Hôm nay,  
Việt Báo Online

Chúng tôi muốn sống với lương tri và phẩm chất của mình: Phong Trào Bất Tuân Dân Sự Kháng Chiến Chống Hán Hóa

28/06/201910:06:00(Xem: 837)
Chúng tôi muốn sống với lương tri và phẩm chất của mình: Phong Trào Bất Tuân Dân Sự Kháng Chiến Chống Hán Hóa

Chúng tôi muốn sống đúng với lương tri và phẩm chất của mình vì thế chúng tôi không thể sống cùng Cộng sản Trung Quốc"

- Chúng tôi không muốn nói dối để được phần nhiều hơn
- Chúng tôi không muốn phải ăn cắp, tham nhũng để được nhà cao cửa rộng
- Chúng tôi không muốn phải đóng thuế để nuôi một đoàn người chỉ biết làm lợi cho 1 nhóm người giàu có để bóc lột lại chúng tôi
- Chúng tôi không muốn những bằng cấp và tài năng thật sự của chúng tôi phải bỏ vào thùng rác vì những tên rác rưởi Con Ông Cháu Cha.
- Chúng tôi không muốn con em của chúng tôi phải học những thứ giáo điều rỗng tuếch mà chẳng có lợi gì cho sự phát triển cũng như khả năng sáng tạo của chúng.
- Chúng tôi không muốn lẫn lộn giữa đảng cầm quyền và Tổ Quốc, chúng tôi không quên nguồn cội và cũng không quên những gì mà đảng cộng sản Trung Quốc đã gây ra cho cha ông chúng tôi. 

( Joshua Wong-Hoàng Chí Phong)

Phan Văn Song


Thưa quý thân hữu, thưa quý bà con, 

Trong tuần qua, chúng tôi trong bài viết « lá thư tháng sáu » đã xin phép quý bà con, nhận định rõ ràng rằng chúng ta, những người Việt tử tế, những người Việt đầy nhơn bản, không thể sống, và dứt khoát không thể sống trong một thế giới do người Cộng Sản quản trị.

Nay, đối chiếu với những lời phát biểu của Hoàng Chí Phong, người đại diện và phát ngôn của Phong trào chống ảnh hưởng của Bắc Kinh vào đời sống của người dân Hong Kong, nói rất rõ ranh giới giữa thế giới Cộng Sản với thế giới Con Người Tử Tế. 

Xin trích bài tuần trước :


1/  Thế giới Tự Do khác hẳnThế giới Cộng Sản ! 

« Rõ ràng là Hai văn hóa, hai văn mình khác nhau !  Không thể hòa hợp, hội nhập nhau được ! Và ngày nay, lại rõ ràng hơn nữa là hai phương trời Đông và Tây xa lạ, cạnh tranh. Với xứ Tàu ngày nay, với giấc mộng làm bá chủ Phương Đông, với giấc mơ chia đôi thiên hạ với Huê Kỳ, bá chủ Phương Tây. Hãy so sánh :

 - Tư bản Tự Do Chủ Nghĩa : thế giới Huê Kỳ, Tây Âu với một văn hóa Thiên Chúa đầy Nhơn bản, lấy Con Người làm trọng tâm … Mặc dù, với một nền kinh tế Tư bản chủ nghĩa có vẻ đầy vật chất đấy ! Nhưng lại biết ăn đồng chia đủ, đầy tư tưởng Xã hội … Phát triển Công nghiệp, Phát triển Doanh nghiệp tạo của cải, tạo tiền bạc, lợi nhuận cho Tư bản đó ! Nhưng không quên Hạnh Phúc Con Người . Với quan niệm và tổ chức An Sanh Xã hội, Tư bản Tự Do chủ nghĩa tạo Phúc Lợi, tạo của cải lợi nhuận gia đình tư nhơn, tư hữu. Khi tạo lợi nhuận gia đình, tạo của cải gia đình là tạo Mãi lực. Khi tạo mãi lực gia đình là tạo Thị trường. Khi tạo thị trườn, là tạo Đầu tư tư bản ! Do đó chính Tư Bản tạo Hạnh Phúc An lành cho mọi công dân qua Hệ thống An sanh Xã Hội ! Lo cho Con người từ Giáo Dục qua Y tế đến cả Hưu bổng, tuổi già… Chế độ Tư Bản Tự do Chủ nghĩa lo cho Con Người Từ A đến Z, từ sơ sanh đến mộ phần. 

