Hôm nay,  

Thanh Niên Là Của Nước Hay Của Đảng?

03/11/200600:00:00(Xem: 7281)

Việt Nam: Thanh Niên Là Của Nước Hay Của Đảng" Mác-Lênin và Hồ Chí Minh Có Giữ Chân Thanh Niên Được Không "

Hoa Thịnh Đốn.- Câu nói “Thanh niên là rường cột của Tổ quốc” đã bị đảng Cộng sản Việt Nam biến thành “Thanh niên là của Đảng”nên Thanh niên Việt Nam không biết mình là ai, ở đâu và làm gì cho đất nước.

Chủ trương  này  được phản ảnh trong Luật  Thanh niên, có hiệu lực từ ngày 01-07-2006, theo đó:

1) Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về công tác thanh niên.

2) Các bộ, cơ quan ngang bộ thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác thanh niên theo sự phân công của Chính phủ.

3) Uỷ ban nhân dân các cấp thực hiện quản lý nhà nước về công tác thanh niên ở địa phương theo sự phân cấp của Chính phủ.

Độ tuổi Thanh niên theo Luật quy định  từ 16 đến 30, chiếm 2/3 dân số 83 triệu người, tuy không bắt buộc phải gia nhập các Tổ chức Thanh niên của Đảng nhưng  Thanh niên, nói chung, phải có nhiệm vụ   “xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.”

Nhưng “Việt Nam xã hội chủ nghĩa” lại không là thể chế do nhân dân lựa chọn mà do đảng áp đặt lên cả nước nên Thanh niên cũng phải chấp nhận như mọi người. Tất nhiên trong số những việc Thanh niên phải làm để tồn tại, có cả những việc mang đậm nét yêu nước. Nhưng  cách “yêu nước” của họ có cùng nghĩa với  “yêu Xã hội chủ nghĩa-Mác-Lênin” hay không thì riêng việc nhiều người chỉ  muốn gia nhập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh để có việc làm  và dễ tiến thân hơn  cũng đủ  trả lời rồi.

Đó cũng là lý do tại sao  trong năm 2005 đã  có tới  1.1 triệu  Thanh niên được kết nạp vào  Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và số Thanh niên đủ điều kiện gia nhập đảng là  91.997 người.  Nhưng tại Sài Gòn, nơi có trên 2 triệu Thanh niên trong số 8 triệu dân  thì có tới 70 phần trăm Thanh niên không muốn nhập các tổ chức Thanh niên của CSVN.

Đảng CSVN từng  hy vọng xây dựng  lực lượng Thanh niên trong Đoàn Thanh niên CS Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam và Hội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh  thành  “đội dự bị tin cậy của đảng”. Nhưng xem ra đại đa số Thanh niên đã không đáp ứng yêu cầu của đảng.

Báo cáo chính trị khóa IX tại ĐạI hội X (4/2006) đã nói rõ sự “chệch hướng” của lớp trẻ: “Việc xây dựng nếp sống văn hoá chưa được coi trọng đúng mức. Tình trạng suy thoái, xuống cấp về đạo đức, lối sống, sự gia tăng tệ nạn xã hội và tội phạm đáng lo ngại, nhất là trong lớp trẻ. Quản lý nhà nước về văn hoá còn nhiều sơ hở, yếu kém. Ðấu tranh ngăn ngừa văn hoá phẩm độc hại chưa được chú ý đầy đủ, còn nhiều khuyết điểm, bất cập.”

 Về công tác giáo dục chủ nghĩa Cộng sản cho Thanh niên, Báo cáo yêu cầu: “Đổi mới mạnh mẽ nội dung, hình thức, biện pháp giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; tuyên truyền sâu rộng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; bồi dưỡng lòng yêu nước, yêu nhân dân, lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, tăng cường giáo dục phẩm chất đạo đức cách mạng trong toàn Đảng, toàn dân, đặc biệt là đối với thế hệ trẻ. Chăm lo củng cố sự đoàn kết, thống nhất và tình đồng chí trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội; thực hành dân chủ rộng rãi, thường xuyên tự phê bình và phê bình.”

