Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Thương Đồng Bào Tôi

22/11/201300:00:00(Xem: 4309)
Suốt hơn 4000 năm dựng nước và giữ nước người Việt trải qua biết bao những thăng trầm và những vinh quang của một dân tộc oai hùng kiên trì đấu tranh vì tự do, độc lập và hạnh phúc của đất nước.

Qua 1000 năm với bốn thời kỳ Bắc thuộc dưới những ách thống trị tàn bạo, vô nhân đạo và với chính sách đồng hoá thâm độc của giặc Bắc Phương, người dân Việt vẫn giữ được những nét tinh hoa của văn hoá và ngôn ngữ và lối sống riêng của dân tộc Việt với lòng yêu nước nồng nàn đã đánh đuổi giặc ngoại xâm phương Bắc hung bạo để nước Việt trở lại thanh bình, thịnh trị, độc lập và hạnh phúc.

Qua 100 năm Pháp thuộc dưới sự cai trị nham hiễm bóc lột của chính quyền thục dân Pháp và tay sai, người dân Việt vẫn chịu đựng được và kiên trì vượt qua những đàn áp tàn bạo để vẫn giữ được cái tinh hoa của văn hoá và ngôn ngữ Việt.

Mặc dù dưới hai thời kỳ lệ thuộc đó cũng có rất những “Lê Chiêu Thống” và những “Việt gian” tay sai chạy theo ăn bả của đế quốc tiếp tay đàn áp đồng bào. Nhưng sự kiên trì và lòng yêu nước quyết tâm người dân Việt đã vượt qua hết và sau cùng vươn lên và tạo thế đứng riêng cho đất nước và dân tộc Việt không bị đồng hoá, không mất nhân tính của người Việt, không là một người Việt lai căng, mất gốc.

Nhưng chỉ có 38 năm dưới sự cai trị độc tài, toàn trị, tàn bạo và thâm độc, tham lam của tập đoàn Cộng Sản VN, người dân Việt đã phải trải qua biết bao những sự đàn áp, khống chế, khủng bố tàn bạo của một chính quyền công an trị tàn bạo hơn hẳn hai thời kỳ Bắc thuộc và thực dân Pháp dù người Việt cai trị người Việt. Tập đoàn cộng sản VN đã triệt để tiêu diệt lòng yêu nước nồng nàn truyền thống cốt lõi từ ngàn xưa của dân tộc Việt Nam cam tâm làm nô lệ cho giặc phương Bắc để đem đất nước một lần nữa đi vào Bắc Thuộc lần thứ năm.

Cam tâm làm nô lệ cho giặc phương Bắc, tập đoàn cộng sản VN rất thâm độc, tinh vi, xảo quyệt và tàn bạo đang thống trị dân tộc và đang có nguy cơ hủy diệt cả một dân tộc có một lịch sử đấu tranh hào hùng và can trường

Văn hoá là bản sắc của một dân tộc. Bản sắc văn hóa của dân tộc Việt Nam với một truyền thống ngàn năm đang bị lung lay và gần đi tới phá sản chỉ vì cộng sản VN đã lợi dụng văn hoá như một công cụ phục vụ cho mưu đồ chính trị thay vì dùng văn hoá truyền thống để xây dựng nếp sống lành mạnh đạo đức cho dân tộc Việt Nam. Tập đoàn cộng sản VN đã đưa cái gọi là “văn hoá Marxist-Leninist” để trói buộc người dân trong ao tù “văn hoá xã hội chủ nghĩa giáo điều” qua những khống chế bằng bạo lực và những xuyên tạc bóp méo văn hoá dân tộc. Lúc nào CSVN cũng đề cao văn hoá “xã hội chủ nghĩa” theo gương đạo đức của “ bác Hồ và “ bác Mao”. Nhưng họ đã thất bại khi những đạo đức có tính cách huyền thoại này đã và đang bị băng hoại và phá sản. Trật tự xã hội đảo lộn, kỷ cương nền nếp gia đình tan rã ngay từ sau “Cải Cách Ruộng Đất” năm 1954 mà Hồ Chí Minh và tập đoàn CSVN đã học theo chính sách “văn hoá Mao”. Niềm tin của người dân mất hẳn. Mọi người đối xử với nhau trong sự nghi ngờ, dối trá và vô cảm. Dối trá và vô cảm được coi như nếp suy nghĩ rất tự nhiên và phổ thông trong “văn hoá XHCN” khắp nơi trên đất nước Việt Nam. từ giai cấp lãnh đạo, cán bộ cho đến mọi tầng lớp dân chúng