- Trái lại, Thế giới của Cộng Sản Chủ Nghĩa chỉ biết nói đến Đảng và Đảng. Yêu Nước là Yêu Đảng. Phục Vụ Nước là Phục Vụ Đảng. Công dân là Đảng Viên. Ngoài Đảng Viên là Thứ dân.

Thiên An Môn là biểu tượng điển hình cùa Cái Ác. Đảng Cộng Sản Tàu giết sanh viên Tàu. Đó là Mẹ ăn thịt Con. Chỉ có bà Chằng mới giết con mình thôi ! Thế giới Cộng từ ngày ra đời từ năm 1917. Bắt đầu từ các đại đồ tể như Lénine qua đến Staline, qua Mao ZeTung của Tàu đến các tiểu đồ tể như Hồ Chí Minh, Fidel Castro, Nicolae Ceausescu … có bao nhiêu triệu người bị hành quyết, bao nhiêu triệu người bị đi đầy … ? Goulag, Laogay, Cải tạo… bao nhiêu tên, bao nhiêu từ ngữ để chỉ những trại giam khổng lồ, chỉ thấy ở những nước Cộng Sản, Liên Sô, Trung Cộng, Việt Cộng ! Ấy là chưa kể bao nhiêu nam nữ thiếu niên bị xua vào vòng chiến, bao nhiêu chí nguyện quân Tàu ở Bắc Triều Tiên, ở Điện Biên Phủ trong các trận biển người ?… Và bao nhiêu đi người đày ở Liên Sô với các Goulag, Tàu với các Laogay, Việt Nam với các Trại Tập Trung Cải Tạo ? Đúng là  Hai Thế giới, hai Văn Hóa, hai Văn Minh» !

Joshua Wong-Hoàng Chí Phong, được nuôi dưởng bởi người mẹ Việt Nam tỵ nạn Cộng Sản, được giáo huấn bởi đức tin Cơ Đốc Tin Lành, được giáo dục bởi văn hóa dân chủ tự do nhơn bản của Hong Kong, nên đã nói rõ ràng không thể sống chung với chế độ độc tài Cộng Sản được.  « Chúng tôi muốn sống đúng với lương tri và phẩm chất của mình... » !

2/ « Lương tri và phẩm chất » :  

Hai yếu tố Cần và Đủ của bản chất để tạo thành một Con người, tử tế, lễ nghĩa, nhơn bản.   Rõ ràng khác biệt với thế giới Cộng Sản, với văn hóa Cộng Sản, với nền văn minh, xã hội, nếp sống Cộng Sản. Nghĩa rằng trong thế giới Cộng Sản, không có chổ cho quan niệm Nhơn bản, không có chổ đứng cho cá thể, cá nhơn một con Người. Đó là thế giới của Xã Hội Cộng Đồng, của Tổ Chức, Đảng, Angkar,.. Vật Chất giải quyết tất cả,,, Đảng cho cái ăn, ban cái mặc, phân phát, bố trí cái sanh hoạt hằng ngày, … tất cả duy trì cái sanh tồn vật chất, dùng cái sanh tồn vật chất để quản trị, cai trị dân … không lương tri, không phẩm chất… Muốn sanh tồn, phải tuân thủ, không phản kháng, không sáng tạo ! Tuân thủ, Vâng, Dạ, Nhứt trí … không có quyền Hỏi, thắc mắc, nói Không ! 

Và Hoàng Chí Phong tiếp tục nói rõ, rằng dân Hong Kong (chúng tôi) NÓI KHÔNG, từ chối cái thế giới phi nhơn bản ấy, cái thế giới phi văn hóa nhơn bản ấy ! Thế giới của « Nói dối, ăn cắp tham nhũng, một nhóm người giàu (đảng viên) để bóc lột dân », thế giới « đầy Con Ông Cháu Cha, giáo điều », và nguy hiểm hơn « lẫn lộn quyền lợi Đảng và Tổ Quốc » ! (câu 2 đến câu 6).