Nhưng tại sao giới trẻ đã  ngán đến tận cổ các môn học bị Nhà nước cưỡng bách như: “Triết học Mác-Lênin, Kinh tế -chính trị Mác-Lênin, Chủ nghĩa xã hội khoa học, Lịch sử Đảng Cộng Sản Việt Nam và Tư tưởng Hồ Chí Minh"

Họ thờ ơ  vì chúng lạc hậu, xa rời thực tế và không đáp ứng nhu cầu xây dựng đất nước.   Nhưng họ phải cắn răng chấp nhận cố nuốt cho trôi vì nhu cầu tốt nghiệp mà không ai dám nhả ra.

Nhưng hành động cưỡng bách giáo dục chủ nghĩa Cộng sản cho học sinh, sinh viên khi Thế giới Cộng sản đã tan rã từ 1992 là đảng CSVN  cố tình lũng đoạn tư tưởng Thanh niên, chận đường tiến đến tương lai của tuổi trẻ  để phục vụ cho  quyền lợi chính trị bè phái.

LO MẤT THANH NIÊN

Nhưng Nhà nước càng nhồi nhét bao nhiêu  thứ chủ nghĩa ngoại lai Mác-Lênin, thanh niên càng không muốn học. Ngay cà các Thầy Cô cũng không thiết giảng dậy vì chúng vô dụng.

Trong bài viết tựa đề “Mấy vấn đề về Giáo dục Chính trị cho Thanh niên hiện nay” trên Tạp chí Cộng sản số 116/2006, hai tác giả Văn Đức Thanh và Trần Quốc Việt đã  phản ảnh tình trạng lơ là học tập chính trị của thanh niên: “Trong tình hình hiện nay, việc giáo dục chính trị cho thanh niên cần có sự đổi mới cả về nội dung và phương pháp. Ở đây, nội dung giáo dục là chính trị của giai cấp vô sản, là hệ tư tưởng mà Đảng ta đã xác định. Những nội dung ấy cần được tái luận giải một cách khoa học. Đổi mới nội dung giáo dục chính trị cho thanh niên là nhằm làm cho họ có được tư duy chính trị đúng đắn và toàn diện.”

“Thế hệ thanh niên là chủ nhân tương lai của đất nước, và vì thế, giáo dục cho thanh niên là việc làm cần thiết đối với bất cứ quốc gia, dân tộc nào. Từ khi lịch sử loài người có sự phân chia giai cấp và xuất hiện đấu tranh giai cấp, giáo dục cho thanh niên không thể đứng ngoài những quan hệ giai cấp. Bất cứ giai cấp nào khi trở thành giai cấp thống trị cũng đều tìm mọi phương thức truyền bá hệ tư tưởng của mình, trước hết cho đối tượng thanh niên, và đặt vấn đề giáo dục chính trị cho thanh niên chiếm vị trí quan trọng hàng đầu trong nền giáo dục quốc gia, nhằm cố gắng sử dụng lực lượng xã hội này một cách hiệu quả nhất.”

“Theo đó, một trong những nội dung cốt lõi của sự nghiệp giáo dục thanh niên Việt Nam hiện nay chính là sử dụng có hiệu quả tất cả các lực lượng, hình thức, phương pháp, phương tiện… nhằm bảo đảm cho thanh niên luôn là đội hậu bị cách mạng, là lực lượng chính trị tin cậy, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và dân tộc. Song, chất lượng và hiệu quả giáo dục cho thanh niên đến đâu lại tuỳ thuộc vào nhiều yếu tố.”

Sau khi khẳng định vai trò giáo dục  thanh niên  theo “hệ tư tưởng của đảng” để đào tạo ra đội ngũ “hậu bị cách mạng”, hai Tác giả nhìn nhận khó khăn: “Rõ ràng, sự biến động phức tạp của tình hình thế giới và khu vực đang ảnh hưởng trực tiếp tới quá trình giáo dục chính trị cho thanh niên Việt Nam hiện nay. Cùng với những tiến bộ nhảy vọt trong cách mạng khoa học và công nghệ, xu hướng toàn cầu hoá kinh tế tạo ra nhiều thời cơ, vận hội mới cho sự vươn lên mạnh mẽ của nhiều nước; đồng thời cũng đặt các nước đang phát triển vào những nguy cơ tiểm ẩn không lường. Trước những đổi thay cực kỳ nhanh chóng của thế giới đương đại, thế hệ trẻ, do đặc điểm tâm sinh lý lứa tuổi, luôn là lực lượng chịu tác động, ảnh hưởng mạnh mẽ nhất.

