Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Đại Hội Hoằng Pháp:phật Giáovới Phương Tây Thời Đại Mới

19/08/200500:00:00(Xem: 5148)
Bản văn sau đây gửi từ Như Lai Thiền Tự, trình bày về một Đại Hội Hoằng Pháp sắp tổ chức nơi đây. Toàn văn như sau.
Thư Ngõ
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Kính thưa chư Tôn Trưởng Lão, Hoà Thượng, Thượng Toạ, Đại Đức Tăng, Ni.
Kính thưa quý cư sĩ Phật tử, các hành giả, học giả, các nhà nghiên cứu, nhà tư tưởng, nhà giáo dục, nhà văn hoá, nhà khoa học, nhà hoạt động xã hội, nhà tâm lý và các chuyên gia Phật Giáo.
Thưa quý Ngài và liệt quý vị:
Các trào lưu hiện đại hoá, khoa học hoá, điện toán hoá, và toàn cầu hoá đã và đang lan tràn, chi phối một cách toàn triệt mọi hành hoạt của con người trên khắp các lãnh vực văn hoá, chính trị, kinh tế, xã hội và tôn giáo. Chúng không chỉ làm lung lay tất cả nền tảng của các lâu đài tư tưởng, triết học, thần học mà còn phá vở tất cả những biên giới hẹp hòi, những cơ cấu lạc hậu, những hệ thống độc tôn, những chủ nghĩa giáo điều đã ngự trị lịch sử văn minh nhân loại suốt từ bao thế kỷ.
Con người và thế giới đang biến đổi theo gia tốc chưa từng có trong lịch sử mà thực trạng đang hiện bày là càng lúc càng tạo nên những khủng hoảng cũng chưa từng có. Từ những khủng hoảng nơi thế giới ngoại tại như các việc gia tăng dân số, thiếu thốn lương thực ô nhiễm môi trường, tàn phá tài nguyên. .. đến các việc suy thoái đạo đức, đổ vỡ gia đình , gia tăng tội ác xã hội mà cực điểm là chủ nghĩa khủng bố và chủ nghĩa chống khủng bố bằng bạo lực hiện hữu đồng thời với những sự khủng hoảng trong thế giới nội tại như sự đánh mất niềm tin, sự bùng vở ý thức hệ, sự đánh mất lý tưởng. Tất cả những sự cớ đó tập hợp thành những trận cuồng phong khủng khiếp, những cơn địa chấn kinh hoàng, những lượng sóng thần ác liệt biểu tượng cho những thế lực vô minh bạo hành tàn bạo nhất huỷ diệt tất cả giá trị thiêng liêng nhất và nhân bản nhất của con người.
Viễn ảnh của con người và thế giới thật là tối tăm, mịt mù, và đầy bất trắc!
Trước thực trạng hiện tại và viễn ảnh tương lại của con người và thế giới, Phật giáo nói chung và Phật giáo Việt nam nói riêng phải làm gì và làm như thế nào để có thể kế thừa một cách xứng đáng công cuộc cứu thế của Phật Tổ"
Khởi đi từ những ưu tư cho vận mệnh của con người và thế giới, Đại HộiHoằng Pháp, chủ đề Phật Giáo với Thế Giới Phương Tây Trong Thời Đại Mới được tổ chức vào ngày thứ Sáu 16 tháng 9 năm 2005 tại Như Lai Thiền Tự, thành phố San Diego, California, Mỹ Quốc với sự bảo trợ của Giáo Hội Phật Giáo Tăng Già Khất Sĩ Thế Giới, Phật Giáo Liên Hiệp Hội, Hội Phật Giáo Như Lai Thiền Tự, Việt Nam Phật Giáo Liên Hiệp Hội, Tổng Hội Phật Tử Việt Nam trên Thế Giới, Viện Đại Học Westland, Trung Tâm Bảo Tồn và Phát Huy Văn Hoá Dân Tộc và các Trung Tâm Văn Hoá Giáo Dục phụng sự xã hội Phật Giáo.
Đại Hội sẽ là diễn đàn mở rộng để chư Tôn Đức Tăng Già và các bậc thức giả:
- Quán chiếu về thực trạng hiện tại của con người, thế giới và Phật Giáo và dự kiến những chuyển biến có thể xảy ra ở phương tây nơi mà banû chất văn hoá là Duy lý, Duy nghiệm, Duy lợi, Duy vật, Duy thần, độc tôn, cá nhân chủ nghĩa song hành với tư bản chủ nghĩa.
- Nhận định về những giá trị đích thực của nền văn minh hiện tại với những tiến bộ cực đỉnh của kỹ thuật cơ khí, lại đồng lúc tạo nên những khủng hoảng toàn diện có khả năng huỷ diệt những giá trị thiêng liêng nhất của con người.