Cám Ơn Hoàng Chí Phong đã nói dùm chúng tôi! Chỉ với 7 câu nói, Hoàng Chí Phong đã tả rõ thảm họa của các người dân hiện đang sống trong thế giới Cộng Sản, từ Trung Cộng, Bắc Hàn, Cuba hay Việt Nam. Và Hoàng Chí Phong đại diện dân Hong Kong đã từ chối, không chấp nhận, không tuân thủ, DÁM NÓI KHÔNG ! Dân Hong Kong, và tuổi trẻ Hong Kong, tương lai  của 7 triệu dân Hong Kong dám và ĐÃ nói KHÔNG với Cộng Sản Bắc Kinh-Beijing ! 

3/ Kháng Chiến – Nói Không – Bất Tuân Dân Sự : 

Nếu Hong Kong và người dân Hong Kong, nay đã là một gương sáng để người Việt chúng ta noi gương để mơ dám đấu tranh đòi Dân Chủ, đòi Nhơn Quyền, chống Tàu đô hộ, chống chương trình Hán Hóa ; thì mai nầy, cũng sẽ là một gương sáng để người dân Việt Nam tại quốc nội mở một phong trào bất tuân, chống đối, một phong trào đa dạng, một cuộc kháng chiến  – une résistance ! Hãy khoan nói làm một cuộc Cách Mạng đã – hãy chờ kết quả !

Hãy cảnh giác, hãy coi chừng ! Vì lúc nào, nhà đương quyền Cộng sản Việt Nam Hà nội cũng ngụy biện, cũng viện cớ, viện dẫn sự ổn định chánh trị để phát triển, bởi Việt Nam là một nước đang phát triển để, chẳng những, không chấp nhận mọi đối thoại, về Dân Chủ, về Nhơn Quyền, trái lại còn lợi dụng, nhơn danh phát triển kinh tế để đàn áp, trù dập, mọi đòi hỏi thực thi Dân Chủ, Nhơn Quyền.


Thế nhưng ngày nay, thuyết  "dân chúng an ninh do quốc gia ổn định " không còn giá trị nữa, mà trái lại, sự an ninh quốc gia phải được xoáy theo sự an ninh của toàn dân


Hong Kong đã chứng minh điều đó. Cho Đảng Cộng Sản Tàu Beijing thấy rõ. Khi Bắc Kinh không thực thi Nhơn Quyền, thì dân Hong Kong bèn xuống đường, biểu tình, tạo ngay tê liệt kinh tế, bất ổn, bất an cho sự phát triển của Hong Kong. Đó là kim chỉ nam cho tất cả người Việt chúng ta, cũng là bài học cho các nhà độc tài thế giới và là bài học cho các Đảng Cộng Sản Tàu và Việt rõ : 


Chính sự an ninh của toàn dân mới mới là điểm quy chiếu. Quan niệm này đã làm thay đổi mọi tiêu chuẩn chánh trị của thế giới bởi nó không còn chấp nhận chủ quyền quốc gia như là cột trụ của bang giao quốc tế  (Nhựt báo Le Monde, 22/5/1999, Lời tuyên bố của ông Ngoại trưởng Gia-Nã-Đại, Ông Lloyd Aworthy). (cf trường hợp Vênêzuéla)


Do đó, hãy theo gương Hong Kong, người Việt Nam, trong và ngoài nước hãy chung sức lại tạo một phong trào kháng chiến, một làn sóng kháng chiến Chống Nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam, chống Hán hóa, bằng NÓI KHÔNG ! Hãy tạo một làn sóng Bất Tuân…

 

Hải Ngoại Không Chấp Nhận Việt Nam Công Sản, 

Quốc Nội  Không Chấp Hành Việt Nam Cộng Sản

 

Phải biết NÓI KHÔNG : 


- Hải Ngoại : Không về Việt Nam, Không Gởi tiền về Việt Nam, Không mua hàng Việt Nam … Vì nếu VỀ, nếu GỞI, nếu TIÊU THỤ chỉ làm lợi cho các cơ sở « kinh doanh Nhà Nước », cả Việt Cộng lẫn Tàu Cộng. Kiều Hối ngày nay đã là 11/12 Tỷ US$ rồi !

