Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Bảo Hiểm Covered California Dấy Lên Các Câu Hỏi Mới Về Dự Luật Tiên Khởi Bảo Hiểm Y Tế Tháng Mười Một Có Khiếm Khuyết

27/06/201400:00:00(Xem: 1718)

Bảo Hiểm Covered California Dấy Lên Các Câu Hỏi Mới Về Dự Luật Tiên Khởi Bảo Hiểm Y Tế Tháng Mười Một Có Khiếm Khuyết, Các Câu Hỏi Thu Hút Sự Chú Ý Đến Những Lo Ngại của Các Giáo Sư và Chuyên Gia Chính Sách rằng Dự Luật Tiên Khởi Này Sẽ Gây Chậm Trễ Kéo Dài và Các Hệ Quả Không Mong Muốn đối với Covered California

Sacramento – Bảo Hiểm Covered California đã công bố một báo cáo chứa một loạt các câu hỏi nghiêm túc về tác động sẽ có của dự luật bảo hiểm y tế khiếm khuyết trong lá phiếu Tháng Mười Một lên khả năng cung cấp bảo hiểm giá rẻ cho hàng triệu cư dân California.

Các câu hỏi này nêu bật lên những lo ngại mà các giáo sư, chuyên gia chính sách, và những người ủng hộ Covered California đã bày tỏ từ đầu năm nay, trong số đó có cả Bác Sĩ Tiến Sĩ Jon Kingsdale, chuyên gia hàng đầu về giao dịch bảo hiểm của cả nước và nhà sáng lập của cơ sở giao dịch phúc lợi y tế đầu tiên của quốc gia tại Massachusetts. Báo cáo của Dr. Kingsdale cho thấy rằng dự luật sẽ gây ra các mâu thuẫn bộ máy quan liêu, sự lúng túng của người tiêu thụ, sự chậm trễ kéo dài và các rào cản đối với chăm sóc y tế, phần lớn do Dự Luật Tiên Khởi này cho phép các nhóm và cá nhân bên ngoài đệ trình các chất vấn pháp lý dài dòng phản đối các kế hoạch Covered California.

“Các mâu thuẫn và chậm trễ trong bộ máy quan liêu do dự luật này nếu không phá hủy, cũng sẽ gây hại cho phương pháp hữu hiệu của Bảo Hiểm Covered California giúp cung cấp các tùy chọn bảo hiểm y tế xuất sắc, giá rẻ đến cho những người tiêu thụ và tiểu thương nghiệp," phát biểu của Micah Weinberg, Ph.D., Cố Vấn Chính Sách Cấp Cao cho Hội Đồng Bay Area và Ủy Viên của Nhóm Cố Vấn Covered California SHOP.

Dự luật tiên khởi này đã được soạn thảo và đệ trình năm 2011 trước khi Bảo Hiểm Covered California được hoàn tất, trao cho Ủy Viên Bảo Hiểm dân cử quyền lực để bác bỏ các thay đổi về giá biểu bảo hiểm, co-pay, deductible và các phúc lợi đối cho những cá nhân và nhóm nhỏ – cũng là những cư dân California được bảo hiểm bởi Covered California. Nó cũng tạo ra một "quy trình người can thiệp" tốn kém, mà theo đó các đối tượng bên ngoài có thể phản đối các gói phúc lợi và giá biểu do trung tâm giao dịch chăm sóc y tế của tiểu bang đề ra.

Chỉ riêng lượng các câu hỏi do Bảo Hiểm Covered California đề ra đã là nguyên nhân gây lo lắng, từ

những câu hỏi về điều hành căn bản nhất đến các vấn đề pháp lý phức tạp. Sau đây là một số câu hỏi:

- Quá trình duyệt xét tiến hành như thế nào dưới hai chế độ kiểm soát?

- Điều gì xảy ra cho việc đệ trình giá biểu trong lúc nó đang được duyệt xét hành chánh? Duyệt xét tư pháp là gì?

- Đạo Luật Giá Biểu Bảo Hiểm có thay đổi tiến độ CDI sẽ thực hiện giám sát giá biểu so sánh với tiến độ duyệt xét giá biểu hiện tại hay không?