Thông tin bùng nổ nhờ thành tựu của công nghệ số hoá ngày càng thoả mãn khát khao hiểu biết và giao lưu của tuổi trẻ. Các phương thức liên kết kinh tế mang tính toàn cầu tạo nhiều cơ hội thuận lợi để họ tìm kiếm việc làm phù hợp với sở trường và sở thích của mình. Song, chính sự biến đổi của bức tranh toàn cầu cũng đem lại không ít mặt trái đang tác động mạnh vào tuổi trẻ, trong đó nổi cộm là xu hướng duy kỹ thuật, duy kinh tế, ít quan tâm đến những vấn đề chính trị. Vì vậy, sự nghiệp giáo dục thế hệ trẻ, nhất là giáo dục chính trị, đang gặp những trở lực to lớn, mặc dù chúng ta đều thấy ý nghĩa cần thiết và cấp bách của nó.”

Hai cán bộ Tư tưởng-Văn hoá sau đó đã  cảnh giác về  ảnh hưởng của tư tưởng “dân chủ” và “nhân quyền” đã xâm nhập vào  Thanh niên Việt Nam: “Đi cùng với toàn cầu hoá kinh tế, những diễn biến phức tạp của bối cảnh chính trị thế giới là một nhân tố có ảnh hưởng lớn tới công tác giáo dục chính trị nói riêng cũng như sự nghiệp bồi dưỡng thế hệ trẻ Việt Nam nói chung… Đặc biệt, sự chống phá của các thế lực thù địch đối với cách mạng nước ta thông qua chiến lược "diễn biến hoà bình" trên lĩnh vực tư tưởng là một vấn đề hết sức lưu ý, cần được tính đến khi tiến hành giáo dục chính trị cho thanh niên. Trên thực tế, có không ít thanh niên bị mất phương hướng, dao động, hoài nghi, thậm chí bị tê liệt về chính trị trước những thủ đoạn thâm độc và xảo quyệt của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch như vu cáo, nói xấu Đảng và Nhà nước ta; dựng lên cái gọi là "vấn đề nhân quyền", "vấn đề dân chủ", "vấn đề tôn giáo", "tự quyết dân tộc"; kích động bạo loạn chính trị; đòi quốc tế hoá "vấn đề Tây Nguyên"…”

Thế rồi thái độ tìm cách tách mình ra khỏi liên hệ với đảng  của Thanh niên  và của giới trẻ trong Quân đội  đã  đến mức báo động, theo lời cảnh giác của  hai Tác gỉa: “Có một bộ phận thanh niên do không theo kịp những diễn biến nhanh và phức tạp của thời cuộc mà trở nên lẫn lộn, mơ hồ về chính trị, thờ ơ, lãnh đạm với định hướng xã hội chủ nghĩa, thiếu tin tưởng vào thắng lợi của công cuộc đổi mới, thiếu quan tâm đến các vấn đề chính trị - xã hội và thậm chí dao động về mục tiêu, lý tưởng phấn đấu. Ngay cả ở những nơi mà công tác giáo dục chính trị cho thanh niên vốn có thế mạnh, chẳng hạn như các đơn vị Quân đội nhân dân Việt Nam, nếu công tác giáo dục chính trị cho thanh niên không được đổi mới mạnh mẽ cả về nội dung và phương thức tiến hành thì chắc chắn sẽ không giải quyết được thực trạng này. Bởi lẽ, các thế lực thù địch xác định thế hệ trẻ trong quân đội là một trọng điểm chống phá của chiến lược "diễn biến hoà bình", hòng loại bỏ sự lãnh đạo của Đảng đối với quân đội, làm cho quân đội phai nhạt bản chất giai cấp công nhân, xa rời mục tiêu lý tưởng cách mạng, thoái hoá biến chất, chỉ còn là lực lượng vũ trang chuyên nghiệp thuần tuý.”

“Có một "vấn nạn" mà nhiều công trình khoa học nghiên cứu về đối tượng thanh niên ở nước ta đã cảnh báo: một bộ phận không nhỏ thanh niên ngày nay dường như ngại học tập chính trị, dị ứng với những hiểu biết về chính trị và lảng tránh những quan hệ xã hội - chính trị. Đây là điều trái ngược hẳn với truyền thống dân tộc Việt Nam trong lịch sử, khi mà sự nghiệp dựng nước đi đôi với giữ nước suốt mấy ngàn năm của dân tộc đều trông cậy vào các thế hệ thanh niên...”

