Hôm nay,  
Việt Báo Online

Quan Điểm Pháp Lý Về Đơn Khiếu Nại Liên Quan Đến Ứng Cử Viên Đào Bích Ty

23/04/201000:00:00(Xem: 1688)
Quan Điểm Pháp Lý Về Đơn Khiếu Nại Liên Quan Đến Ứng Cử Viên Đào Bích Ty

Quan Điểm Pháp Lý về Đơn Khiếu Nại Liên Quan Đến Ứng Cử Viên Đào Bích Ty

Luật Sư Nguyễn Quốc Lân
Ban Tổ Chức Bầu Cử Cộng Đồng Miền Nam California (BTC) đã nhận được đơn khiếu nại hay báo cáo về một số hành động có tình nghi là vi phạm luật lệ bầu cử liên quan đến Ứng Cử Viên Đào Bích Ty trong kỳ bầu cử Ban Đại Diện Cộng Đồng được tổ chức vào ngày Chủ Nhật, 18 tháng 4, vừa qua.
Tóm Tắt Những Vấn Đề Khiếu Nại
Đơn khiếu nại đưa ra một số vấn đề như sau:
1. Trong ngày bầu cử ngày 18 tháng 4, tại Khu Thương Xá Phước Lộc Thọ, có một thanh niên không rõ danh tánh đã tìm cách để một số phiếu đã có đánh dấu chọn sẵn ƯCV Bích Ty tại địa điểm bầu cử nơi BTC phân phối phiếu bầu cử cho những đồng hương đến tham gia bầu cử.
2. Trong buổi tiệc gây quỹ cho ƯCV Phạm Kim Long, ngày 16 tháng 4, tại Nhà Hàng Emerald Bay Restaurant, ƯCV Bích Ty đã phân phối đến nhiều người những phiếu bầu cử trong đó có đánh dấu sẵn ô chọn ƯCV Bích Ty và kêu gọi những người đó xử dụng lá phiếu đó để đi bầu trong khi không nói rõ là các phiếu bầu này đã có chọn sẵn tên của cô ta.
3. Có một số người không rõ danh tánh đã tìm cách phân phối một số lớn các phiếu bầu có đánh dấu sẵn ô chọn ƯCV Bích Ty tại một số địa điểm vào ngày bầu cử, 18 tháng 4, như Eden Cafe, Chợ Người Việt hay Chợ Thuận Phát.
Trách Nhiệm của BTC
Ban Tổ Chức Bầu Cử chỉ có trách nhiệm thi hành các luật lệ bầu cử được công bố và các điều luật áp dụng trong thủ tục bầu cử để bảo đảm một thủ tục bỏ phiếu công bình và theo nguyên tắc đã được đề ra. Trong giới hạn này, BTC không có thẩm quyền thi hành những điều luật không được đề ra hay áp dụng trong cuộc bầu cử vừa qua.
Nhận Định Về Pháp Lý
1. Chuyện Xảy Ra tại Khu Thương Xá Phước Lộc Thọ
Các thiện nguyện viên tại địa điểm bỏ phiếu tại Khu Thương Xá Phước Lộc Thọ (PLT) cho biết rằng khi BTC phát hiện rằng người thanh niên không rõ danh tánh đã tìm cách trà trộn các phiếu bầu đã có đánh dấu chọn ƯCV Bích Ty thì BTC đã ngay lập tức thâu hồi và xé bỏ các phiếu bầu đó và bỏ vào thùng rác.
Việc trà trộn các phiếu bầu đã có đánh dấu sẵn vào các phiếu bầu đang được phân phối bởi BTC là một việc vi phạm thể lệ bầu cử vì việc đó có thể tạo nên một ấn tượng là BTC tham dự hay tiếp tay vào việc hỗ trợ một ƯCV. Tuy nhiên, vì việc này đã được phát giác kịp thời và BTC đã ngăn cản những phiếu bầu này được xử dụng tại địa điểm bỏ phiếu. Do đó, việc vi phạm đã không được hoàn tất vì không có bằng chứng cho thấy những phiếu bầu này đã được BTC phân phối ra, cho dầu là vô tình.