- Nếu sự phê chuẩn giá biểu của CDI dẫn đến một sự thay đổi về giá biểu, phúc lợi hoặc có tác động đến yếu tố khác của việc điều hành các kế hoạch (Thí dụ: mạng lưới, khả năng thanh khoản), các thay đổi đó đòi hỏi việc duyệt xét DMHC đến mức nào để cấp phép nếu kế hoạch đó chịu sự giám sát của cơ quan quản lý?

- Những hành động nào người can thiệp được cho phép thực hiện nếu CDI quyết định không tổ chức buổi điều giải, và những hành động này sẽ có hiệu quả gì đến tiến độ phê chuẩn các đơn xin thay đổi biểu giá không dẫn đến một buổi điều giải?

- Thời gian và các quy trình duyệt xét giá biểu không có buổi điều giải phải được làm sáng tỏ đến mức nào theo các quy định mà sẽ được ban hành sau khi Đạo Luật Giá Biểu Bảo Hiểm được thông qua hoặc sau cuộc tranh tụng để phân tích cách hiểu Đạo Luật?

- Các buổi điều giải duyệt xét việc nộp kế hoạch y tế có thể tiến hành theo một khung thời gian ngắn hơn khung thời gian hiện đang được dùng cho các điều giải Dự Luật 103 trong bảo hiểm tài sản và thương vong hay không?

- Tại (những) thời điểm nào trong quy trình điều giải hoặc duyệt xét mà Covered California và kế hoạch y tế sẽ biết được rằng giá biểu đề xuất cho năm kế tiếp sẽ không được phê chuẩn cho năm kế hoạch kế tiếp đang chờ duyệt xét? Nếu giá biểu không được phê chuẩn cho điều giải, tại thời điểm nào thì sẽ có quyết định rằng giá biểu của năm vừa qua cần được áp dụng cho hoạt động ghi danh công khai và toàn bộ giai đoạn ghi danh đặc biệt của năm kế tiếp?


- Thời gian và các quy trình duyệt xét giá biểu có một buổi điều giải phải được làm sáng tỏ đến mức nào theo các quy định mà sẽ được ban hành sau khi Đạo Luật Giá Biểu Bảo Hiểm được thông qua hoặc sau cuộc tranh tụng để phân tích cách hiểu Đạo Luật?

Các chuyên gia chăm sóc y tế khác đã cân nhắc đến tác động có hại của dự luật tiên khởi đến giao dịch chăm sóc y tế của tiểu bang.

"Ta sẽ cần phải giải quyết một số vấn đề thật sự khó khăn về điều hành nếu dự luật này được thông qua," Levitt nói. "Tiềm ẩn sự rối loạn nếu có xung độ lợi ích." – Larry Levitt, Phó Chủ Tịch Cao Cấp tại Tổ Chức bất vụ lợi Kaiser Family Foundation (Tờ Los Angeles Times, 5/8/14)

"Điều công bằng và quan trọng là bàn luận về dự luật tiên khởi cụ thể này -- và không chỉ về việc quản lý các bảo phí trên lý thuyết -- và để nghiên cứu kỹ hơn cách dự luật này có thể gây ảnh hưởng đến Covered California và việc thi hành ACA tại tiểu bang này. Báo cáo Wakely nêu lên các câu hỏi giúp cung cấp thông tin cho cuộc thảo luận đó." - Deborah Kelch, cố vấn chính sách y tế (Tờ Sacramento Business Journal, 5/9/14)

"Dự luật tiên khởi được đề xuất này tiềm tàng khả năng gây hại cho người tiêu thụ bằng cách cộng thêm chi phí của quy trình, thêm sự phức tạp và không chắc chắn của quy trình, và bằng việc sẵn sàng chấp nhận những người can thiệp hầu như chắc chắc, theo quan điểm của tôi, có những lợi ích và sự khích lệ trái ngược với lợi ích tốt đẹp nhất của người tiêu thụ. Một số có thể là những đối tượng chống đối ACA quyết liệt mà có thể dùng các quy trình này để trì hoãn việc phê chuẩn và làm gián đoạn quy trình duyệt xét và ghi danh công khai hằng năm." – Alain Enthoven, Ph.D., Giáo Sư Danh Dự tại Đại Học Stanford Trung Tâm Chính Sách Y Tế/Trung Tâm Chăm Sóc Ban Đầu và Nghiên Cứu Kết Cục.