- Dự kiến trong thời đại mới hay kỷ nguyên mới, kỷ nguyên của khoa học hoá, kỷ nguyên của sự tụ hội và bùng vỡ của tất cả ngành khoa học sẽ đưa con người đến tận cùng các biên giới của thế giới vi mô cũng như của thế giới vĩ mô. Con người sẽ thụ đắc quyền năng tạo hoá bằng phép nhân bản vô tính sẽ tạo hoá ra muôn vật và tạo hoá chính con người.
- Liễu tri được tính tương đối, mâu thuẩn và sự tương tác, tương dung giữa các đối cực sáng tạo - huỷ diệt, huỷ diệt - sáng tạo - Phật giáo với vũ trụ quan và nhân sinh quan. Vạn pháp duyên khởi với pháp môn thực tại quán và bình đẳng quán, với chủ trương lý sự vô ngại và sự sự vô ngại đã, đang và sẽ cung hiến cho nhân loại con đường Trung Đạo Chánh Đẳng Chánh Giác vượt qua tất cả mê lộ.

- Vâng, Phật Giáo là con đường Giác ngộ, con đường Trung Đạo Chánh Đẳng Chánh Giác, Phật Giáo sẽ cung ứng những giải pháp toàn diện và toàn bích cho tất cả những khủng hoảng thời đại. Nhưng muốn thực hiện được sứ mạng đó, chư Tôn Đức Tăng Già và các vị cư sĩ phải làm gì và làm như thế nào"
Định hướng và phác thảo những chương trình và kế hoạch hoằng pháp cho hiện tại và tương lai là sứ mạng trọng đại của chư Tôn Đức và của các bậc thức giả, những người hằng quan tâm đến tiền đồ của Phật Giáo - Dân tộc - và Nhân loại.
Ban Tổ chức Đại Hội thành khẩn thiết tha mong chờ được cung đón quý ngài và quý liệt vị.
Nguyện cầu mười phương Tam Bảo gia hộ. Nguyện cầu hồng ân và tuệ giác của quý ngài và quý vị sáng rực Đại Hội.
Nguyện cầu ánh sáng giác ngộ chiếu sáng rực rỡ và huy hoàng trong tận cùng tâm thức của muôn loại. Có như thế, thế giới mới tồn tại và con người mới được cứu.
Trân trọng kính chào
Đại Diện Ban Tổ Chức
Sa Môn Thích Minh Tuyên
*
Sau đây là các thông tin chi tiết về Đại Hội Hoằng Pháp.
Đại Hội Hoằng Pháp, Chủ Đề: Phật Giáo Với Phương Tây Trong Thời Đại Mới.
Thời Gian: 3 ngày 16,17, và 18 tháng 9 năm 2005.
Địa Điểm : Pháp Đường NHƯ LAI THIỀN TỰ 3033 Central Ave, San Diego.
Chủ Trì: Đại lão Hoà Thượng Thích Giác Nhiên và chư Tôn Trưởng Lão Hoà Thượng trong Hội Đồng Giáo Phẩm Lãnh Đạo Giáo Hội.
Diễn Giả:
1. Hoà Thượng Thích Giác Lượng
2. Hoà Thượng Thích Minh Tuyên
3. Ni Sư Thích Nữ Tiến Liên
4. GSTS Lê Phước Sang
5. GSTS Trần Quang Thuận
6. GSTS Nguyễn Thanh Liêm
7. GSTS Trịnh Xuân Thuận
8. Huynh Trưởng Tâm Huệ Cao Chính Hựu
9. GSTS Lê Đình Cai
10. KS Lê Công Đa
11. GSTS Trần Mỹ Lương
12. GSTS Đoàn Viết Hoạt
13. GSTS Lê Phục Thuỷ
Đề Tài:
1. Quan Điểm của Giới Tri Thức và các Nhà Khoa Học Tây Phương với Phật Giáo
2. Định Hướng và Phác Thảo Chương Trình Hoằng Pháp của Phật Giáo ở Tây Phương Trong Thời Đại Mới.
3. Hiện Thực Hoá Tinh Thần Từ Bi Ban Vui Cứu Khổ của Phật Giáo Qua các Lĩnh Vực Văn Hoá, Giáo Dục và Phụng Sự Xã Hội.
4. Giáo Lý Tứ Ân: Nền Tảng Đạo Đức Chính Trị PG Và Con Đường Hành Hoạt của Người Phật Tử Thời Đại.
5. Hoằng Truyền Phật Đạo ở Phương Tây Thời đại Mới.
6. Quan Điểm của Nhà Giáo Dục Về Sự Truyền Bá Phật Giáo Trong Xu Thế Văn Hoá Tây Phương.
7. Phật Giáo với Khoa Học.
8. Vai Trò Hộ Pháp và Hoằng Pháp của Người Phụ Nữ Phật Tử.
9. Tổ Chức và Giáo Dục Thanh Thiếu Niên: Nhu Cầu Cấp Thiết của Phật Giáo.
10. Đào Tạo Nhân Sự Kế Thừa.
