Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Tham Nhũng Có Hệ Thống Tại Việt Nam

05/12/200700:00:00(Xem: 6847)

Tôi đã quan sát sự tương quan giữa nền kinh tế của Việt Nam và vấn đề tham nhũng tại đó trong nhiều năm qua. Chính tôi nhìn thấy nhà nước cộng sản đã cố tình đưa tham nhũng vào hệ thống kinh tế Việt Nam để họ có thể làm giàu cho đảng trước khi (một nền chính trị) đa nguyên được thành hình tại Việt Nam trong tương lai. Những người khác nhau có quan điểm khác nhau về sự tương quan này. Hôm nay, tôi muốn bàn về vấn đề tương quan này ở đây để chúng ta cùng nhau chia sẻ ý tưởng, và có lẽ các bạn nhìn vấn đề tương quan này trong một chiều hướng lạc quan hơn những gì mà tôi đã thấy.

Việt Nam đã áp dụng nền kinh tế tự do được nhiều năm rồi, và kết quả của sự tăng trưởng kinh tế đã nhảy vọt khoảng 8 phần trăm một năm. Con số này là một biểu hiện tốt của sự tiến triển kinh tế, tuy nhiên, cái khoảng cách giữa người giàu và người nghèo tại Việt Nam vẫn còn rất lớn. Do đó, cái tỷ lệ phần trăm lớn của tăng trưởng kinh tế phải tập trung vào một phần nhỏ những người giàu, và cái tỷ lệ phần trăm nhỏ còn lại phải chia ra cho đại đa số những người nghèo. Những sự kiện này đã đặt ra một câu hỏi cho cá nhân tôi, rằng có phải nền kinh tế tự do là một sự tự do kinh tế cho tất cả mọi người, hay là nền kinh tế tự do này chỉ là một sản phẩm được ĐCS sáng chế ra để phục vụ cho một nhóm nhỏ những người có quyền lực và thân nhân của họ trong một âm mưu đen tối.

Theo tôi nghĩ, thì ĐCSVN đã nhận thức được sự suy thoái của chủ nghĩa cộng sản trên thế giới sau khi Liên Xô sụp đổ vào năm 1991, và sự sụp đổ của ĐCSVN cũng chỉ là vấn đề thời gian thôi. Để tồn tại ĐCSVN phải thay đổi lý tưởng và cách tổ chức để thích ứng với xu hướng mới của nền chính trị thế giới. Giới lãnh đạo đảng biết rõ rằng ý thức hệ cộng sản không còn thích hợp với hoàn cảnh của xã hội hiện đại đương thời, và chủ nghĩa tư bản là xu hướng mới của không gian chính trị, sẽ xuất hiện chẳng sớm thì muộn tại Việt Nam, mà họ không thể nào chống đỡ được. Do đó, họ đang dự định chuyển đổi ĐCS sang một đảng phái chính trị khác có tiềm năng tài chánh mạnh mẽ hơn dưới một cái tên mới.

Họ tin rằng một đảng phái với các đảng viên lắm của nhiều tiền sẽ làm cho toàn bộ quyền lực của đảng trong tương lai được tiếp tục điều hành đất nước. Với lối suy nghĩ này, nhà nước CS đã gom góp tài chánh cho tương lai của đảng họ bằng cách sáng chế ra một hệ thống kinh tế thiên vị để hợp pháp hóa tài sản quốc gia thành tài sản cá nhân của các đảng viên trong một quy chế tham nhũng phức tạp. Bằng cách này, ĐCS đã làm gìau cho các đảng viên và thân nhân họ, để duy trì quyền lực khi nền chính trị đa nguyên được áp dụng ở Việt Nam. Nhìn lại chính sách kinh tế của Việt Nam qua 2 thập niên, chúng ta có thể nhìn thấy rõ ràng hệ thống kinh tế thiên vị đã được thi hành như thế nào qua 4 bước như sau:

a) Bước thứ 1: Tạo ra nạn tham nhũng trong toàn xã hội

Nhà nước CSVN đã khuyến khích các đảng viên đứng ra kinh doanh hồi đầu thập niên 90 bằng cách cho phép họ khai trương doanh nghiệp riêng. Hầu hết các đảng viên đều là cán bộ nhà nước, có quyền hạn để kiểm soát về kinh tế và chính trị trong nước. Do đó, họ có đặc quyền để xé lẻ vào các nguồn tài nguyên kinh tế qua nhiều hình thức như giấy phép kinh doanh, giáo dục, thông tin kinh doanh, quan hệ kinh doanh giữa các thành phần kinh tế, vv..

Với những đặc quyền này, ĐCSVN đã tạo ra một môi trường không có sự cạnh tranh để các doanh nghiệp riêng của các đảng viên được độc quyền thị trường; vì thế, nguồn vốn của các đảng viên đã gia tăng nhanh chóng để làm giàu cho đảng qua nhiều kiểu kinh doanh khác nhau. Các đảng viên và thân quyến của họ có cơ hội học hỏi về kinh doanh, kỹ thuât, văn hóa, văn chương, khoa học, vv... tốt hơn những thành phần không phải là CS ở trong nước. Cái lợi thế về giáo dục và quyền lực chính trị đã đẩy các doanh nghiệp riêng của họ tăng trưởng mạnh và nhanh hơn các doanh nghiệp của các thành phần ngoài đảng, về mặt vốn liếng và khuếch trương.