Sự việc này có thể tạo nên sự nghi ngờ rằng một hành động tương tự như vậy cũng có thể được thực hiện thành công tại các địa điểm bỏ phiếu khác. BTC cần có những bằng chứng cụ thể là hành động đó đã xảy ra tại các địa điểm khác thì mới có thể tiến hành thủ tục điều tra cần thiết.
2. Chuyện xảy ra tại Nhà Hàng Emerald Bay Restaurant
Nhiều nhân chứng đã cho biết rằng đích thân ƯCV Bích Ty đã phân phối các phiếu bầu có đánh dấu sẵn ô chọn tên ƯCV Bích Ty mà không nói rõ các phiếu bầu này đã chọn sẵn tên của ƯCV Bích Ty. Các nhân chứng này không biết rõ hơn làm thế nào các phiếu bầu này có thể được đưa vào các thùng phiếu sau này.
Việc phân phối các phiếu bầu đã có đánh dấu sẵn ô chọn một ƯCV nào đó có thể không vi phạm thể lệ bầu cử vì những lý do sau đây:
Thứ nhất, không có luật lệ buộc rằng cử tri chỉ có thể xử dụng các phiếu bầu do BTC cung cấp. Vì mục đích khuyến khích đồng hương có thể tiếp nhận phiếu bầu một cách tiện lợi, rộng rãi và dễ dàng, BTC đã cho phép phiếu bầu được tải từ Internet, photocopy, hay in trong các bản tin báo chí.
Thứ hai, các ƯCV hay người ủng hộ có quyền đề nghị bầu cho ai đó và còn đánh dấu dùm để giúp các cử tri dễ dàng hơn trong việc chọn lựa. Thực ra, việc đánh dấu dùm là việc rất thông thường giữa những người quen biết hay trong gia đình.  Tuy nhiên, không có luật lệ nào phân biệt quyền lợi hay trách nhiệm giữa những người quen biết và không quen biết.
Việc chọn lựa trước này không phạm luật vì các cử tri vẫn phải xác nhận sự chọn lựa ƯCV của họ trước khi ghi tên, ghi số ID hay  ký tên của họ vào phiếu bầu. Sự chọn lựa ƯCV Bích Ty nếu còn trong phiếu bầu có thể vừa là sự đồng thuận trong việc chọn ƯCV đó và cũng có thể là sự sơ ý của cử tri đó trong việc chọn lựa kỹ càng các ƯCV theo ý mình. Tuy nhiên, BTC không có thẩm quyền ngăn cản sự đồng thuận hay sơ ý của các cử tri này cũng giống như BTC không có thẩm quyền phán xét sự khôn ngoan, đứng đắn, cẩn thận, chính chắn hay bừa bãi trong việc chọn ƯCV của mỗi cử tri.
Thứ ba, vì sự chọn lựa các ƯCV trên mỗi lá phiếu thuộc toàn quyền của chính người cử tri hay người được ủy quyền đối với sự chọn lựa đó. BTC không có thẩm quyền xác định là họ có chính chắn trong việc chọn lựa ƯCV của họ hay không. BTC cũng không có thẩm quyền phán quyết hay thẩm định rằng các cử tri không thể nhận biết được là phiếu bầu đã đó đánh dấu sẵn và họ không biết cách phản ứng nếu họ không muốn chọn ƯCV Bích Ty nếu họ vô tình xử dụng phiếu bầu đó.
Thứ tư, khi mỗi lá phiếu được đưa vào thùng phiếu, trách nhiệm đó hoàn toàn tùy thuộc vào người cử tri và qua thủ tục kiểm nhận của BTC. Trách nhiệm của ƯCV hay những người vận động để đưa đến sự lựa chọn nào đó đã chấm dứt một khi người cử tri hay người được uỷ quyền xem xét và giao lá phiếu cho BTC tại địa điểm bỏ phiếu. BTC không có thẩm quyền phán xét về trách nhiệm của cử tri hay khả năng phán xét của các cử tri này.