 Phục Vụ 1/10 Tổng Sản Lượng quốc gia Việt Nam, mà không được nói một tiếng ! Mất dạy chưa ? 


- Quốc Nội : Không xài hàng hóa Tàu, thử không tiếp đải người Tàu… Thử … sáng tạo  Thành thị đánh kiểu thành thị Thôn quê đánh theo thôn quê … Tàu đi lẻ tẻ, đánh lẻ tẻ, Tàu đông, đánh đông. Tạo một Việt Nam bất ổn với người Tàu lục địa. Bãi biển, khách sạn, du lịch Việt Nam không tiếp người Tàu … Chợ không nhận người Tàu, hàng không bán cho người Tàu … Da dạng, đa hình, biến chuyễn … nay biểu tình chổ nầy, mai đình công chổ khác, xoay vần … Da dạng, muôn mầu, làm sao tạo biến động, nay, mai khác nhau … không lường được !...


Nhắc lại lần nữa ( xin lỗi bà con cái nói dai của người viết). Năm tới 2020, năm thực thi những lời ký kết bán nước Thành Đô ! Chánh trị - Kinh tế Việt Nam sẽ về tay người Tàu. Xưa cha ông chúng ta giữ nước được vì Tàu không có đường đi xuôi Nam. Nay giao cho Tàu làm đường cao tốc, hắn trực chỉ Cà Mau ! 

Ngày mai, chữ Việt giản thể bính âm của tên bán nước họ Bùi sẽ được áp dụng. 20 năm nữa con cháu Việt Nam đọc được chữ nầy và sẽ không đọc được chữ quốc ngữ phổ thông ngày nay. Dân Việt Nam 2040 sẽ dốt chữ viết quốc ngữ, như chúng ta ngày nay dốt chữ viết Hán Nôm vậy !

Người Việt năm 2040 sẽ không đọc được những văn tự, tài liệu, sách báo của chúng ta viết bằng quốc ngữ ngày nay. Văn Hóa Cộng Sản toàn thắng ! 

Đến 2047, cũng là năm Trung Cộng toàn thắng, đem Kong Kong về Tàu … Việt Nam đã về Tàu… Trung Cộng bá chủ Đông Nam Á ! Một viễn tượng hãi hùng !

Dó đó : bằng mọi giá 

Phải  Kháng Chiến Chống Tàu ! Xưa Việt Cộng dùng lá bài Bài Phong Đả Thực. 

Nay Dân tộc Đại Việt ta, muốn Sanh Tồn, muốn còn giữ Hồn Đại Việt, còn giữ ngôn ngữ Đại Việt, còn giữ chữ Quốc Ngữ ! Chúng ta  PHẢI Kháng Tàu, Đả Cộng. 

 Đánh cho để dài tóc,

Đánh cho để đen răng,… Vua Quang Trung (1753-1792)


Để Kết Luận:    Người ta lớn bởi vì ta quỳ xuống !

Một ngòi bút trong nước đã rằng viết gương sáng Hong Kong « là có dân trí cao ». Phải ! Muốn có « Dân trí cao », nhưng theo thiển ý của cá nhơn thằng tôi, phải là một dân tộc đã trưởng thành

