Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Trang Sử Việt: Vua Bảo Đại: Nguyễn Phúc Vĩnh Thụy

11/04/201700:01:00(Xem: 7952)
(Lời tâm tình: Bài viết về “Sử Việt” chỉ khái quát, không đi sâu từng chi tiết của mỗi nhân vật. Cuối mỗi bài viết, phần “Thiết nghĩ” nếu có chỉ là góp ý của tác giả, không ngoài mục đích làm sáng tỏ thêm về nội dung đã biên soạn. Trang Sử Việt luôn mong mỏi nhúm nhen tình tự dân tộc, niềm yêu thương quê hương và giữ gìn Việt ngữ cùng văn hóa Việt. Trang Sử Việt đăng trên Vietbao Online vào thứ Ba và thứ Sáu hàng tuần).
________________ 
 
VUA BẢO ĐẠI: NGUYỄN PHÚC VĨNH THỤY
(1913 - 1997)
 
      Nguyễn Phúc Vĩnh Thuỵ là con trai của vua Khải Định và bà Từ cung Hoàng Thị Cúc. Theo tương truyền, vua Khải Định là người xa lánh đàn bà, nên Vĩnh Thuỵ có phải là con của vua Khải Định hay không còn là một nghi vấn?!.  
     Ngày 28-4-1922, Vĩnh Thuỵ được lập làm Đông cung Thái tử. Tháng 6 năm 1922, Vĩnh Thụy vào học trường Lycée Condorcet tại Paris. Vua Khải Định mất ngày 6-11-1925, Vĩnh Thụy về nước thọ tang phụ hoàng. Đến ngày 8-1-1926, Vĩnh Thụy được tôn lên ngôi, đế hiệu Bảo Đại. Tháng 3 cùng năm, Bảo Đại trở lại Pháp để tiếp tục học, học trường Khoa học Chính trị (École libre des sciences politiques). Sau 10 năm học ở nước Pháp, ngày 16-8-1932, vua Bảo Đại cùng đoàn tuỳ tùng xuống tàu Dartagnan về nước. Ngày 19-9-1932, vua Bảo Đại ra đạo dụ số 1 tuyên cáo chấp chính và khẳng định chế độ quân chủ Nam triều. Vua Bảo Đại đã cải cách việc triều chính: Vua cho bỏ một số cổ lệ mà các Tiên vương đã đặt ra từ trước, như thần dân không phải quỳ lạy khi nhà vua đến, mỗi khi các quan Tây vào chầu không phải chắp tay xá lạy mà chỉ bắt tay vua, các quan ta cũng không phải quỳ lạy... 
   
Vua-bao-dai
 
     Ngày 8-4-1932, vua Bảo Đại ban hành một đạo dụ cải tổ nội các, tự mình chấp chính, cho thay thế các vị Thượng thư lớn tuổi đã điều hành việc nước theo lối xưa (xem Nguyễn Hữu Bài tr. 588), và sắc phong cho 5 vị Thượng thư xuất thân từ giới tân học, có khả năng về chuyên môn: 
 - Ngô Đình Diệm giữ bộ Lại.
 - Phạm Quỳnh giữ bộ Giáo dục.
 - Thái Văn Toản giữ bộ Lễ nghi-Mỹ thuật.              
 - Bùi Đằng Đoàn giữ bộ Tư pháp. 
 - Hồ Đắc Khải giữ bộ Công.
 