Do những lý do trên đây, việc phân phối các phiếu bầu có đánh dấu sẵn chọn ƯCV Bích Ty có thể không vi phạm luật lệ bầu cử.
3. Việc phân phối phiếu bầu cử có đánh dấu sẵn tại các địa điểm khác
Vì việc đánh dấu sẵn các phiếu bầu trước khi phân phối đến những cử tri mà không có sự tiếp tay của BTC không vi phạm các luật lệ bầu cử như đã trình bày trên đây, việc phân phối các phiếu bầu đó cũng không vi phạm các luật lệ bầu cử liên hệ, cho dầu là ƯCV Bích Ty có biết hay không biết việc phân phối các phiếu bầu cử này.
Kết Luận
Các dữ kiện được đưa ra trong báo cáo khiếu nại hay thâu thập được từ các nhân chứng khác chưa đủ để kết luận là ƯCV Bích Ty đã vi phạm bất cứ điều lệ nào trong tiến trình bầu cử vừa qua, ít nhất là trên phương diện luật pháp.
Tuy nhiên, việc trà trộn các phiếu bầu đã có đánh dấu sẵn vào chung với các phiếu bầu được BTC phân phối ra là một vi phạm thể lệ bầu cử. Tuy nhiên việc làm đó đã được ngăn chặn kịp thời bởi BTC và thiệt hại đã chưa xảy ra.
Trong tương lai, vấn đề này có thể được ngăn ngừa bởi một câu cảnh báo có in trong mỗi phiếu bầu với nội dung như sau: “Phiếu bầu không có giá trị nếu có đánh dấu sẵn chọn lựa bất cứ ƯCV nào” hay “Phiếu bầu này không có giá trị nếu có bất cứ sửa đổi nào.”  Tuy nhiên, cũng có nhiều luật lệ khác vẫn cần phải được đưa ra để tiến trình bầu cử được thực hiện một cách hoàn hảo hơn.

16/06/2019(Xem: 176)
15/06/2019(Xem: 550)
Westminster (VB)- - Tại phòng số 5 Nhà Quàn Peek Funeral Home vào lúc 11 giờ trưa Thứ Sáu ngày 14 tháng 6 năm 2019, hàng trăm Chư tôn Giáo Phẩm, chư tôn Đức Tăng, chư tôn Đức Ni cùng hàng trăm Huynh Trưởng, và đoàn sinh Gia Đình Phật Tử, đồng hương Phật tử, một số các cơ quan truyền thông tham dự.
15/06/2019(Xem: 318)
Sacramento, CA - Thượng Nghị Sĩ Thomas J. Umberg đã đưa ra tuyên bố sau đây nhân kỷ niệm Ngày Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa 19 Tháng Sáu:
15/06/2019(Xem: 181)
WESTMINSTER- Triển lãm mỹ thuật "Reminiscence" (Hồi Tưởng) sẽ mở cửa trong hai ngày Thứ Bảy 22 và Chủ Nhật 23 tháng 6 năm 2019 tại Nhật báo Người Việt, mỗi ngày từ 11:00 AM tới 7:00 PM.
15/06/2019(Xem: 212)
Washington, D.C. – Dân Biểu Harley Rouda (CA-48) đã đưa ra thông điệp sau đây trước sự ra đi của Hòa Thượng Thích Quảng Thanh:
15/06/2019(Xem: 231)
Gloria Brown không có được một đêm ngủ ngon. Chồng bà, Arthur Brown 79 tuổi, bị bệnh mất trí nhớ, đi quanh trong phòng ngủ suốt đêm, mở đóng các ngăn kéo, cởi áo ra và mặc áo vào.