 MỜ NHẠT NHƯ ĐẢNG

Nhưng đâu phải chỉ có học sinh, sinh viên thờ ờ với chính trị Cộng sản mà cả đội ngũ Giáo viên và Cán bộ đảng cũng đã chán đến tận mang tai. Hai Tác gỉa viết tiếp: “…Nếu xem xét thực trạng công tác giáo dục chính trị cho thanh niên hiện nay bằng cách nhìn thẳng vào sự thật, chúng ta không khỏi giật mình rằng vấn đề cực kỳ quan trọng này lại bị nhiều người coi nhẹ. Công tác giáo dục chính trị cho thanh niên, từ đối tượng học sinh trung học đến sinh viên đại học và thậm chí cả chiến sĩ trong lực lượng vũ trang còn thiếu chủ động, nhạy bén. Nội dung giáo dục chậm đổi mới nên vừa cứng nhắc, vừa hời hợt, không theo kịp những thông tin cập nhật, nhất là đối với những vấn đề chính trị phức tạp, nhạy cảm đang nảy sinh trong tình hình hiện nay. Phương pháp giáo dục mang nặng tính hình thức, thiếu sắc sảo, không khơi dậy được đặc tính ham hiểu biết của tuổi trẻ.

Trong chương trình đào tạo của một số nhà trường, nội dung giáo dục chính trị bị gạn bỏ đến mức tối thiểu, hoặc bị biến thành các kiến thức giáo dục công dân. Trong hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội, kể cả tổ chức Đoàn thanh niên, Hội thanh niên…, các cuộc sinh hoạt chính trị dần dần vắng bóng. Thậm chí, ngay cả trên các phương tiện thông tin đại chúng, phần thời sự chính trị cũng thiếu đi những hình thức mang tính diễn đàn trao đổi, tranh luận, mà được thay bằng việc đưa tin thuần tuý…”

Nhưng tại sao cả Xã hội  không muốn  học tập để giúp đảng  tuyên truyền chính trị Mác-Lênin-Hồ Chí Minh thì hai Tác gỉa đã tránh né. Họ chỉ muốn vạch ra ý nghĩa của công tác giáo dục chính trị: “Chính trị mà chúng ta tiến hành giáo dục cho thế hệ trẻ hiện nay không thể là gì khác ngoài nền chính trị của giai cấp công nhân – một nền chính trị hoàn toàn mang giá trị nhân văn từ con người, do con người và cho con người, nền chính trị dựa trên cơ sở lý luận của chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đúc kết cả chiều sâu lịch sử văn hiến Việt Nam…”

“…Giáo dục chính trị cho thanh niên là giáo dục đường lối phát triển của đất nước; giáo dục mục tiêu lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội….. Vì vậy, giáo dục chủ nghĩa yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, tinh thần cảnh giác cách mạng, ý chí phấn đấu vượt mọi khó khăn, thử thách để vươn lên trong cuộc sống, sự trong sạch về đạo đức và lối sống, lòng trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân, ý thức tuân theo Hiến pháp, pháp luật… thực chất cũng chính là định hướng những giá trị chân chính của nền chính trị cách mạng cho thanh niên.”

 Nhưng  “nền chính trị cách mạng”  của Cộng sản  Việt Nam  đã mang đến cho nhân dân những quyền lợi gì mà riêng  Thanh niên, nó chỉ có nghĩa  “phục vụ đảng” như quy định trong  Điều 16 của Chương II, Luật Thanh Niên: 

1. Nâng cao ý thức công dân, chấp hành pháp luật, góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.

2. Được ứng cử, đề cử vào Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp theo quy định của pháp luật; được bày tỏ ý kiến, nguyện vọng, kiến nghị với cơ quan, tổ chức về những vấn đề mà mình quan tâm; tham gia góp ý xây dựng các chính sách, pháp luật liên quan đến thanh niên và các chính sách, pháp luật khác.