Cụ Phan Châu Trinh, đầu thế kỷ 20, đã nói rằng Dân sinh, Dân trí, Dân khí là ba điều để đo lường xem một dân tộc có trưởng thành hay không ? Nước Việt Nam ta ngày nay, bị cai trị bởi chủ nghĩa duy vật Cộng Sản, nghĩa là họ sử dụng vật chất và bao tử để trị dân. Khi Cộng Sản đã nắm Dân Sinh, thì làm sao người dân ta có được Dân trí ? Bụng có no, đầu có ấm, mới yên tâm học hành trau dồi trí tuệ. Dân Trí yên ổn,  mới có Dân Khí. Dân Hong Kong có chẳng những Dân trí ( giấc mơ của tay bút trong nước) mà còn có cả khí phách . Khí Phách NÓI KHÔNG với nhà cầm quyền Cộng Sản ! Dân tộc Hong Kong là một dân tộc đã trưởng thành – chánh trị là cái chắn chắc, mà cả kinh tế nữa. Trưởng thành là tự tin, tin tưởng vào tài nghệ mình, dám làm, không sợ nhà cầm quyền Cộng Sản bóp nghẹt miếng ăn, bao tử của mình ! Hong Kong hoàn toàn độc lập. Dân Trí cao, Dân Khí mạnh, vì Dân Sinh Độc lập. 

Do đó, Dân tộc Hong Kong là một dân tộc oai hùng, trưởng thành. Bình dân mà nói. Dân Ngon, Dân Ngầu. Ce sont DES HOMMES- des VRAIS MECS- REAL MEN ! Yes MEN !

Và Do đó :

Dân tộc Hong Kong, văn hóa Hong Kong đã tạo được cậu bé Hoàng Chí Phong. Mới 23 tuổi đầu đã (sanh năm 1996) lãnh đạo dẫn dắt một Phong trào đấu tranh chống bạo quyền. Đây không phải là một ngẩu nhiên. Hong Kong là mãnh đất lành. Mọi giống tốt gieo ở đất lành đều thành những cây tốt. Hột giống tốt – mẹ là một Người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản – biết rõ chế độ Cộng Sản ; gia đình giáo dân đạo Cơ Đốc Tin Lành – thấm nhuần Đức tin Nhơn Ái của Thiên Chúa – được giáo dục trong một xã hội tôn trọng Tự Do cá nhơn, Dân Chủ và các quyền Công dân do hệ thống xã hội người Anh để lại, Hoàng Chí Phong dĩ nhiên phải là người trưởng thành thôi ! Cũng như các con cháu của bà con người Việt tỵ nạn chúng ta trên toàn thế giới vậy. Ngày hôm nay, sau hơn 40 năm tỵ nạn xứ người, trên mọi quốc gia tiên tiến, trên mọi lục địa Mỹ châu, Âu Châu hay Úc Châu, các con cháu chúng ta đều NÊN NGƯỜI, TRƯỞNG THÀNH ! là những công dân ưu hạng ưu tú … Ở Mỹ đã có những người lên hàng tướng lãnh của quân đội Huê kỳ…Ở Pháp không thiếu chi các công chức cao cấp trong chánh quyền...Ở các quốc gia tiên tiến, trên mọi lãnh vực đều có mặt con cháu Việt Nam… Từ ngành Văn hay ngành Võ, chuyên viên … đâu đâu cũng có vài Nguyễn, vài Lê, vài Trần, Phan, Phạm … Phải con cháu người Việt tỵ nạn Cộng Sản ở hải ngoại đã Trưởng Thành, đã Nên Người. Ils sont devenus Des Hommes ! 

Dưới đây xin được cùng chia sẻ với bà con, bài thơ bằng tiến Anh nổi tiếng IF của nhà văn Rudyard Kipling (1865- 1936), và bản dịch bằng tiếng Pháp SI do văn hào André Maurois (1885-1967). Bản dịch Pháp ngữ cũng là một án văn bất hủ nổi tiếng không kém bản chánh !

Toàn hai bản đáng cho chúng ta đọc và suy ngẩm. Nhưng cá nhơn thằng tôi vẫn giữ hai câu đầu của bài thơ SI - pháp ngữ làm châm ngôn của đời tôi và dạy con cái tôi. Cũng như bao người Việt tỵ nạn Cộng Sản khác. Tôi đến đất lành dung thân với hai bàn tay trắng và cái quần xà lỏn là của mình, tất cả từ đồ mặc đến đồ ăn đều do thiên hạ cho… Cơ đồ đỗ vỡ bỏ lại đất Sài gòn thất thủ, từ nay làm lại cuộc đời. 