Giáo dục phải được coi trọng và có nhiệm vụ đào tạo nhân tài, chuyên viên các ngành và tạo dựng tương lai cho thế hệ tuổi trẻ của một dân tộc. Nhưng giáo dục XHCN dưới chế độ độc tài toàn trị của CSVN là một chính sách ngu dân. Chính quyền CSVN đã dùng giáo dục như một phương tiện cho mục đích chính trị. Giáo dục XHCN chỉ đào tạo những trí thức biết phục tùng chế độ không còn tư duy độc lập. Một lớp trí thức phải biết dối trá, vô cảm chớ không phải là trí thức của “quốc gia hưng vong thất phu hữu trách”. Mọi tư duy độc lập của trí thức đi ngược lại chính quyền sẽ bị trù dập, đàn áp khủng bố tàn bạo để chỉ còn là công bộc phục vụ chế độ. Thống kê tuyên truyền cho biết những con số bằng cấp, tiến sĩ, thạc sĩ, giáo sư …v.v ở Việt Nam đông đảo bao trùm cả mọi ngành sinh hoạt trong xã hội và trong chính quyền nhưng đất nước vẫn tụt hậu, vẫn còn chậm tiến về khoa học, kỷ thuật.

Trí thức Việt Nam ngày nay bị khủng bố, đàn áp, kềm kẹp sống trong lo âu và sợ hãi và bị cột chặt trong tư duy và ý thức hệ XHCN chỉ biết xu nịnh an phận cầu danh, cầu lợi cho tiêng cá nhân và gia đình mình để không còn là một người trí thức độc lập về tư duy và tư tưởng để đóng vai trò hướng dẫn xã hội để trở thành hèn cúi đầu trước quyền lực đen của chế độ.

Tuổi trẻ Việt Nam tốt nghiệp đại học không có chổ chen chân cạnh tranh được với những tuổi trẻ “con ông cháu cha đảng viên CS” trong những vai trò trong chính quyền các cấp cũng như tại các công ty của nhà nước quản lý để rồi phải đi làm những công việc không giống ai rồi sa vào những việc làm không lương thiện phải bán rẻ lương tâm của một người có học. Tuổi trẻ ít học thì tập đoàn CSVN dụ dổ khuyến khích tạo môi trường đi vào ăn chơi, nghiện ngập, hút sách, xì ke, ma tuý đi vào con đường trụy lạc băng đảng của xã hội đen để chúng dễ dàng sai khiến làm những hành động tội ác cho những thế lực đen để khống chế, khủng bố những thành phần chống đối lại chúng. Những vụ cướp giết người xảy ra hằng ngày khắp mọi nơi. Người dân khi ra đường chỉ vì một hành động hay lời nói sơ sót cũng có thể dẫn đến tội ác giết người dễ dàng như chơi

Tương lai tuổi trẻ Việt Nam đang bị đảng CSVN đánh cắp.

Văn hoá lai căng, giáo dục ngu dân đã đưa đất nước đi tới một tình trạng hổn loạn về luân thường đạo lý, xã hội đảo lộn, đạo đức suy đồì mạnh ai nấy sống bon chen, giành giựt, đàn áp, lừa gạt nhau, đạp lên nhau để sống còn. Một xã hội vô trật tự không còn đạo đức và vô cảm.