     Sau khi Nhật đảo chính Pháp và tuyên bố trao trả độc lập cho Việt Nam. Ngày 11-3-1945, Bảo Đại ra đạo dụ “Tuyên cáo Việt Nam độc lập”, tuyên bố hủy bỏ hoà ước Patenôtre đã ký với Pháp năm 1884, khôi phục chủ quyền Việt Nam.
Ngày 17-3-1945, vua Bảo Đại giải tán hội đồng Cơ Mật (lập từ thời vua Minh Mạng) và giao cho ông Trần Trọng Kim thành lập nội các mới (xem chính phủ Trần Trọng Kim tr. 636). Ngày 19-8-1945, Việt Minh hô hào biểu tình trước Nhà Hát Lớn tại Hà Nội, đưa đến việc cướp chính quyền. 
     Ngày 24-8-1945, vua Bảo Đại nhận một bức điện văn từ miền Bắc đánh vào với nội dung: “Một chính phủ nhân dân cách mạng lâm thời đã thành lập, chủ tịch là Hồ Chí Minh. Yêu cầu đức vua thoái vị ngay để củng cố và thống nhất nền độc lập nước nhà.” Ngày 25-8-1945, Vua đọc chiếu thoái vị trước cửa Ngọ Môn, có đoạn: “Trước khi từ giã ngai vàng, Trẫm chỉ có ba điều muốn nói: Thứ nhứt: Trẫm yêu cầu tân chính phủ phải giữ gìn lăng tẩm và miếu mạo của hoàng gia. Thứ hai: Trẫm yêu cầu tân chính phủ lấy tình huynh đệ đối xử với các đảng phái, các phe nhóm, các đoàn thể đã chiến đấu cho nền độc lập của đất nước... Thứ ba: Trẫm yêu cầu tất cả các đảng phái, các tầng lớp xã hội, toàn thể hoàng gia, hãy đoàn kết để hậu thuẫn vô điều kiện cho Chính phủ Dân chủ Cộng hòa, để củng cố nền độc lập quốc gia”.         
 
      Ngày 30-8-1945, đại diện Việt Minh: Trần Huy Liệu, Nguyễn Lương Bằng và Cù Huy Cận nhận ấn kiếm của nhà vua tại cửa Ngọ Môn (Huế). Trong hồi ký "Con Rồng Việt Nam" Bảo Đại viết: “Trong bầu không khí bực dọc, tôi trao nhanh ấn tín, quốc bảo của hoàng triều cho Trần Huy Liệu, mà chính ông ta có cảm tưởng như tự trên mây mà lại. Trong khi tôi hồi cung, đám đông tan rã, không một tiếng kêu!".      
Tháng 9 năm 1945, Việt Minh muốn lấy lòng dân, mời Bảo Đại nhận chức “Cố vấn tối cao Chính phủ Lâm thời Việt Nam”. Ngày 16-3-1946, ông nhẫn nhục tham gia phái đoàn Việt Minh sang viếng Trung Hoa, để thoát khỏi Việt Minh. Tại Côn Minh, ông đã tiếp xúc với nhiều giới chính trị, trong đó có Đại tướng Marshall đại diện Hoa Kỳ, đã đem bản giao ước với Bảo Đại về trình Tổng thống Harry S. Truman. 
     Năm 1947, cựu mật thám Pháp ở Đông Dương là Cousseau gặp Bảo Đại tại Hồng Kông, ngỏ ý mời ông về nước nắm quyền, hình thành “Giải pháp Bảo Đại”. Có ý kiến cho rằng việc này để chống lại Việt Minh hoặc thuận theo xu hướng quốc tế trao trả độc lập cho các thuộc địa, đồng thời chống lại sự bành trướng chủ nghĩa Cộng sản tại Đông Dương. 
 
     Ngày 24-4-1948, thiếu tướng Nguyễn Văn Xuân và Trần Văn Hữu tới Hồng Kông gặp Bảo Đại, xin thành lập Chính phủ Lâm thời Việt Nam. Ngày 15-5-1948, Bảo Đại gửi thông điệp cho tướng Xuân, tán thành sự thành lập Chính phủ “để giải quyết vấn đề Việt Nam đối với Pháp và dư luận Quốc tế”. 
      Ngày 5-6-1948, Bảo Đại gặp Cao ủy Pháp là Bollaert tại vịnh Hạ Long trên chiến hạm Duguay Trouin, Pháp thừa nhận nền độc lập và thống nhất Việt Nam. Ngày 8-3-1949, Tổng thống Pháp Vincent Auriol và Bảo Đại ký Hiệp ước Elysée thành lập chính quyền Việt Nam trong khối Liên hiệp Pháp, danh xưng là “Quốc gia Việt Nam” đứng đầu là Bảo Đại. Bảo Đại yêu cầu Pháp trao trả Nam Kỳ cho Việt Nam, Pháp đã đồng ý. Ngày 14-6-1949, Bảo Đại tuyên bố tạm cầm quyền cho đến khi tổ chức tổng tuyển cử, tạm giữ danh hiệu Hoàng đế để có một địa vị trên chính trường quốc tế hợp pháp. Ngày 3-8-1949, Hiệp ước Elysée giữa tổng thống Pháp Vincent Aurial và Bảo Đại, Pháp công nhận Việt Nam độc lập.  
 