11. Củng Cố và Kiện Toàn các Định Chế, Tổ Chức Giáo Dục và Hoằng Pháp của Phật Giáo.
12. Phật Giáo Đi Vào Phương Tây.
13. Sự Tương Tác Giữa Nghi và Tín Lực.
CHƯƠNG TRÌNH TỔNG QUÁT
Ngày thứ sáu 16-09-2005.
7 - 8 giờ: ghi danh, nhận Cẩm Nang Đại Hội.
8 - 12 giờ: Triển Lãm Văn Hóa Phẩm Phật Giáo.
12 - 1 giờ: Thọ Trai.
2 - 6 giờ chiều:
A. Khai Mạc Đại Hội.
B. Khóang Đại I:
- Tổng Quan về Phật Giáo trong bối cảnh Văn Hóa Xã Hội Tây Phương trong thời đại mới.
1. Thuyết Trình.
2. Tham Luận.
3. Thảo Luận.
6 - 7 giờ: cơm chiều.
7 - 11 giờ: Khóang Đài II.
Định Hướng và Phát Thảo Chương Trình và Kế Họach Hoằng Pháp.
1. Thuyết Trình.
2. Tham Luận.
3. Thảo Luận.
Ngày Thứ Bảy 17-09-2005.
7 - 8 giờ: điểm tâm.
8 - 12 giờ: tham dự Thủy Lục Trai Đàn.
12 - 1 giờ: thọ trai.
2 - 6 giờ: Khóang Đài III.
Kiện Tòan Các Định Chế và Tổ Chức Phật Giáo cho Sứ Mạng Hoằng Pháp.
1. Thuyết Trình.
2. Tham Luận.
3. Thảo Luận.
6 - 7 giờ: cơm chiều
7 - 11 giờ: Khóang Đài IV.
Đề Cử Nhân Sự Đảm Trách các cơ chế tổ chức Hoằng Pháp của Phật Giáo
1.Thảo Luận.
2.Tổng Kết Thành Quả của Đại Hội.
Ngày Chủ Nhật 18-09-2005.
7 - 8 giờ: điểm tâm.
10 giờ: tham dự đại lễ cắt băng khánh thành và lể cầu nguyện cho Hòa Bình Thế Giới
12 giờ: Lễ Phát Nguyện phát huy tinh thần Học Phật Đạo Hành Bồ Tát Đạo.
1 - 2 giờ: thọ trai.
ĐẠI HỘI VIÊN MÃN
Ghi Chú: Tất cả bài thuyết trình xin hoan hỷ đánh máy bằng Vni Unicode email ve ban tổ chức: nhulaithientu@buddhayana.org Nếu quý vị nào không có VNI, Unicode có thể email cho ban tổ chức theo địa chỉ email : nhulaithientu@buddhayana.org. Chúng tôi sẽ gửi Unicode program cho quý vị.
Xin Quý Vị về tham dự hoan hỷ cho biết trước để ban tổ chức tiếp đón, sắp xếp phương tiện đi lại và cư trú được chu đáo.
ĐT liên lạc: Như Lai Thiền Tự: 619-563-5817 , Như Lai Thiền Viện: 619-283-3334,
HT Thích Minh Tuyên: 619-709-4842, HT Thích Minh Hồi: 619-895-8137

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Tại Khu Đậu xe Chợ Thuận Phát vào lúc 10 giờ sáng Thứ Bảy ngày 19 tháng 12 năm 2020, LS. Dina Nguyễn Giám Đốc Sở Thủy Cục Orange County, Ủy Viên Giáo Dục Học Khu Garden grove cùng tổ chức Thiện Nguyện Packs Club đã tổ chức buổi phát quà Giáng Sinh cho các em thiếu nhi và phát thực phẩm miễn phi cho gia đình cư dân cư ngụ trong các Thành Phố; Garden Grove, Westminster, Fullerton, Santa Ana, Fountain Valley…
Vào những ngày lễ cuối năm, Tòa thị chánh Thành phố Garden Grove (City Hall) sẽ bắt đầu đóng cửa từ ngày Thứ Tư, 24 tháng 12, 2020 cho đến ngày Thứ Sáu, 1 tháng Giêng, 2021. Công việc sẽ trở lại bình thường vào ngày Thứ Hai, 4 tháng Giêng, 2021.
Dân Biểu Janet Nguyễn phát biểu: "Đại dịch này đã cho thấy sự thiếu hiệu quả của EDD. Những người dân California làm việc chăm chỉ, đã bị mất việc làm nhưng không nhận được sự giúp đỡ mà họ cần. Thay vào đó, số tiền này lại được chuyển cho những kẻ tù nhân lừa đảo, tìm ra kẽ hở trong hệ thống yếu kém của EDD".
