Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Nhân quyền quốc gia trong hệ thống Liên Hợp Quốc

19/08/201710:43:00(Xem: 3447)

 

Nhân quyền quốc gia trong hệ thống Liên Hợp Quốc

Nhận định, qua bao thăng trầm lịch sử Tổ tiên người Việt đã ghi lại nhiều Di chúc cùng lời nguyền trong việc giữ nước và bảo vệ giòng giống Lạc Hồng như sau:

- “Chính nước lớn mới làm những điều bậy bạ, trái đạo…” ! Trong một thế giới liên lập, nhân quyền Việt Nam đang ở dưới số âm nhưng trong quan hệ quốc tế chúng ta có bài học thực tiễn “Bắt tay với Chú Sam khi rút tay ra không biết còn hay mất”, song thảm hại hơn chơi với Tàu rút chân ra không què cũng bại! 

* Chứng nhân khi bắt tay với Chú Sam: Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu bị Tổng Thống Mỹ Nixon dọa cắt cổ!

* Bài học lịch sử với Tàu là ngàn năm nô lệ và lúc nào Trung quốc cũng toan xâm chiếm nước ta!

Chúng ta chấp nhận thà còn một tay vẫn có thể đi lại làm việc, nhưng què bại chỉ còn là ‘con người tàn phế’! Trong chúng ta không ai muốn trở thành người vô dụng!

Song, nước Mỹ còn có Thượng đế!

Trải nghiệm trong các trại tập trung, nơi các nhà tù khắc nghiệt nhất dưới chế độ Cộng sản, đứng trước cái chết cùng sự ác vô cùng của con người nhằm triệt hạ nhau, tưởng chừng như thế gian này không có Thượng Đế nhưng với nhiều người ‘Thượng đế vẫn dẫn dắt tôi đi trên con đường Công chính!’

Tình hình chính trị, kinh tế, xã hội Việt Nam hiện nay: Quốc nạn tham nhũng đồng hành cùng ‘Tàu thực’ lãnh thổ, lãnh hải đến di căn! Chỉ cần một vài trận không kích của Trung Quốc vào Hà Nội, Sài Gòn, dân chúng vốn căm hờn chế độ Cộng sản sẽ nổi lên khiến tình hình trở nên thật sự hỗn loạn và kẻ thủ lợi là Trung Quốc, nếu thật sự ngay từ bây giờ chúng ta không giương cao ngọn cờ nhân quyền và thật sự tôn trọng nhân quyền: Không một ai tôn trọng chúng ta khi chính người Việt không tự tôn trọng lẫn nhau!

Sau hơn nửa thế kỷ khoát dưới chiếc áo ‘Vô sản quốc tế đoàn kết lại’, Chúng ta trở thành một thứ chư hầu ngụy danh qua lớp vỏ ‘Quốc tế Cộng sản’, một tỉnh của Trung Quốc, tay sai của Hán gian!

- Chúng ta không còn gì hết ngoài bộ mặt của con người ngoi ngóp biết rằng ‘tôi là người’, bộ mặt kia của hầu hết trong tha hóa quyền lực, sắc dục vô độ, vong thân trong túi tham không đáy của con người! Việt Nam là nước tham nhũng vào hạng nhất nhì trên thế giới nhưng được tổ chức Quỹ Kinh Tế Mới  đóng ở Luân Đôn xếp vào quốc gia đứng thứ nhì trên bảng xếp hạng Chỉ số Hạnh phúc Hành tinh 2012! Có lẽ thế giới này đang đi về khuynh hướng ‘trộm cướp’ hiếp đáp dân lành sẽ là ‘hạnh phúc’ ?! 

- Cho nên để cứu nước, cứu người chỉ còn con đường tôn trọng nhân quyền! 

Đường Lối Mới Nhân Quyền:   

- Hình thành các Hội đồng Nhân Quyền Quốc gia, một tổ chức xã hội dân sự,  từ địa phương đến trung ương vì quyền lợi của Cộng Đồng và toàn thể Dân tộc trên phạm vi quốc gia! Thế giới hình thành thế giới trong cách nhìn về một tương lai tốt đẹp hơn!  

- Kêu gọi các Cơ quan hoạt động chuyên ngành về nhân quyền của LHQ hết lòng hỗ trợ các Hội Đồng Nhân Quyền Quốc Gia tại các địa phương hoạch định chính sách ngõ hầu các quyền con người được tôn trọng. 

Hội đồng nhân quyền quốc gia – Mô hình, chương trình, thách thức và giải pháp.