Thương gia thì chỉ biết kiếm tiền làm giàu tối đa cho bản thân và gia đình và còn phải lo phần phụ trội đút lót cho tham những cho nên không từ chối bất cứ thủ đoạn, mánh mung chụp giựt nào dù có hại đến người tiêu thụ là đồng bào ruột thịt của mình. Dùng bừa bải chất hoá học độc tố trong chế biến thực phẩm hoặc nhập cảng từ Trung Cộng những sản phẩm có nhiều độc tố và hóa học có thể gây chết chóc hoặc bịnh hoạn lâu dài cho người tiêu thụ. Ngày nay hầu hết thực phẩm dù chế biến tại Việt Nam hay nhập từ Trung Cộng đều không có độ an toàn tối thiểu mà người tiêu thụ khi xử dụng có thể bị bịnh hoặc sau đó chết bất tử. Những hình ảnh về những tai nạn này xảy ra hằng ngày trong xã hội Việt Nam hiện nay để người dân Việt không còn thấy an toàn khi mua sắm bất cứ loại thực phẩm nào nhất là những thực phẩm có xuất xứ từ Trung Cộng.

Giáo sư là những người mô phạm cũng bị lôi vào cái quỷ đạo quái đản vô cảm, vô đạo đức không còn giử được cái phẩm giá là một nhà mô phạm thuần tuý mà trở thành một “nhà buôn chử”, một “cán bộ tuyên truyền” cho đảng CSVN. Ở trường học thầy, cô với đồng lương chết đói, chỉ dạy sơ qua cho có lệ rồi khuyến dụ học sinh phải học thêm tại nhà hay tại những nơi dạy kèm riêng thì mới có cơ thi đậu bằng này bằng kia. Thậm chí nhiều thầy, cô phải đi làm thêm việc ngoài để kiếm tiền thêm để từ đó không còn thời giờ chuẫn bị soạn bài và sức khoẻ khi tới lớp nữa. Dĩ nhiên những thầy, cô chỉ phải dậy học sinh những gì đảng CS bắt dạy có tính cách nhồi sọ và tuyên truyền đầu độc tuổi thơ còn non dại. Tuổi trẻ Việt Nam chẳng học được những gì hay ho từ các thầy, cô ngoài những bon chen, chụp giựt, mánh mung lo kiếm tiền phụ giúp gia đình.


Nhà văn, nhà báo không còn một chút tư duy độc lập để đóng vai trò đệ tứ quyền hướng dẫn dư luận và nói lên tiếng nói phản biện của xã hội để đưa xã hội đến chổ tốt đẹp hơn. Người làm báo đã bán rẻ lương tâm của mình, tự bẻ cong ngòi bút của mình cam tâm làm tay sai và là một cán bộ tuyên truyền cho chế độ chỉ vì những sợ hãi và hèn nhát. Người làm báo CS còn vô cảm trước những bất công chèn ép của chính quyền với người dân thấp cố bé miệng. Không dám chống lại những bất công, áp bức đàn áp khủng bố vô nhân đạo của công an và chính quyền chỉ vì lo sợ tánh mạng của mình và gia đình không được an toàn có thể bị trù dập, tù tội hoặc bị thủ tiêu. Trái lại nhà văn nhà báo còn lập công với tập đoàn CS đã đặt điều, bôi nhọ, mạ lị hoặc chụp mũ những nạn nhân vì can đảm đã dám đứng lên binh vực cho công lý và lẽ phải.

Nô lệ đang phát triển thịnh hành ở Việt Nam. Tập đoàn CSVN luôn rêu rao ở bên ngoài là VN đang xoá đói, giảm nghèo với kết quả tốt. Nhưng theo bảng xếp hạng của tổ chức WFF (Walk Free Fund), một tổ chức quốc tế tranh đấu xoá bỏ nạn nô lệ, thì cho biết Việt Nam đứng hạng thứ 9 trong khu vực Châu Á về nô lệ lao động và đĩ điếm được đưa qua các nước trong vùng Đông Nam Á nhứt là Trung Cộng và Nga, một con số cụ thể nô lệ ở Việt Nam khoảng 260,000 người. Những nô lệ này hoặc bị cưởng bức, bị lạm dụng, trong lao động, nợ nần, hôn nhân cưỡng bức và buôn người. Tập đoàn CSVN có một chính sách rất tàn ác lợi dụng tình trạng gia cảnh nghèo đói và trình độ học vấn thấp của người dân để buôn nô lệ. Báo cáo từ Hội Đồng Nhân Quyền Lào (LHRC), từ Trung Tâm Phân Tích Chính Sách Công (CPPA) và Liên Minh Bài Trừ Nô Lệ ở Chấu Á cho biết những giới chức chính quyền CSVN có dính líu đến những vụ buôn nô lệ này. Tổ Chức Nhân Quyền Quốc Tế đã nhiều lần lên án trước công luận quốc tế

