháp rất thâm sâu nhưng chúng ta có thể giản dị hóa lời Phật dạy : "Làm lành lánh dữ, giữ tâm trong sạch, mở lòng từ bi hỷ xả để sống với chúng sanh".
Chương trình mừng ngày Khánh Đản được tiếp nối với phần văn nghệ do các em trong Gia Đình Phật Tử Hoa Nghiêm trình diễn. Trong dịp này, Huynh trưởng Nguyên Túc cũng thông báo đồng hương Phật tử được rõ , Gia Đình Phật Tử Hoa Nghiêm sẽ tổ chức một buổi cơm chay gây quỹ để có ngân khoảnõ xây dựng và phát triển đoàn vào lúc 5 giờ chiều ngày 22 tháng 8, 2004 tại nhà hàng Phước Lộc Thọ, Falls Church, VA.
Sau đó các Phật tử thọ trai, thưởng thức những món ăn chay ngon miệng, vui tươi trò chuyện trong tình đồng đạo. Chương trình Mừng Phật Đản 2548 được chấm dứt vào lúc 3 giờ chiều cùng ngày.
Chùa Hoa Nghiêm 9105 Backlick Rd , Fort Belvoir , VA 22060
Điện Thoại (703)781-4306

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Nhân ngày lễ giỗ làn thứ 7 Ca Nhạc Sĩ Việt Dũng, Luật Sư Nguyễn Xuân Nghĩa, Phó Ngoại Vụ Phong Trào Hưng Ca cùng một số thành viên trong phong trào đã đến nơi an nghĩ cuối cùng của Cố Ca Nhạc Sĩ Việt Dzũng tại Nghĩa Trang Chúa Chiên Lành vào lúc 3 giờ chiều ngày 19 tháng 12 năm 2020 để đặt hoa và đốt nhang tưởng niệm.
Tại Khu Đậu xe Chợ Thuận Phát vào lúc 10 giờ sáng Thứ Bảy ngày 19 tháng 12 năm 2020, LS. Dina Nguyễn Giám Đốc Sở Thủy Cục Orange County, Ủy Viên Giáo Dục Học Khu Garden grove cùng tổ chức Thiện Nguyện Packs Club đã tổ chức buổi phát quà Giáng Sinh cho các em thiếu nhi và phát thực phẩm miễn phi cho gia đình cư dân cư ngụ trong các Thành Phố; Garden Grove, Westminster, Fullerton, Santa Ana, Fountain Valley…
Vào những ngày lễ cuối năm, Tòa thị chánh Thành phố Garden Grove (City Hall) sẽ bắt đầu đóng cửa từ ngày Thứ Tư, 24 tháng 12, 2020 cho đến ngày Thứ Sáu, 1 tháng Giêng, 2021. Công việc sẽ trở lại bình thường vào ngày Thứ Hai, 4 tháng Giêng, 2021.
Dân Biểu Janet Nguyễn phát biểu: "Đại dịch này đã cho thấy sự thiếu hiệu quả của EDD. Những người dân California làm việc chăm chỉ, đã bị mất việc làm nhưng không nhận được sự giúp đỡ mà họ cần. Thay vào đó, số tiền này lại được chuyển cho những kẻ tù nhân lừa đảo, tìm ra kẽ hở trong hệ thống yếu kém của EDD".
Buổi họp quy tụ gần 200 vị lãnh đạo, ủng hộ viên và người có bệnh viêm gan B để khuyến khích thử nghiệm và dùng kế hoạch phòng ngừa, đồng thời giúp xử dụng hợp lý các nguồn hỗ trợ về Y tế.
Tại California, gần 60% trẻ nhỏ được liệt vào nhóm học sinh song ngữ (DLL), được định nghĩa là trẻ em hiện đang học thêm một ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh, ở tuổi từ sơ sinh đến năm tuổi. Vào năm 2019, 98% các chương trình tại các trung tâm có giấy phép và 70% các chương trình tại các nhà giữ trẻ gia đình có giấy phép (FCCH) ở California phục vụ ít nhất một trẻ em song ngữ (DLL). Nghiên cứu cho thấy các trẻ em DLL sẽ thành công hơn trong học tập theo thời gian nếu cả ngôn ngữ mẹ đẻ và tiếng Anh được hỗ trợ ngay từ khi còn nhỏ.
Cựu Đại tá Hải quân Hoa Kỳ, Hạm Trưởng chiến hạm USS Kirk 1087 đã từ trần vào ngày 8 tháng 12 vừa qua. Ông đã là một vị ân nhân lớn đã cứu 32,000 người Việt tị nạn trên biển Đông khi cuộc chiến Việt Nam chấm dứt vào ngày 30 tháng 4 năm 1975.
Dân Biểu Liên Bang Alan Lowenthal (CA-47), đồng chủ tịch Ủy Ban Quốc Hội Về Việt Nam (Congressional Caucus on Vietnam) ngày hôm nay đã cùng với 7 vị Dân Biểu đồng viện gửi thư đến Bộ Ngoại Giao và Bộ Tài Chánh Hoa Kỳ, kêu gọi áp dụng luật Global Magnitsky để trừng phạt 8 thành viên lực lượng Công an CSVN tại Hà Tĩnh vì đã tra tấn nhà báo RFA Nguyễn Văn Hóa.
Vào tối ngày 15/12/2020, tổ chức Rise ( https://www.vietnamrise.org/ ) đã tổ chức một buổi hội thảo qua mạng zoom, để báo cáo kết quả cuộc khảo sát về nhu cầu giúp đỡ của người dân trong các vùng lũ Miền Trung. Cuộc khảo sát này được thực hiện bởi các thành viên của Rise tại VIệt Nam, tại Quảng Bình vào thời điểm 20/10 đến 4/11.
Theo Hiệp Hội Cứu Hỏa Quốc Gia Hoa Kỳ, từ năm 2014 đến năm 2018, các sở cứu hỏa của Hoa Kỳ đã ứng phó với trung bình 770 vụ cháy nhà mỗi năm, do trang trí ngày lễ gây ra. Theo Quỹ An Toàn Điện Quốc Tế, trung bình, có 160 vụ cháy nhà bắt đầu từ cây thông Giáng Sinh mỗi năm.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Một đám cháy đã bùng phát tại Viện Huyết thanh ở bang Maharashtra, Ấn Độ, nơi đang sản xuất hàng triệu liều vaccine Covid-19.
Tiến sĩ Anthony Fauci, cố vấn y tế của Tổng thống Mỹ Joe Biden, đã lên tiếng cảm ơn WHO vì dẫn dắt nỗ lực ứng phó Covid-19, trái ngược với chỉ trích thời ông Trump.
Loạt sắc lệnh được ký nhanh chóng ngay trong ngày làm việc đầu tiên của tân Tổng thống Mỹ Joe Biden tại Nhà Trắng nhằm thực hiện những lời hứa tranh cử của ông.
Ông Joe Biden chính thức trở thành tổng thống thứ 46 của Hoa Kỳ và cũng là tổng thống lớn tuổi nhất trong lịch sử Hoa Kỳ.
Giá dầu thế giới tăng cùng với thị trường chứng khoán Mỹ trong phiên giao dịch hôm thứ Ba (19/01/2021), một ngày trước lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Joe Biden,