     Ngày 1-7-1949, thành lập Chính phủ Lâm thời Quốc gia Việt Nam, Bảo Đại làm Quốc trưởng, tướng Nguyễn Văn Xuân làm Tổng trưởng Quốc phòng. Ngày 21-1-1950, tướng Xuân từ chức, Bảo Đại chỉ định Nguyễn Phan Long làm Thủ tướng. Ngày 27-4-1950, ủy nhiệm Thủ hiến Trần Văn Hữu thành lập chính phủ mới. Chính phủ Trần Văn Hữu tồn tại đến ngày 6-6-1952 thì cáo lui, Nguyễn Văn Tâm lên làm thủ tướng cùng các bộ trưởng học tốt nghiệp từ Pháp. Thời gian này, Quốc trưởng Bảo Đại sống và làm việc tại biệt điện ở Đà Lạt, có một trung đoàn Ngự lâm quân bảo vệ, có một đoàn xe riêng gọi là “công xa biệt điện”, và một đội máy bay riêng do các phi công người Pháp lái. Ngày 11-1-1954, Bửu Lộc thành lập Chính phủ mới trình diện Bảo Đại, nhưng đến ngày 16-6-1954, thì Bửu Lộc từ chức. Quốc trưởng Bảo Đại mời Ngô Đình Diệm về nước. Ngô Đình Diệm thành lập chính phủ ngày 6-7-1954. Sau Hiệp định Genève 1954, quân Pháp phải rút khỏi Đông Dương. Thủ tướng Diệm cải tổ chính phủ lần thứ nhất ngày 24-9-1954 và lần thứ hai ngày 10-5-1955.
 
     Ngày 23-10-1955, cuộc trưng cầu dân ý tại miền Nam Việt Nam, truất phế Quốc trưởng Bảo Đại, chấm dứt chính thể Quốc gia Việt Nam; bầu Ngô Đình Diệm làm Tổng thống Việt Nam Cộng hoà. Ngày 26-10-1955, nền Đệ nhất Cộng hoà Việt Nam ra đời. Từ đấy, cựu Quốc trưởng Bảo Đại đã mất cơ hội trở về nước, sống lưu vong ở Pháp, từ khi 42 tuổi (1913-1955) cho đến khi qua đời ngày 31-7-1997 tại Paris.
     Nhà Nguyễn là triều đại quân chủ cuối cùng của Việt Nam, thời gian trị vì là 143 năm (1802-1945), đã truyền được 13 đời vua. Nhà Nguyễn có thể được chia làm 2 giai đoạn: 
    - Giai đoạn Độc lập: kéo dài 60 năm (1802-1862), đã trải qua 4 đời vua: Gia Long, Minh Mạng, Thiệu Trị, Tự Đức. 
    - Giai đoạn lệ thuộc Pháp: Kéo dài 83 năm (1862-1945) kể từ hoà ước Nhâm Tuất đến khi vua Bảo Đại thoái vị.
 
 *- Thiết nghĩ: Vua Bảo Đại dù không là minh quân lỗi lạc nhưng có tư tưởng tân tiến, đã cải tổ nội các, sắc phong 5 vị xuất thân từ giới tân học làm Thượng thư. Tiếc thay, các vị Thượng thư tân học có khả năng chuyên môn, muốn cải tiến nước nhà nhưng mọi việc quốc gia đại sự Pháp luôn lèo lái?! Do đó, việc cải tiến nước nhà gặp muôn vàn khó khăn?!
     Kể từ 1946 đến 1949, tất cả các Đế quốc Tây phương như Anh. Pháp... đã lần lượt trả độc lập cho các nước bị trị: Anh trả độc lập cho Ấn Độ năm l947, Miến Điện 1948; Pháp trả độc lập cho Việt Nam với cựu hoàng Bảo Đại.... Thế nên, đảng Cộng sản Việt Nam tiến hành chiến tranh, chỉ là lợi dụng lòng yêu nước của nhân dân, để thống trị đất nước, nhuộm đỏ toàn cầu của Cộng sản Quốc tế mà thôi?!
  