15/06/2019(Xem: 171)
14/06/2019(Xem: 342)
Westminster (Bình Sa)- - Chùa Hội Phước tọa lạc tại số 8624 Zuni Rd SE, Albuquerque, NM 87108, điện thoại số (714) 675-8226, Email: Phatquangson@yahoo.com do Thượng Tọa Thích Thánh Minh, Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Cư Sĩ Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ làm Viện Chủ
14/06/2019(Xem: 420)
Hằng năm, gần 2 triệu người có Medicare - đa phần là người cao tuổi- tới nhà an dưỡng để phục hồi sức khỏe sau khi xuất viện. Việc chọn được một nhà an dưỡng tốt phù hợp là một vấn đề phức tạp.
14/06/2019(Xem: 226)
Bắt đầu vào Thứ Hai, ngày 1 tháng Bảy, 2019, Thành phố Garden Grove sẽ mang lại chương trình "Buy in Garden Grove"(BiGG), khuyến khích người dân địa phương mua sắm và ủng hộ những doanh nghiệp trong Thành phố.
14/06/2019(Xem: 265)
Washington D.C.- Hôm qua 12 tháng 6, dân biểu Lou Correa, đại diện quận hạt 46 của tiểu bang California đã đọc một bài diễn văn dài 5 phút tại phòng họp quốc hội phản đối tình trạng bất công mà công dân Hoa Kỳ, ông Michael Nguyen đang phải gánh chịu khi bị giam giữ tù đày tại Việt Nam.
14/06/2019(Xem: 217)
13/06/2019(Xem: 279)
Bế giảng khóa I, khai giảng khóa II lớp Sơ Trung Đẳng Phật Học; và khai giảng khóa I lớp Cao Đẳng Phật Học Santa Ana (Bình Sa) -- Nhân Mùa Phật Đản PL. 2563-219, Viện Phật Học Bồ Đề Phật Quốc tọa lạc tại số 3404 Westminster Ave, Santa Ana, CA 92703
13/06/2019(Xem: 188)
Washington, D.C.- Sáng nay, Dân Biểu Harley Rouda (Dân Chủ-California) Và Ted Budd (Cộng Hòa- North Carolina) đã giới thiệu một nghị quyết tại Hạ Viện Hoa Kỳ, ghi nhận những đóng góp của những bộ tộc bản xứ Người Thượng ở Cao Nguyên Trung Phần Việt Nam dành cho Quân Đội Hoa Kỳ trong cuộc chiến tranh Việt Nam, và lên án những vi phạm nhân quyền đang diễn ra của chính quyền Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.
Tin công nghệ
Khoảng giữa tháng 06/2019, Alphabet, công ty mẹ của Google, đang chuyển một số dây chuyền sản xuất thiết bị kiểm soát nhiệt độ Nest và phần cứng máy chủ ra khỏi Trung Quốc để tránh bị ảnh hưởng xấu từ chính sách tăng thuế của chính phủ Mỹ. Theo đó, Google đã chuyển phần lớn dây chuyền sản xuất bo mạch chủ cho thị trường Mỹ sang Đài Loan nhằm tránh bị áp mức tăng thuế 25%.
Khoảng giữa tháng 06/2019, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và tổng thống Phần Lan Sauli Niinisto đã thông qua thoả thuận hợp tác để phát triển mạng 6G. Bên cạnh đó, cả hai nước cũng thông qua quyết định thắt chặt hợp tác trong mảng 5G và trí thông minh nhân tạo.
Khoảng giữa tháng 06/2019, Google đã âm thầm bổ sung thêm công cụ đo tốc độ trực tiếp trên Google Maps, cho phép người dùng có thể theo dõi tốc độ đang di chuyển của xe bên cạnh giới hạn tốc độ.
Hai thiên hà hùng mạnh trong ảnh đang kéo nhau ra. Được biết đến với cái tên Thiên hà Con Chuột vì chúng có cái đuôi khá dài, mỗi thiên hà xoắn ốc lớn đã thực sự vắt ngang qua nhau.
Khoảng giữa tháng 06/2019, theo trang Android Authority, nhà mạng AT&T của Mỹ đã quyết định hủy toàn bộ đơn đặt trước sản phẩm màn hình gập Galaxy Fold do Samsung chưa thể chốt ngày bán ra chính thức của thiết bị. Nhà mạng AT&T đã gửi mail tuyên bố hủy đơn hàng dù trước đó họ từng cho rằng có thể giao máy từ ngày 13/06/2019.