Ngày nay thế giới đang trên đường bảo vệ môi trường của trái đất, làm sạch trái đất, làm trái đất màu xanh v…v để bảo vệ cuộc sống của nhân loại lành mạnh và tốt đẹp hơn thì tập đoàn CSVN cũng như Trung Cộng đã coi thường bảo vệ môi sinh của thế giới. Những thương gia, tư bản đỏ, những kỷ nghệ gia CS không có một chút ý niệm hay quan tâm gì đến bảo vệ môi sinh. Họ chỉ biết kiếm tiền làm giàu tối đa dưới bất cứ hình thức nào. Họ phóng ra những chất phế thải độc hại, dơ bẩn bừa bãi vào những nguồn nước trong các con sông, rạch và đất đai ảnh hưởng rất mạnh lên sức khoẻ của người dân sống chung quanh đó. Họ coi thường mạng sống của người dân và cố ý duy trì tình trạng môi sinh tồi tệ này để người dân luôn bị đe dọa vì bịnh hoạn. Vụ khai thác Bauxit ở Tây Nguyên trung phần Việt Nam của Trung Cộng là một điển hình phá hoại môi trường màu xanh của rừng và chất thải độc hại của Bauxit. Ông Mai Thanh Truyết, tiến sĩ Hoá học, chủ tịch Hội Đồng Quản Trị Hội Khoa Học, Kỷ Thuật Việt Nam tại Hoa Kỳ cho biết: “nguy cơ ô nhiễm ngày càng tăng dần ….. và không còn phương cách nào cứu chữa được nữa”. Nhìn về quan thầy của CSVN là Trung Cộng thì hiện nay ô nhiễm không khí và nguồn nước tại Trung Công lên đến mức báo động đang đe doạ sức khoẻ của người dân

Bịnh hoạn đến nhà thương của XHCN lại là một vấn đề nan giải mà ngươì dân ghèo không đủ tiền sẽ không được chửa trị đúng mức. Nói là y tế XHCN nhưng bịnh nhân phải có tiền trước khi được chửa trị hoàn toàn khác hẳn với y tế của các nước tư bản tự do. Nhà thương XHCN chật cứng những bịnh nhân nằm la liệt hai(2) hay ba(3) người chung một giường. Thậm chí có khi phải nằm chờ ngoài hành lang. Điều kiện vệ sinh thì tồi tệ vì quá tải. Thuốc men thiếu thốn. Bịnh nhân muốn có đủ thuốc và thuốc tốt để chửa trị bịnh của mình thì phải có đủ tiền cho bác sĩ nhà thương biết trước..

Liên hệ đến đất đai người dân ngày nay còn là nạn nhân của những vụ chiếm đất mà tập đoàn CSVN gọi là quy hoạch để phát triển mà sự bồi thường không xứng đáng để người chủ những miếng đất bị tịch thu không còn phương tiện sinh kế. Người dân, ở thành thị hoặc nông thôn, bây giờ lo sợ không biết khi nào thì tới phiên mình là nạn nhân của vụ cướp đất. Đó là một thứ cướp đất của đồng bào công khai mà tập đoàn CSVN còn tiếp tục ghi lại trong Hiến Pháp 2013 được quốc hội bù nhìn CS thông qua theo lịnh của Nghị Quyết Bộ Chính Trị Trung Ương Đảng: “Nhân dân làm chủ đất đai, nhà nước quản lý”. Vụ cướp đất Đoàn Văn Vươn là một điễn hình.Tin mới nhứt từ Việt Nam cho biết ngày 5 tháng 11, 2013 hơn 4,000 gia đình nông dân huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên gần thủ đô Hà Nội đã biểu tình bạo động đụng độ với khoảng 2,000 công an vì đất của họ bị chính quyền CS trưng thu bán cho công ty tư nhân Vihajico mà sự bồi thường không xứng đáng. Dân oan bị cướp đất khắp mọi nơi biểu tình chống chính sách tịch thu đất đai bừa bải. Những vụ biểu tình của nông dân và dân oan các nơi như Hà Đông, Thái Bình, Nghệ An, Quảng Ngải, Bình Dương, Cần Thơ, Sóc Trăng nói rõ nguyện vọng của người dân đòi lại quyền sở hữu tư nhân.