   Cảm niệm: Hoàng Đế Bảo Đại
  
Bảo Đại, băn khoăn cảnh núi sông!
Quê hương điêu đứng, gẫm tồn vong?!
Việt Minh, rình rập manh tâm cướp?!
Quân Pháp, thập thò toan tính công?!
Cương thổ gian nguy, nghiền ngẫm dạ?!
Giống nòi nghèo ngặt, ngậm ngùi lòng! 
Nhớ nhung triều chính, luôn trăn trở!
Thân phận lưu vong, khắc khoải trông!
  
Nguyễn Lộc Yên  


Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Trung Cộng luôn luôn coi Biển Đông là “lợi ích cốt lõi”, như Tân Cương, Tây Tạng, Đài Loan và sẽ dùng Quân sự để chiếm toàn bộ khi có điều kiện, nhưng Việt Nam chưa biêt phải xoay xở ra sao, hay nương nhờ vào ai khi bị tấn công.
Câu nói phổ biến với dân Mỹ được trích từ ý của Benjamin Franklin thường được nhiều người nhắc là, "thế giới này chẳng có gì chắc chắn, ngoại trừ cái chết và thuế". Dù nói thật hay đùa thì quả là vậy.
Theo như công bố từ Tổng Thống Donald Trump vào cuối tuần qua, nữ thẩm phán Amy Coney Barrett đã chính thức được đề cử vào Tối Cao Pháp Viện và sẽ đệ trình lên Thượng Viện Hoa Kỳ để bắt đầu quá trình chuẩn thuận
Nhà văn Võ Hồng ví von: “Bụng to như bụng xe đò.” Nhận xét của ông, rõ ràng (và hoàn toàn) không… trật! Xe đò thường đầy khách mới chịu rời bến nhưng trên đường đi tài xế vẫn luôn dừng bánh “hốt” thêm mấy con nhạn là đà để kiếm thêm chút đỉnh. Khách lên sau thì ngồi ghế súp.
Cuộc Họp Thường Niên lần thứ 75 của Liên Hiêp Quốc năm nay diễn ra trong hoàn cảnh chưa từng thấy trong lich sử do tác động của đại dịch Covid-19. Các hội trường, các cơ sở của LHQ ở New York vắng hoe ngay trong thời điểm diễn ra buổi họp khoáng đại thường niên kể từ ngày 21-9-đến ngày 02-10-2020.
Chủ Nhật, 27 tháng 9, năm 2020 – Gần 200 người Mỹ gốc Việt và đồng minh đủ mọi lứa tuổi đã tổ chức trên mạng một buổi họp rầm rộ để vận động cho cuộc bầu cử có khả năng quyết định đường hướng tương lai của Hoa Kỳ.
Việc qua đời của Thẩm Phán Ruth Ginsberg và Tổng Thống Donald Trump đề cử Tân Thẩm Phán Amy Coney để được Thượng Nghị Viện (với đa số thuộc đảng Cộng Hòa) gấp rút thông qua không đầy 40 ngày trước bầu cử đã khiến báo chí và dư luận nổi lên làn sóng tranh luận gay gắt gọi đây là cuộc chiến văn hóa sống còn trong nước Mỹ. CNN hôm 09/26/2020 chạy hàng đầu bài bình luận rằng đây là cuộc đão chánh do phe bảo thủ chuẩn bị từ nửa thế kỷ nay [1]. Bài viết này sẽ tìm hiểu giữa Tòa Án Tối Cao lại có liên hệ gì đến cuộc chiến văn hóa vốn âm ỷ trong suốt 50 năm nhưng nay bùng nổ làm rạn nứt xã hội Hoa Kỳ, không kém gì cuộc Cách Mạng Văn Hóa tại Trung Quốc vào thập niên 70. Nhưng trước cả cuộc chiến văn hóa của thập niên 60 còn có cuộc chiến kinh tế từ thập niên 30. Sau Đại Khủng Hoảng 1929 Tổng Thống Franklin Roosevelt đưa ra chương New Deal bảo vệ công đoàn và quyền lợi người lao động theo mô hình Dân Chủ Xã Hội do John M. Keynes đề xướng. Ngược lại không ít dân Mỹ chủ trương tiếp tục tư bản