"Chúng tôi sẽ thẩm định sát sao dự luật tiên khởi được đưa vào lá phiếu này, nhưng báo cáo hôm nay dấy lên một số lo lắng lớn về tác động tiêu cực mà dự luật tiên khởi này sẽ gây ra cho Covered California. Với nỗ lực lớn của nhiều người và nhiều tổ chức để thực thi thành công Đạo Luật Chăm Sóc Y Tế Vừa Túi Tiền tại California, dự luật tiên khởi này nếu thành công sẽ làm gián đoạn nghiêm trọng Bảo Hiểm Covered California và khả năng mua được bảo hiểm y tế của mọi người. Với việc số lượng đơn ghi danh vào các kế hoạch Bảo Hiểm Covered California vượt xa sự kỳ vọng, chúng ta cần phải củng cố những nỗ lực của chúng ta để tăng khả năng tiếp cận chăm sóc y tế tốt, giá rẻ và không đảo ngược những thành tựu chúng ta đã đạt được." – Dân Biểu Tiểu Bang Dr. Richard Pan (D-Sacramento), MD, MPH. Chủ tịch, Hội Đồng Hạ Viện về Y Tế.

"Covered California là một phần lớn của lý do tại sao tiểu bang chúng ta đã dẫn đầu trong việc thực thi Đạo Luật Chăm Sóc Y Tế Vừa Túi Tiền, ghi danh nhiều người vào bảo hiểm y tế giá rẻ hơn bất cứ tiểu bang nào khác trong cả nước. Chúng ta trong Cơ Quan Lập Pháp đã quyết định một cách có ý thức lập Covered California làm một đại diện mua bảo hiểm chủ động và tôi cảm thấy không an tâm vì nguy cơ dự luật tiên khởi này sẽ gây hại đến quyền lực và quyền mặc cả của chương trình. Báo cáo này, được một chuyên gia về chính sách y tế rất đáng tin cậy thực hiện, dấy lên các lo ngại lớn rằng dự luật được đưa vào lá phiếu này có thể khiến những thành tựu chúng ta đã có gặp rủi ro và gây hại cho các cư dân California có lợi tức thấp mà chúng ta đang cố gắng giúp đỡ. Trong những tháng tới, chúng tôi sẽ phân tích cẩn thận dự luật này và phạm vi mà nó có thể gây hại đến các tiến triển chúng ta đã đạt được trong việc mở rộng sự tiếp cận đến bảo hiểm giá rẻ cho hàng triệu cư dân California.”

– Thượng Nghị Sĩ Dr. Ed Hernandez (D-West Covina), O.D., Chủ Tịch, Hội Đồng Y tế Thượng Viện