Thay lời kết.

Thương đồng bào tôi đang sống trong trại tù khổng lồ được bao quanh bởi “hàng rào chuyên chính vô sản” dưới sự thống trị độc tài, tàn ác, tham lam và ngu dốt của tập đoàn CSVN.

Thương đồng bào tôi đang bị vây quanh bởi ý thức hệ lỗi thời XHCN và có nguy cơ mất nước lệ thuộc giặc Phương Bắc

Thương đồng bào tôi phải sống với những dối trá, lừa gạt, tự lừa dối mình và lừa dối người và sống vô cảm trong một xã hội không kỷ cương, đầy tội ác mà không biết lúc nào mình là nạn nhân.

Thương đồng bào tôi không biết bị kết án và bị bỏ tù lúc nào mà không cần cho biết lý do.

Thương đồng bào tôi không biết sẽ bị bịnh và chết lúc nào vì hằng ngày phải ăn những thực phẩm nhiễm chất độc hoá học tràn lan khắp mọi nơi và môi sinh tồi tệ.

Thương đồng bào tôi sống trong lo âu vì không biết lúc nào mình sẽ là người không nhà và không còn miếng đất cắm dùi vì miếng đất, ngôi nhà của mình bị tập đoàn CSVN tịch thu bán cho tư bản.

Thương tuổi trẻ Việt Nam không có tuơng lai.

Sau 1000 năm Bắc Thuộc và sau 100 năm thuộc địa thực dân Pháp đất nước Việt vẫn còn, dân tộc Việt vẫn còn, làng xã, thôn xóm Viêt, văn hoá và tiếng nói Việt vẫn còn thì có xá gì vài chục năm dưới ách thống trị của tập đoàn CSVN gian ác. Đảng CSVN, tay sai của “Tàu Khựa- Trung Cộng” rồi sẽ tan rã, chính quyền chuyên chính vô sản CSVN, độc tài, toàn trị rồi cũng phải sụp đổ như những giặc Bắc Phương và thực dân Pháp trước đây trước khí thế yêu nước nồng nàn và quyết tâm đang dâng tràn của đồng bào xuyên qua ngàn năm truyền thống chống ngoại xâm và độc tài của dân tộc Việt Nam./.