Ở Việt Nam, một tờ báo được cung cấp 3 thẻ phóng viên quân đội. Cục An Ninh Quân Đội điều tra rất cẩn thận, từ cá nhân ký giả, cha mẹ, ông nội bà nội, có ai vào theo Việt Cộng không? Có ông bà, cha mẹ đi vào rừng với Mặt Trận giải phóng miền Nam hay không?
Hơn hai phần ba thế kỷ qua, chế độ toàn trị và bạo ngược hiện hành ở Việt Nam chưa hề mang lại an bình hay phúc lợi cho bất cứ ai (ngoài đám lãnh đạo) nên cứ “yên tâm đi” và “đừng lo lắng quá” e không phải là thái độ tương thích để có thể sống với cái nhà nước tráo trở này.
Năm nay, 2020, cháy rừng không những tại California mà còn bùng phát tại cả chục tiểu bang ở Miền Tây nước Mỹ làm hàng triệu mẫu tây đất rừng bị thiêu rụi. Tình trạng cháy rừng ngày càng trầm trọng. Trong cuộc họp với Tổng Thống Donald Trump hôm 14 tháng 9 năm 2020, Thống Đốc California Gavin Newsom và nhiều lãnh đạo Miền Tây khác đều nói rằng cháy rừng sở dĩ ngày càng dữ dội là do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu. Trong khi đó TT Trump cho rằng các tiểu bang Miền Tây đã không dọn sạch bụi cây và gỗ mục để cho cây cỏ dễ cháy chất đống trong rừng. “Khi cây ngã xuống sau một thời gian ngắn, khoảng 18 tháng, chúng sẽ biến thành cây rất khô. Chúng trở thành những que diêm… các bạn biết đó, không có nước đổ xuống và chúng trở nên rất, rất – chúng dễ bị cháy,” theo Trump phát biểu tại California hôm 14 tháng 9. Phụ Tá Giáo Sư dạy về Lịch Sử tại Đại Học Oregon là Steven C. Beda, cũng là sử gia về môi trường đã nghiên cứu về các khu rừng tại Bở Biển Thái Bình Dương cho biết
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Không còn nghi ngờ gì nữa, khẩu trang đã đóng một vai trò trung tâm trong các chiến lược đối đầu với dịch bệnh COVID-19 của chúng ta. Nó không chỉ giúp ngăn ngừa SARS-CoV-2 mà còn nhiều loại virus và vi khuẩn khác.
Hôm thứ Hai (06/07/2020), chính quyền Mỹ thông báo sinh viên quốc tế sẽ không được phép ở lại nếu trường chỉ tổ chức học online vào học kỳ mùa thu.
Đeo khẩu trang đã trở thành một vấn đề đặc biệt nóng bỏng ở Mỹ, nơi mà cuộc khủng hoảng Covid-19 dường như đã vượt khỏi tầm kiểm soát.
Trong khi thế giới đang đổ dồn tập trung vào những căng thẳng giữa Mỹ với Trung Quốc, thì căng thẳng tại khu vực biên giới Himalaya giữa Trung Quốc và Ấn Độ vào tháng 05/2020 đã gây ra nhiều thương vong nhất trong hơn 50 năm.
Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ cho biết các CEO của 4 tập đoàn công nghệ lớn Amazon, Apple, Facebook và Google đã đồng ý trả lời chất vấn từ các nghị sĩ Quốc hội về vấn đề cạnh tranh trong ngành công nghệ.