Buổi họp quy tụ gần 200 vị lãnh đạo, ủng hộ viên và người có bệnh viêm gan B để khuyến khích thử nghiệm và dùng kế hoạch phòng ngừa, đồng thời giúp xử dụng hợp lý các nguồn hỗ trợ về Y tế.
Tại California, gần 60% trẻ nhỏ được liệt vào nhóm học sinh song ngữ (DLL), được định nghĩa là trẻ em hiện đang học thêm một ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh, ở tuổi từ sơ sinh đến năm tuổi. Vào năm 2019, 98% các chương trình tại các trung tâm có giấy phép và 70% các chương trình tại các nhà giữ trẻ gia đình có giấy phép (FCCH) ở California phục vụ ít nhất một trẻ em song ngữ (DLL). Nghiên cứu cho thấy các trẻ em DLL sẽ thành công hơn trong học tập theo thời gian nếu cả ngôn ngữ mẹ đẻ và tiếng Anh được hỗ trợ ngay từ khi còn nhỏ.
Cựu Đại tá Hải quân Hoa Kỳ, Hạm Trưởng chiến hạm USS Kirk 1087 đã từ trần vào ngày 8 tháng 12 vừa qua. Ông đã là một vị ân nhân lớn đã cứu 32,000 người Việt tị nạn trên biển Đông khi cuộc chiến Việt Nam chấm dứt vào ngày 30 tháng 4 năm 1975.
Dân Biểu Liên Bang Alan Lowenthal (CA-47), đồng chủ tịch Ủy Ban Quốc Hội Về Việt Nam (Congressional Caucus on Vietnam) ngày hôm nay đã cùng với 7 vị Dân Biểu đồng viện gửi thư đến Bộ Ngoại Giao và Bộ Tài Chánh Hoa Kỳ, kêu gọi áp dụng luật Global Magnitsky để trừng phạt 8 thành viên lực lượng Công an CSVN tại Hà Tĩnh vì đã tra tấn nhà báo RFA Nguyễn Văn Hóa.
Vào tối ngày 15/12/2020, tổ chức Rise ( https://www.vietnamrise.org/ ) đã tổ chức một buổi hội thảo qua mạng zoom, để báo cáo kết quả cuộc khảo sát về nhu cầu giúp đỡ của người dân trong các vùng lũ Miền Trung. Cuộc khảo sát này được thực hiện bởi các thành viên của Rise tại VIệt Nam, tại Quảng Bình vào thời điểm 20/10 đến 4/11.
Theo Hiệp Hội Cứu Hỏa Quốc Gia Hoa Kỳ, từ năm 2014 đến năm 2018, các sở cứu hỏa của Hoa Kỳ đã ứng phó với trung bình 770 vụ cháy nhà mỗi năm, do trang trí ngày lễ gây ra. Theo Quỹ An Toàn Điện Quốc Tế, trung bình, có 160 vụ cháy nhà bắt đầu từ cây thông Giáng Sinh mỗi năm.
Các vị lãnh đạo từ các cộng đồng Người Mỹ Gốc Á Đảo Thái Bình Dương (AAPI) đã cùng họp báo từ xa vào ngày Thứ Năm, 10 tháng Mười Hai để bàn về ảnh hưởng với tỷ lệ khác nhau của COVID-19 lên các cộng đồng AAPI đa dạng của Quận Los Angeles, tập trung vào các cố gắng hiện tại với nền tảng là giải quyết các nhu cầu khẩn cấp và chưa được đáp ứng của cộng đồng.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Loạt sắc lệnh được ký nhanh chóng ngay trong ngày làm việc đầu tiên của tân Tổng thống Mỹ Joe Biden tại Nhà Trắng nhằm thực hiện những lời hứa tranh cử của ông.
Ông Joe Biden chính thức trở thành tổng thống thứ 46 của Hoa Kỳ và cũng là tổng thống lớn tuổi nhất trong lịch sử Hoa Kỳ.
Giá dầu thế giới tăng cùng với thị trường chứng khoán Mỹ trong phiên giao dịch hôm thứ Ba (19/01/2021), một ngày trước lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Joe Biden,
Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi người dân "vượt lên trên thù hận đảng phái", ca ngợi thành tựu dưới thời ông, chúc chính quyền mới may mắn trong thông điệp tạm biệt
Hôm thứ Hai (18/01/2021), một ủy ban độc lập về chuẩn bị và ứng phó đại dịch, do cựu thủ tướng New Zealand Helen Clark và cựu tổng thống Liberia Ellen Johnson Sirleaf dẫn đầu, đã công bố đánh giá về sự khởi đầu khủng hoảng ở Trung Quốc