Giới thiệu

Hội đồng nhân quyền quốc gia là những tổ chức xã hội dân sự trong vai trò  bảo vệ và thúc đẩy quyền con người ở các địa phương đến trung ương thuộc mọi phạm vi của quốc gia.  

Việt Nam là một trong những nước đã phê chuẩn nhiều trong số các công ước nhân quyền quốc tế cũng như ký Công ước về quyền của người khuyết tật; phê chuẩn Công ước chống Diệt chủng và nhiều Công ước của ILO…Nhưng là quốc gia vi phạm thô bạo và phá hoại một cách  thâm độc có hệ thống hơn bất cứ các quốc gia nào!

Việt Nam trở thành Nhà nước bắt cóc khi vi phạm Công pháp Quốc tế, Luật pháp nước Đức và xâm phạm quyền tự do của con người qua vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh tại Berlin.

Hội đồng Nhân Quyền Quốc Gia là trụ cột trong hệ thống điều hành quốc gia trên bình diện thực hành, vì vậy, nghiên cứu này sẽ giới thiệu:  

-Tất cả các HĐNQQG như là một phần của hệ thống nhân quyền quốc gia, và quốc tế. 

Theo các nguyên tắc Paris, dự thảo ở Paris 1991 và Đại Hội Đồng LHQ thông qua ngày 20/12/1993. Tuy không mang tính ràng buộc trong luật pháp quốc tế, nhưng các nguyên tắc này tạo nền tảng cơ bản cho nhận thức chung đối với các chính phủ và các thành phần xã hội dân sự chấp nhận.

Trên nền tảng:

Công ước Xóa bỏ mọi hình thức phân biệt chủng tộc, Công ước về quyền dân sự chính trị, Công ước về quyền KTVH-XH, Công ước quyền trẻ em và hai Nghị định thư không bắt buộc, Công ước về Xóa bỏi mọi hình thức phân biệt đối xử đối với phụ nữ. Một số công ước được phê chuẩn có bảo lưu.

Đặc điểm, vai trò của các HĐNQQG trở nên rõ ràng hơn với hai công ước nhân quyền LHQ năm 1966 – Công ước về quyền Dân sự, Chính trị và Công ước về quyền Kinh tế, Văn Hóa và Xã hội. 

Nhất là, khi thông qua 2 Công ước vừa nêu, ĐHĐ LHQ đã tính đến việc thành lập các ủy ban quốc gia về nhân quyền hay việc chỉ định các cơ quan nhân quyền phù hợp khác bởi các cơ quan này có thể đóng góp đáng kể đối với việc thực hiện cùng tuân thủ trong vai trò chủ yếu: 

- Tổ chức tư vấn cho các cơ quan có thẩm quyền và trong việc điều chỉnh các vi phạm nhân quyền, phổ biến các thông tin nhân quyền và trong việc giáo dục người dân về các vấn đề nhân quyền

Các công ước nhân quyền gần đây như Nghị định thư không bắt buộc của Công ước chống Tra tấn hay Công ước LHQ về quyền của người khuyết tật nêu rõ nguyên tắc Paris là nguyên tắc chủ đạo đối với việc thành lập thể chế quốc gia theo các công ước đó.

Các nguyên tắc Paris liên quan đến Hội Đồng Nhân Quyền quốc gia (HĐNQQG):

Vai trò chính yếu một HĐNQQG bao gồm:

1.Thúc đẩy và bảo vệ nhân quyền.

2.Thành phần đa dạng.

3.Hạ tầng hoạt động với ngân quỹ tự nguyện.

4.Độc lập thật sự.

5.Thông báo cho Chính phủ, Quốc hội và các cơ quan khác các khuyến cáo bất cứ trường hợp vi phạm nhân quyền mà cơ quan thấy cần phải xem xét.

6.Chuẩn bị báo cáo về tình hình nhân quyền quốc gia hay về các vấn đề cụ thể như việc thực hiện Quyền của trẻ em trong giáo dục: Công ước về Quyền Trẻ em (CRC) là một trong số ít công ước quốc tế về nhân quyền.

7.Phối hợp luật pháp quốc gia với các quy ước nhân quyền quốc tế.

8.Khuyến khích phê chuẩn các nghị quyết nhân quyền quốc tế.

9.Hợp tác với LHQ và các cơ quan quốc gia hay khu vực liên quan khác, đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục nhân quyền.