Chicago những ngày cuối Thu 2013

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Âm nhạc dễ đi vào lòng người, với hình bóng mẹ, qua lời ca và dòng nhạc, mỗi khi nghe, thấm vào tận đáy lòng. Trước năm 1975, có nhiều ca khúc viết về mẹ. Ở đây, tôi chỉ đề cập đến những ca khúc tiêu biểu, quen thuộc đã đi vào lòng người từ ngày sống trên quê hương và hơn bốn thập niên qua ở hải ngoại.
Những bà mẹ Việt xưa nay rất chơn chất thật thà, rất đơn sơ giản dị cả đời lo cho chồng con quên cả thân mình. Sử Việt nghìn năm đương đầu với giặc Tàu, trăm năm chống giặc Tây. Những bà mẹ Việt bao lần âm thầm gạt lệ tiễn chồng con ra trận, người đi rất ít quay về. Những bà mẹ âm thầm ôm nỗi đau, nỗi nhớ thương da diết.
Trước công luận, Eisenhower lập luận là cuộc chiến không còn nằm trong khuôn khổ chống thực dân mà mang một hình thức chiến tranh ủy nhiệm để chống phong trào Cộng Sản đang đe doạ khắp thế giới. Dân chúng cần nhận chân ra vấn đề bản chất của Việt Minh là Cộng Sản và chỉ nhân danh đấu tranh giành độc lập cho Việt Nam; quan trọng nhất là phải xem ông Hồ chí Minh là một cánh tay nối dài của Liên Xô. Đó là lý do cộng đồng quốc tế cần phải tiếp tục hỗ trợ cho Pháp chiến đấu.
Dù vẫn còn tại thế e Trúc Phương cũng không có cơ hội để dự buổi toạ đàm (“Sự Trở Lại Của Văn Học Đô Thị Miền Nam”) vào ngày 19 tháng 4 vừa qua. Ban Tổ Chức làm sao gửi thiệp mời đến một kẻ vô gia cư, sống ở đầu đường xó chợ được chớ? Mà lỡ có được ai quen biết nhắn tin về các buổi hội thảo (tọa đàm về văn học nghệ thuật miền Nam trước 1975) chăng nữa, chưa chắc ông Nguyễn Thế Kỷ – Chủ Tịch Hội Đồng Lý Luận, Phê Bình Văn Học, Nghệ Thuật – đã đồng ý cho phép Trúc Phương đến tham dự với đôi dép nhựa dưới chân. Tâm địa thì ác độc, lòng dạ thì hẹp hòi (chắc chỉ nhỏ như sợi chỉ hoặc cỡ cây tăm là hết cỡ) mà tính chuyện hoà hợp hay hoà giải thì hoà được với ai, và huề sao được chớ!
Lời người dịch: Trong bài này, Joseph S. Nye không đưa ra một kịch bản tồi tệ nhất khi Hoa Kỳ và Trung Quốc không còn kiềm chế lý trí trong việc giải quyết các tranh chấp hiện nay: chiến tranh nguyên tử có thể xảy ra cho nhân loại. Với 8000 đầu đạn hạt nhân của Nga, khoảng 270 của Trung Quốc, với 7000 của Mỹ, việc xung đột hai nước, nếu không có giải pháp, sẽ là nghiêm trọng hơn thời Chiến tranh Lạnh.
Kính thưa mẹ, Cứ mỗi tháng 5 về, nước Mỹ dành ngày Chủ Nhật của tuần đầu tiên làm Ngày của Mẹ (Mother's Day), ngày để tôn vinh tất cả những người Mẹ, những người đã mang nặng đẻ đau, suốt đời thầm lặng chịu thương, chịu khó và chịu khổ để nuôi những đứa con lớn khôn thành người.
Khoảng 4.500 người đã được phỏng vấn, trong đó có khoảng 700 người gốc Á. 49% những người được hỏi có nguồn gốc châu Á đã từng trải qua sự phân biệt chủng tộc trong đại dịch. Trong 62 phần trăm các trường hợp, đó là các cuộc tấn công bằng lời nói. Tuy nhiên, 11% cũng bị bạo hành thể xác (koerperliche Gewalt) như khạc nhổ, xô đẩy hoặc xịt (phun) thuốc khử trùng.
Nguyệt Quỳnh: Anh còn điều gì khác muốn chia sẻ thêm? Trịnh Bá Phương: Trong cuộc đấu tranh giữ đất, nhóm chúng tôi đã tham gia các phong trào khác như bảo vệ cây xanh, bảo vệ môi trường, tham gia biểu tình đòi tự do cho các nhà yêu nước, tham gia các phiên toà xét xử người yêu nước bị nhà nước cộng sản bắt giam tuỳ tiện. Và hướng về biển đông, chống sự bành trướng của Bắc Kinh khi đã cướp Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam! Và mới đây là phản đối bè lũ bán nước đã đưa ra dự luật đặc khu và dự luật an ninh mạng.
Có một câu thần chú mới mà các nhân viên FBI đã khuyên tất cả chúng ta phải học thuộc và nên áp dụng trong thời đại này. Thời đại của cao trào xả súng đang diễn ra khắp nơi ở Hoa Kỳ. Xin giới thiệu cùng bạn đọc một bài viết hữu ích của nữ ký giả Alaa Elassar của đài CNN đang được đăng tải trên liên mạng. Cô đã nêu ra những lời khuyên rất cần thiết cho chúng ta, căn bản dựa trên những video clips huấn luyện và đào tạo nhân viên của FBI.
Since I arrived in the United States in “Black April” of 1975 (the Fall of Saigon) and had been resettled in Oklahoma City to date, I have had two opportunities to go back to schools. The first one I studied at Oklahoma City University (OCU) for 5 years and received my degree in 1981. Having to work during day time, I could only go to school in the evening.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.