3. Tham gia tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Nhưng muốn được  đề cử hay ứng cử, trước hết Thanh Niên phải là một “Đảng viên” hay là người được Đảng ủng hộ nên  khỏan này chỉ là một đặc quyền của những Thanh niên đã thuộc về  Đảng, do Đảng chỉ huy hay được lòng đảng.  Còn việc “góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa”  chẳng qua cũng chỉ để giúp  cho cái Nhà nước của đảng, xây dựng trên nền tảng Chủ nghĩa Mác-Lênin, điều mà vô số Thanh niên trong nước bây giờ coi là viển vông, lỗi thời.

Điều 3, Chương I, còn quy định:

“1. Thanh niên có các quyền, nghĩa vụ của công dân theo quy định của Hiến pháp, pháp luật và các quyền, nghĩa vụ theo quy định của Luật này. 

2. Thanh niên không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo, trình độ văn hoá, nghề nghiệp đều được tôn trọng và bình đẳng về quyền và nghĩa vụ.”

Nhưng trong thực tế, Thanh niên không có quyền lập hội, lập đảng, ra báo tư nhân, tự do ngôn luận, hội họp như Hiến pháp đã quy định.  Thanh niên không nằm trong hệ thống tổ chức của đảng  thì bị đối xử không bình đẳng là chuyện ai cũng biết  đang diễn ra ở trong nước. Con, cháu của những người miền Nam tham gia cuộc chiến chống  lực lượng Cộng sản trước 1975, thậm chí  cả dòng họ của những người từ Bắc di cư vào Nam sau 1954 vẫn còn bị kỳ thị, phân chia giai cấp đối xử trong xã hội.

Trong hòan cảnh hiện nay, Thanh niên Việt Nam là những người đang đứng ở ngã ba đường. Họ  bị kẹt giữa lòng yêu nước, muốn đem hết tâm trí và khả năng để canh tân đất nước, xây dựng  con người Việt Nam với ước mong theo cho kịp chuyến tầu  tiến bộ của nhân loại, trong khi Đảng cầm quyền  lại dùng các biện pháp an ninh và kinh tế kìm chân lại ;  bị  những kẻ giáo điều, bảo thủ, chai lì, sợ mất quyền và lợi  trong  đảng tuớc mất các quyền tự do.

Họ còn bị chế độ vây kín trong  nên giáo dục “gông cùm trí tuệ” , không cho nhìn ra thế giới bên ngoài để thấy ánh sáng bình minh đang  tỏa rộng trên những gương mặt tươi vui của nhân loại.

Tư duy lãnh đạo, sau 20 năm Đổi mới,  mà vẫn tiếp tục  chũi đầu xuống cát đi tìm Thiên đàng trong vũng bùn kinh điển Mác-Lênin-Hồ Chí Minh  thì Thanh niên nước ta còn tụt hậu dài dài.

Thực tế này đã  được chứng minh bởi hàng chục ngàn sinh viên du học Việt Nam không chịu quay về giúp nước và thái độ sống qua ngày hiện nay của Thanh niên trong nước. -/-

Phạm Trần

(11/06)