« Nếu con biết nhìn cơ đồ đỗ vỡ ; 

Và thản nhiên, con làm lại cuộc đời ... » (PVS dịch thoáng) 

If you can keep your head when all about you 

Are losing theirs and blaming it on you – (bản chánh IF)

  

Si tu peux voir détruit l'ouvrage de ta vie 

Et, sans dire un seul mot te remettre à rebâtir (bản Pháp SI) 


Và tôi cũng mê nhứt những câu sau đây: xin phép đăng bản Anh và Pháp; Không dịch! 


“...Si tu peux rencontrer Triomphe après Défaite
Et recevoir ces deux menteurs d’un même front,
Si tu peux conserver ton courage et ta tête
Quand tous les autres les perdront, ...                Tu seras un homme, mon fils. 


“If you can talk with crowds and keep your virtue,
Or walk with Kings--nor lose the common touch,
If neither foes nor loving friends can hurt you,
If all men count with you, but none too much; …      -– you'll be a man, my son! 


Để đi đến kết luận:  Tu seras un homme mon fils – you’ll be a man, my son!

Tôi xin phỏng dịch  ‘ Con sẽ Trưởng Thành, Nên Người  đấy, con ạ !’


Từ man- homme nghĩa âu châu không dịch được : Nên Người ? Trưởng thành? Ngầu? Ngon?


Mong tuổi trẻ, mong các em, các con hãy biết nói không!

Nói Không để Không Nô lệ Chế độ Cộng Sản, 

Nói không với hàng hóa Tàu là Kháng Chiến chống Hán Hóa. 

Nói Không để lớn lên,  Nói Không để thành Người!

Một Người Việt Tử tế, Tự hào! Người Đại Việt của Dân tộc Đại Việt !


Lời yêu cầu: 


Quý thân hữu, quý bà con, quý bạn. Những ai có tài nghệ Thi Phú xin dịch dùm hai bài thơ nầy  Tuy bài Pháp do André Maurois là bài dịch của IF; Nhưng Maurois dich thoát ý và rất hay. Do đó bài của A.Maurois nổi tiếng hơn các bản dịch khác. Cám Ơn tất cả !

Nhắc thêm bài IF, nhà văn viết con trai mình được ra đăng năm 1909. Maurois dịch SI năm 1918. 