10.Một HĐNQQG có thể có quyền xem xét các khiếu nại, thỉnh cầu liên quan đến các trường hợp cá nhân. Để thực hiện điều này, Hội Đồng có thể đứng ra hoà giải hay chuyển các khiếu nại này tới các cơ quan có thẩm quyền.

11.Độc lập với chính phủ là một đặc điểm quan trọng của một HĐNQQG. Điều này được cả Uỷ ban Nhân quyền và ĐHĐ LHQ đã khẳng định nguyên tắc độc lập tại nhiều nghị quyết.

12.Theo các nguyên tắc Paris đưa ra “Các nguyên tắc bổ sung về vị trí của các uỷ ban với thẩm quyền bán tư pháp”. HĐNQQG được trao chức năng nghe và xem xét các khiếu nại liên quan đến tình hình vi phạm nhân quyền riêng lẻ, các cơ quan này cần giải quyết các trường hợp này thông qua hoà giải, thông qua việc chuyển các sự vụ tới những cơ quan có thẩm quyền và thông qua việc khuyến nghị các biện pháp khắc phục có thể.

Tóm lại: Dân chủ thể hiện qua vai trò của các Hội Đồng Nhân Quyền Quốc Gia nhằm tập họp các thành phần ưu tú của Dân tộc, từ địa phương đến trung ương, để cổ xúy phát huy, phổ biến giáo dục nhân quyền, cũng như kiểm tra cùng kiến nghị việc thực thi nhân quyền trong vai trò của một tổ chức xã hội dân sự.

Chưa bao giờ đất nước Việt Nam băng hoại như ngày hôm nay! Bộ mặt thật của xã hội: đó là sự gian dối! Từ thượng tầng cơ cấu đến hạ tầng bệnh hoạn! Tôn giáo, chính trị gian manh cùng nắm tay nhau đều bước trong túi tham danh vọng, tiền bạc, địa vị, dâm ô…vô độ: Thư con tố cha là nguyên tổng bí thư Nông Đức Mạnh! Nguyên Tổng bí thư Lê Khả Phiêu bán nước vì mê gái Tàu, hiện nay phe Nguyễn Phú Trọng và phe Nguyễn Tấn Dũng đang dùng mọi thủ đoạn gian manh, độc ác nhất để sát phạt nhau, tất cả cũng từ nguyên thủy người sáng lập đảng CSVN đã từng giết các “đồng chí” của mình, thủ tiêu sạch những ai cùng liên minh và yếu tố chính từ bản chất con người vô gia đình, họ Hồ có nhiều vợ, lắm con rơi, từng giết vợ từ con!

- Kẻ tiên phong làm sao hậu duệ làm vậy!

Thật vậy, sẽ không có Đông Đô, Tây Đô, Nam Đô, Bắc Đô của Hán gian nào cả ngự trị trên đất nước này! Muốn được như vậy, chỉ có Chữ Tâm của người dân Việt biết tôn trọng Nhân Quyền để mỗi người trở lại với chính mình và đồng loại quay lại với chúng ta! Hãy làm lại chính mình để biến đổi xã hội và thế giới văn minh sẽ hỗ trợ chúng ta thay đổi!

Hãy sống và sống với cộng đồng xã hội dân sự lành mạnh qua các Hội Đồng Nhân Quyền Quốc Gia trong trật tự để cứu chính mình và Dân tộc! 

Nguyễn Quang

***

 

 

 

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Trung tâm thủ đô Washington bị phong tỏa sau vụ bạo loạn ở Quốc hội và nguy cơ bạo lực gia tăng tại lễ nhậm chức của ông Biden.
Tổng thống đắc cử Joe Biden dự kiến sẽ công bố đề xuất gói kích thích 1.900 tỷ USD nhằm khôi phục kinh tế Mỹ, tăng tốc phản ứng với đại dịch
Theo thông báo mới của Intel, CEO Bob Swan sẽ từ chức vào ngày 15/02/2021 và được thay thế bởi Pat Gelsinger, CEO đương nhiệm của VMWare.
Thành phố New York sẽ chấm dứt tất cả hợp đồng trị giá 17 triệu USD một năm với Tập đoàn Trump (Trump Organization) vì cuộc bạo loạn ngày 06/01/2021.
Theo nghiên cứu được công bố trên tạp chí y khoa The Lancet, nghiên cứu trên bệnh nhân nhập viện vì Covid-19 ở Vũ Hán cho thấy họ vẫn xuất hiện triệu chứng như mệt mỏi hay khó ngủ sau 6 tháng.