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Không ai biết chắc khi nào một đế chế sẽ sụp đổ. Chẳng ai có thể xác định chính xác thời điểm Đế chế La Mã, Bồ Đào Nha, Ottoman hay Anh kết thúc. Trong bài thơ "Waiting for the Barbarians", nhà thơ Hy lạp Constantine P. Cavafy nhiều lần khẳng định rằng những kẻ man rợ sẽ đến hôm nay. Người ta chờ đợi, như thể đây là chuyện thường nhật như việc một công ty sẽ phá sản, hay một buổi lễ ra trường vậy. Nhưng một đế chế thì sao? Liệu vào thời của mình, nhà thơ Hy Lạp Cavafy có thuộc về một đế chế nào đáng để gọi là đế chế không?
Tôi hoàn toàn (và tuyệt đối) không có năng khiếu hay tham vọng gì ráo trong lãnh vực thơ văn/thi phú. Suốt đời chỉ ước mong sao có sách báo để đọc, để thưởng thức những lời hay ý đẹp của giới văn nhân thi sỹ, là vui thích lắm rồi. Sở thích, cùng niềm vui, tuy giản dị thế thôi nhưng đôi lúc tôi vẫn bị lôi thôi vì những câu cú (vô cùng) tối nghĩa:
Tệ nạn “dưới đẩy lên, trên đùn xuống” và “vô trách nhiệm” không mới trong cán bộ, đảng viên CSVN, nhưng số người “sáng vác ô đi tối vác về” vẫn khơi khơi trong hệ thống cầm quyền mới là điều lạ. Tổng Bí thư đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng từng nói:“Ai không làm thì đứng sang một bên cho người khác làm”, nhưng không ai muốn về vườn vì chứng bệnh nan y “tham quyền cố vị” đã có trong máu thịt Đảng...
Đảng CSVN đang bối rối về câu hỏi: Tại sao phải kiên định Chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Cộng sản Hồ Chí Minh để xây dựng đất nước? Lý do đơn giản, vì đảng sợ “dân chủ”, nhát “tự do” và lo phải đối phó với tình trạng “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong nội bộ đảng, đe dọa sự sống còn của chế độ...
BBC ái ngại loan tin: “Hôm 8/6, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) đã phát một video (‘Thông tin xuyên tạc ẩn tu của ông Thích Minh Tuệ’) có độ dài 3 phút 40 giây … Sau khi phóng sự được đăng tải trên các trang báo, cũng như các trang mạng xã hội, có không ít người nghi ngờ về độ chân thực của video”.
Hội nghị thượng đỉnh về hoà bình cho Ukraine tại Bürgenstock, Thụy Sĩ vào ngày 15 và 16 tháng 6 năm 2024 được coi là một thành công khiêm nhường cho Ukraine. 80 nước đã lên tiếng ủng hộ mạnh mẽ cho chính nghĩa đấu tranh của Ukraine, nhưng tiếp tục phát huy thành quả này sẽ là không chắc chắn.
Cảnh người Mỹ tranh cãi và dọa dẫm kiện tụng liên quan đến “Thập giới” lại làm tôi nghĩ đến “Thập cửu giới” – tức “Mười chín điều đảng viên không được làm” trên đất Việt. Trên phương diện sử học thì “Thập giới”, hay “Mười điều răn”, chính là bộ luật hình sự đầu tiên của nhân loại. Theo Cựu ước thì bộ luật này được Thượng Đế ban cho Nhà tiên tri Moses trên đỉnh núi Sinai để thiết lập trật tự cho cộng đồng Do Thái. Cũng trên phương diện sử học thì Cựu ước chính là một “đại tự sự” – một “câu chuyện lớn” tương tự câu chuyện về Bốn ngàn năm văn hiến hay con Rồng cháu Tiên của chúng ta v.v.. – với ý hướng tạo một bản sắc chung để kết hợp các bộ lạc Do Thái lại với nhau.
Tôi quen Đinh Quang Anh Thái đã lâu, lâu tới cỡ không còn biết là mình đã gặp gỡ y vào cái thuở xa xưa nào nữa. Dù không mấy khi có dịp “giao lưu” (hay “tương tác”) nhưng tôi vẫn nghe thằng chả ra rả hàng ngày, về đủ thứ chuyện trên trời/biển – ròng rã suốt từ thế kỷ này, qua đến thế kỷ kia – và hoàn toàn chưa thấy có dấu hiệu gì là gã sẽ (hay sắp) tắt đài trong tương lai gần cả. Nghề của chàng mà. Tắt tiếng là (dám) treo niêu luôn, chớ đâu phải chuyện chơi. Chỉ có điều hơi bất ngờ là đương sự không chỉ nói nhiều mà viết cũng nhiều không kém. Hết xuất bản Ký 1, Ký 2, rồi tới Ký 3. Nay mai (không chừng) sẽ có Ký 4 và Ký 5 luôn nữa.
Đảng CSVN tiếp tục cãi chầy cãi cối về các quyền tự do tôn giáo, tự do tư tưởng, tự do báo chí, tự do lập hội và tự do biểu tình. Tất cả những quyền này đã được quy định trong Hiến pháp 2013, nhưng khi thi hành thì lại nại cớ “theo pháp luật quy định” với những điều kiện khe khắt để can thiệp thô bạo...
Việc tòa án New York sẽ công bố mức án của Donald Trump vào ngày 11 tháng 7 năm 2024 và kết quả của cuộc bầu cử tổng thống vào ngày 5 tháng 11 năm 2024 là hai diễn biến nội chính trọng đại của nước Mỹ, nhưng cũng sẽ là thách thức mới dành cho các nước khắp thế giới. Nhiều nước đang quan tâm, theo dõi và chuẩn bị tìm cách đối phó, trong đó có cả châu Âu.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.