Muốn biết thêm chi tiết về dự luật tiên khởi này, vui lòng đến: www.stophighercosts.org.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Công ty tiện ích cảnh báo khách hàng về một trò lừa đảo mới có thể xảy ra khi những kẻ lừa đảo sử dụng các bức bưu thiếp có logo của SCE và CPUC được in trái phép để quảng bá về một chương trình cứu trợ COVID-19.
Theo một nguồn tin đáng tin cậy cho hay Giáo sư Bác sĩ Trần Ngọc Ninh-Viện trưởng Viện Việt Học, và Phu nhân và người con trai, tất cả đều đau nặng, hết sức khó thở và thử Covid-19 tất cả đều positive, trừ thứ nữ của Thầy, cô Kim Anh còn khỏe mạnh, đang chăm sóc tất cả gia đình
Theo Chuẩn Tướng Randy Nguyễn và Đại Tá Tuyên Úy Thích Bảo Thiện cho biết buổi phát quà hôm nay được sự bảo trợ của Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Chơn Thành, Phó Thượng Thủ Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Trên Thế Giới, Viện Chủ Chùa Liên Hoa và Hòa Thượng Thích Viên Huy, Phó Chủ Tịch Tăng Đoàn Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại, Trụ Trì Chùa Điều Ngự, cùng tổ chức từ thiện Hand to Hand.
Vào lúc 10 giờ sáng Chủ Nhật ngày 27 tháng 12 năm 2020, tại Tổ Đình Minh Đăng Quang, 3010 W.Harvard ST., Thành Phố Santa Ana, CA 92704, Hội Đồng Trị Sự Trung Ương Giáo Hội Phật Giáo Hòa Hảo đã long trọng tổ chức lễ truy niệm cố Tiến Sĩ Lê Phước Sang Hội Trưởng Hội Đồng Trị Sự Trung Ương Giáo Hội Phật Giáo Hòa Hảo đã qua đời lúc 4 giờ chiều Thứ Hai, 14 Tháng Mười Hai, 2020, tại nhà riêng ở Houston, Texas thọ tuổi 88.
Cùng với cộng đồng chăm sóc y tế rộng lớn, CalOptima đón mừng thuốc chích ngừa COVID-19 đã đến Quận Cam trong tuần này. Nhân viên tuyến đầu tại bệnh viện phục vụ cho các thành viên CalOptima và các thành viên CalOptima đang cư trú tại các cơ sở chăm sóc dài hạn sẽ nằm trong số những người đầu tiên nhận được thuốc chích ngừa được Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm (FDA) chấp thuận.
Những ai cần lấy các tài liệu quan trọng, lấy giấy khai sinh, khai tử hoặc hôn thú, các giấy tờ bất động sản hoặc nộp hồ sơ quan trọng, đừng lo! Ngày 21 Tháng 12 vừa qua, Chánh Lục Sự Quận Cam Hugh Nguyễn đã bắt đầu lấy hẹn cho các dịch vụ tại văn phòng Santa Ana trong trung tâm dịch vụ của Quận (County Service Center - CSC).
Thành Phố Garden Grove tiếp tục tìm kiếm đóng góp từ cộng đồng để phát triển một chiến lược nhà ở trong cộng đồng trong thời gian tám năm tới nhằm để cập nhật Hạng mục Gia cư, Hạng mục An toàn, Hạng mục về Sử dụng Đất, và áp dụng Yếu tố Công bằng Môi trường mới vào kế hoạch Quy hoạch chung Garden Grove.
Southern California Edison cho thêm 590 megawatt vào hệ thống điện, đủ năng lượng để cấp cho khoảng 200,000 gia đình.
Người nhạc sĩ tài năng đa dạng có hơn 200 bản nhạc đã được hát khắp nơi từ đầu thập niên 1950 cho đến nay ở trong và ngoài nước mà hầu như người Việt nào cũng đã từng nghe nhạc của ông, Nhạc Sĩ Lam Phương, đã từ giã cõi đời vào chiều tối ngày 22 tháng 12 năm 2020 tại Thành Phố Fountain Valley, Miền Nam California, Hoa Kỳ.
Trong thời gian bận rộn với ngày lễ, một món quà mà trẻ em luôn luôn yêu thích, đó là món quà thời gian với quý vị. Và năm nay, vì có đại dịch COVID-19, mùa lễ này có thể nhỏ hơn, (với trẻ em, tôi lưỡng lự khi nói rằng lặng lẽ hơn) những mùa lễ năm trước. Có lẽ việc hạn chế đi lại và tụ tập đông người, cũng như nhu cầu bảo vệ bạn bè và gia đình có nghĩa rằng việc tổ chức ngày lễ của quý vị sẽ khác.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Tiến sĩ Anthony Fauci, cố vấn y tế của Tổng thống Mỹ Joe Biden, đã lên tiếng cảm ơn WHO vì dẫn dắt nỗ lực ứng phó Covid-19, trái ngược với chỉ trích thời ông Trump.
Loạt sắc lệnh được ký nhanh chóng ngay trong ngày làm việc đầu tiên của tân Tổng thống Mỹ Joe Biden tại Nhà Trắng nhằm thực hiện những lời hứa tranh cử của ông.
Ông Joe Biden chính thức trở thành tổng thống thứ 46 của Hoa Kỳ và cũng là tổng thống lớn tuổi nhất trong lịch sử Hoa Kỳ.
Giá dầu thế giới tăng cùng với thị trường chứng khoán Mỹ trong phiên giao dịch hôm thứ Ba (19/01/2021), một ngày trước lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Joe Biden,
Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi người dân "vượt lên trên thù hận đảng phái", ca ngợi thành tựu dưới thời ông, chúc chính quyền mới may mắn trong thông điệp tạm biệt