Hồi Nhơn Sơn, Những ngày hạn nắng đầu Hè 2019

Phan Văn Song13/11/2019(Xem: 156)
Dòng đời như giòng sông vẫn miên man trôi, mặc cho bao sóng gió hay bão giông, tuy có lúc dữ dội qua ghềnh thác, có lúc êm đềm trôi xuôi. Những con đò vẫn ngày đêm dọc ngang trên sông, có lúc cắm sào nằm êm ả dưới gốc cây già bên bến nước.
12/11/2019(Xem: 1945)
Ngay những ngày đầu tiên làm việc tại tòa Bạch Ốc, Tổng Thống Donald Trump nói Ông sẽ tiêu diệt người tự xưng là thủ lãnh Nhà Nước Hồi Giáo (ISIS) Abu Bakr al-Baghdadi.
12/11/2019(Xem: 1166)
Hôm 16 tháng 9 năm 2019, tại lễ ra mắt mạng xã hội Lotus, Nguyễn Mạnh Hùng khẳng định là “người Việt Nam có thể làm ra những thứ mà thế giới chưa từng làm.” Quan niệm của ông Bộ Trưởng, xem chừng, không được dư luận đồng tình hay đánh giá cao.
12/11/2019(Xem: 734)
Ocean Vương sinh năm 1988 ở Sàigòn, đến Mỹ năm 1990, vì có vấn đề y khoa nên 11 tuổi mới đi học. Là một thi sĩ và văn sĩ, sống ở New York City. Trong số nhiều giải thưởng nhận được, năm 2016, Ocean Vương thắng giải Stanley Kunitz Prize dành cho Thi sĩ Trẻ.
12/11/2019(Xem: 674)
Năm ấy lụt lớn chưa từng thấy, nước ngập như biển. Nhà bá hộ lu nổi lềnh phềnh từ trong nhà ra ngoài sân, bá hộ cho người đóng cổng kẻo nó trôi ra ngoài hết.
11/11/2019(Xem: 1143)
Năm 2016 ông Trump bị bà Clinton dẫn trước 3 triệu phiếu dân bầu nhưng rồi đắc cử Tổng Thống, lý do vì Hoa Kỳ chọn Tổng Thống theo cử tri đoàn (electoral votes) thay vì lá phiếu phổ thông (popular votes).
11/11/2019(Xem: 528)
Nếu gọi văn hoá là tất cả những gì thể hiện sự hiện hữu của con người trên trái đất nầy thì tình huynh đệ chi binh cũng là một đặc điểm của nền văn hoá Việt Nam nói chung và của Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà uy dũng nói riêng.
11/11/2019(Xem: 459)
Kể từ khi HD 8 bắt đầu xâm nhập vào thềm lục địa Việt nam, Đảng Cộng Sản Việt nam không có một động thái gì để bảo vệ lãnh hải, ngoại trừ mãi tới 15 ngày sau (ngày 18 tháng 7) mới có lời tuyên bố của phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao lên tiếng việc TC xâm nhập khu Đặc Quyền Kinh Tế và Thềm Lục địa VN, và phải mãi tới ngày 15 tháng 10, Phó Thủ Tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại Giao VC, Phạm đình Minh tuyên bố tại Hội Nghị ASEAN tổ chức tại Đà lạt tố cáo hành vi đơn phương của TC xâm phạm chủ quyền của Việt nam.
11/11/2019(Xem: 300)
Tôi nhận được tập thơ “Ngôn Ngữ Xanh” của nữ thi sĩ Nguyễn Thị Khánh Minh tặng vào những ngày lập thu đầu tháng mười. Khi nhìn tên tập thơ, tôi nghĩ ngay đến nỗi niềm hoài vọng của tác giả.
11/11/2019(Xem: 250)
Dân chủ phải là thể chế chánh trị. Nhưng Dân chủ nào ? Hai chế độ không giống ai, Cộng Hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam, và Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa của Việt Cộng Hà nội, đều (cả hai) rêu rao tuyên bố có chế độ Dân Chủ. Thế nhưng trong thực tế, sau 70 năm cầm quyền Miền Bắc, và trên 40 năm cầm quyền cả nước Việt Nam, ai ai cũng biết chế độ quản trị Việt Nam của độc đảng Cộng Sản là một chế độ Độc Tài.
11/11/2019(Xem: 548)
So với Vạn Lý Trường Thành thì Bức Tường Bá Linh chỉ như một thứ mô hình để trưng bầy, coi chơi cho vui mắt thôi. Tuy thế, số nạn nhân của Berlin Wall (cũng như lực lượng phòng thủ hùng hậu của nó) cũng đã để lại một những dấu ấn khó phai trong lịch sử cận đại.
11/11/2019(Xem: 313)
Tai buổi lễ khai mạc kỳ họp Quốc Hội hôm 21-10-2019, với nhận định tình hình Biển Đông đang diễn biến phức tạp và bất lợi, ông Nguyễn Xuân Phúc,Thủ tướng VNCS phát biểu: Viêt Nam sẽ không bao giờ nhân nhượng về Độc lập và Chủ quyền.