Theo đạo luật quốc phòng của Mỹ được thông qua năm 2018, các nhà thầu liên bang bị cấm kinh doanh với Huawei. Ông Russ Vought, quyền Giám đốc ngân sách Mỹ, viết trong thư gửi Thượng Nghị sỹ James Inhofe, Chủ tịch Ủy ban Quân vụ thượng viện Mỹ, rằng: “Những ngày qua, Quốc hội xác định rõ tầm quan trọng của việc thi hành lệnh cấm trong vòng 2 năm và chúng tôi sẽ làm như vậy”.
Khoảng giữa tháng 06/2019, theo The Information, Apple đang đàm phán nhằm mua lại một phần mảng phát triển modem di động của Intel. Dù không phải lần đầu tiên có thông tin cho rằng Apple quan tâm tới mảng kinh doanh modem của Intel, nhưng thông tin mới phản ánh rằng Apple đang tích cực đàm phán để chốt được một thỏa thuận với Intel.
Khoảng giữa tháng 06/2019, tại sự kiện Uber Elevate, 8 công ty đã tiết lộ 16 thiết kế skyport mới cho dịch vụ taxi bay Uber Air. Được biết, Uber sẽ đàm phán với các hãng bất động sản và chính quyền các thành phố để đặt skyport trên nóc những nhà để xe hoặc các công trình kiến trúc khác đủ điều kiện.
Khoảng giữa tháng 06/2019, một số nguồn tin cho biết, số phận các mẫu smartphone 5G của LG đang có vấn đề khi hãng vừa xác nhận không thể dàn xếp các mâu thuẫn với Qualcomm để gia hạn hợp đồng mua sắm chip vốn sẽ hết hạn trong cùng tháng.
Khoảng giữa tháng 06/2019, Facebook chính thức ra mắt ứng dụng "Study from Facebook" độc quyền trên các thiết bị Android. Các báo cáo từ TechCrunch cho biết ứng dụng mới là một trong những nỗ lực của Facebook trong việc thu thập dữ liệu một cách công khai của những người dùng tham gia thử nghiệm.
Bên trong các bộ vi xử lý, kích thước bóng bán dẫn càng nhỏ đồng nghĩa với việc số lượng bóng bán dẫn càng lớn. Nhờ đó, hiệu năng của bộ vi xử lý được tăng thêm và khả năng tiêu thụ điện năng được cải thiện.
Trong nhiều năm qua, Trung Quốc đã nỗ lực xây dựng ngành công nghiệp bán dẫn của riêng mình, nhằm giảm sự phụ thuộc vào các nhà cung cấp từ Mỹ, Châu Âu, Nhật Bản đối với các máy chế tạo chip. Tuy nhiên, những nỗ lực đó của họ đã bị dội một gáo nước lạnh.
Nếu muốn ăn uống một cách lành mạnh, quý vị chỉ cần nhớ 3 điều đơn giản: 1. Ăn ít thực phẩm chế biến, 2. Kiêng đường 3. Và cuối cùng là giữ cho bữa ăn của quý vị cân bằng.
Khoảng giữa tháng 06/2019, trả lời phỏng vấn của Nikkei, ông Steve Milligan, CEO Western Digital cho biết, nhà sản xuất thiết bị lưu trữ của Mỹ đã dừng hợp tác với Huawei cũng như ngừng xuất xưởng các sản phẩm của mình cho công ty Trung Quốc, sau khi Huawei bị liệt vào danh sách đen của chính phủ Mỹ.
Khoảng giữa tháng 06/2019, Foxconn, một trong những đối tác gia công sản phẩm cho Apple, đã công bố sẽ thay đổi cơ chế lãnh đạo với nhiều nhân viên cấp cao sẽ tham gia điều hành hơn. Sự thay đổi đến từ việc chủ tịch Terry Gou của hãng chuẩn bị tham dự cuộc tranh cử tổng thống Đài Loan vào năm 2020.