10/11/2019(Xem: 1323)
Trong những ngày vừa qua, Phật tử xuất gia cũng như tại gia, trong nước cũng như ngoài nước đã mạnh mẽ lên tiếng chống đối, phản biện, lên án, góp ý với một giáo sư trường đại học Khoa Học và Xã Hội Việt Nam tại Sài Gòn về thái độ cùng với lời phát biểu trực tiếp, công khai mạ lỵ và chống báng giới tu sĩ Phật giáo.
09/11/2019(Xem: 2940)
(Thầy tôi, Trưởng lão Hòa Thượng Thích Trí Quang, vừa thị tịch hôm qua, 8-11-2019. Di huấn để lại: không bàn thờ, không bát nhang, không báo tang, không phúng điếu, không vòng hoa, không đưa đám. Tôi chỉ xin phép Thầy thắp một nén nhang tưởng niệm)
09/11/2019(Xem: 481)
Để làm lễ kỷ niệm, xí nghiệp TimeRide đã nghĩ ra cách tổ chức cuộc lễ phải rất đặc biệt là chương trình hoạt náo ba chìu, với 600 tòa nhà và 2000 chiếc xe của Bá linh 1989, tức xe Trabant, được tái tạo.
Tin công nghệ
Ngoại trưởng Mexico cho rằng quân đội Bolivia đã đảo chính khi phá vỡ hiến pháp, gây áp lực buộc Tổng thống Morales từ chức.
Khoảng đầu tháng 11/2019, theo một báo cáo của Wall Street Journal, Google có một bộ phận bí mật tên là Project Nightingale, đang tiến hành thu thập dữ liệu sức khỏe cá nhân của hàng triệu người dùng tại Mỹ.
Nền kinh tế Anh tăng trưởng yếu nhất gần 1 thập kỷ trong quý 3 vừa qua, khi những bấp bênh xung quanh vụ "ly dị" chưa có hồi kết giữa Anh với Liên minh Châu Âu (EU) – hay còn được gọi là Brexit - tiếp tục đè nặng lên các hoạt động kinh tế.
Khoảng đầu tháng 11/2019, tàu ngầm USS Grayback của Mỹ bị đắm từ Thế chiến II được các nhà thám hiểm thuộc dự án Lost 52 tìm thấy ngoài khơi bờ biển Okinawa.
Theo đó, nhà chức trách phạt UBS số tiền 400 triệu Đôla Hồng Kông, tương đương 51 triệu USD, và yêu cầu ngân hàng bồi thường 200 triệu Đôla Hồng Kông cho khách hàng.
Khoảng đầu tháng 11/2019, các nhà khoa học tại trường đại học Waterloo, Canada đã phát triển được một loại cảm biến có thể nhận diện và báo động cho người khác khi nó phát hiện ra có trẻ em hoặc thú cưng bị nhốt trong xe.
Khoảng đầu tháng 11/2019, thẻ tín dụng Apple Card đang bị các cơ quan quản lý tài chính điều tra, sau khi có những phản hồi về việc thuật toán của Apple khi cho vay phân biệt đối xử với phụ nữ.
Khoảng đầu tháng 11/2019, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc bác bỏ thông tin Seoul muốn xem xét lại việc chấm dứt Thỏa thuận Chia sẻ Thông tin Tình báo Quân sự với Tokyo.
Nhật Bản đang có kế hoạch biến Fukushima trở thành trung tâm sản xuất điện gió và điện Mặt Trời.
Khoảng đầu tháng 11/2019, giới chức hai bang Queensland và New South Wales ban bố tình trạng khẩn cấp sau khi 120 đám cháy rừng bùng phát.
Khoảng đầu tháng 11/2019, quốc vương Jordan Abdullah tuyên bố không tiếp tục cho Israel thuê đất tại hai khu vực Ghamr và Baqura theo thỏa thuận từ 25 năm trước.
Một nghiên cứu mới từ Đại học Boston đã khẳng định rằng: trong lúc ngủ, não của chúng ta thật sự đang được "rửa sạch" khỏi các độc tố, bao gồm cả chất dẫn đến bệnh Alzheimers
Dù chứng khoán Mỹ đang tăng liên tiếp và lập kỷ lục mới, nhưng Phố Wall đã bắt đầu đưa ra cảnh báo về những rủi ro cho thị trường vào năm 2020.
Khoảng đầu tháng 11/2019, tập đoàn Lockheed Martin của Mỹ khôi phục nguyên trạng máy bay F-117 loại biên từ 12 năm trước để trưng bày trước công chúng.
Tổng thống Trump thúc giục Iran trả tự do cho cựu đặc vụ FBI Robert Levinson mất tích từ năm 2007, cho rằng đây sẽ là "bước đi tích cực".