Được thuận lợi về mặt thông tin kinh doanh đã tạo ra nhiều cơ hội làm ăn cho các đảng viên có ưu tiên hơn những người không cộng sản khác. Thí dụ như ĐCS đã làm lọt các tin tức ra một cách có ẩn ý, để cho các đảng viên của họ biết mà mua đất đai với gía rẻ mạt ở những vùng mà nhà nước CSVN đã quy họach để xây dựng một khu vực kỹ nghệ hoặc thương mãi.

Sau đó, nhà nước phải trả bằng giá cao hơn để bồi thường cho chủ đất, tức là các đảng viên CS; có nghĩa là nhà nước đã hợp pháp hóa việc chuyển ngân nguồn vốn của quốc gia sang thành nguồn vốn của các đảng viên. Sự thật là nhà nước CSVN cũng cố ý cho phép các đảng viên của họ ăn cắp nguồn vốn của quốc gia bằng sự tham nhũng qua nhiều hình thức như hợp đồng kinh doanh, các công trình quốc gia, buôn lậu, đầu tư nước ngoài, vv... Đây là lý do tại sao tham nhũng đã lan tràn trên toàn xã hội. Với ý kiến riêng của cá nhân tôi thì ĐCSVN đã tạo ra một hệ thống tham nhũng để làm giàu cho các đảng viên từ vốn liếng và tài sản của quốc gia, rồi từ đó họ có thể gom góp tiền bạc tài chánh cho đảng của họ, để tiếp tục cai trị Việt Nam trong tương lai.

b) Bước thứ 2: Chuyển nhượng tài sản

Sau một thời gian nào đó để cho các đảng viên được phép làm ăn, thì nhà nước lại cho ra một chính sách mới ngăn cấm các đảng viên không được kinh doanh vì họ đã lợi dụng quyền hạn để làm lợi cho công việc làm ăn của họ.

Chính sách này cho thấy ĐCSVN có vẻ như muốn ngăn chặn nạn tham nhũng lan tràn trên toàn quốc. Nhưng sự thật nó chỉ dùng để chuyển nhượng nguồn vốn và tài sản của họ vào một hình thức khác ở bước thứ hai trong dự định của họ, để rồi theo thời gian, họ có thể che đậy được dư luận quần chúng.

Với vốn liếng kiếm được từ việc kinh doanh hoặc từ các hình thức tham nhũng khác ở bước thứ nhất, các cơ sở làm ăn của các đảng viên vẫn tiếp tục đi lên dưới danh nghĩa của thân nhân họ, khi luật cấm (đảng viên kinh doanh) được ban hành. Những chiến lược tham nhũng trong bước thứ nhất vẫn được tiếp tục sử dụng trong giai đoạn này, nhưng ở mức độ tương đối và tinh vi hơn, vì luật chống tham nhũng được thi hành một cách đúng đắn và đường hoàng ở vài cấp chính quyền để cho thế giới thấy rằng nhà nước có thực lòng chống tham nhũng.

Tuy nhiên, các đảng viên cộng sản vẫn dùng quyền lực chính trị để tạo ảnh hưởng một cách gián tiếp trong việc làm ăn của họ hầu cạnh tranh với các doanh nghiệp tư nhân khác. Thí dụ như có hai công ty xe khách trong một tỉnh. Một trong hai công ty này là của thân nhân các nhà đương quyền, vốn có quyền hành rộng lớn, và công ty kia thuộc về dân thường trong tỉnh.

Công an giao thông thường biên giấy phạt hoặc kéo các xe khách thuộc về công ty dân sự, nhưng họ luôn né tránh không dám đụng đến những xe khách của thân nhân các quan chức. Ở thời buổi này, tại Việt Nam có hàng trăm công ty như vậy, không gặp phải sự cạnh tranh, đã làm giàu cho các đảng viên và thân quyến họ bằng cách dùng quyền lực chính trị. Trong giai đoạn này, ĐCS đã thành công trong việc tạo ra một giai cấp đảng viên cộng sản rất giàu có, so sánh với thường dân ở các tầng lớp tương ứng theo thứ tự khác nhau, để chuẩn bị cho đảng chính trị tương lai của họ tiếp tục cai trị đất nước.

c) Bước thứ 3: Chiếm đoạt tài sản quốc gia

Giai đoạn này bây giờ đang xảy ra tại Việt Nam. Nhiều tài sản quốc gia như hãng hàng không, bệnh viện, hoặc những công ty chính yếu hàng đầu đang được tư hữu hóa bằng cách phát hành cổ phiếu cho công chúng trong những năm gần đây. Các đảng viên cộng sản và thân nhân dùng vốn liếng kiếm được từ các thương vụ bất chính và tham nhũng ở Bước thứ nhất và Bước thứ hai để đầu tư vào những tài sản quốc gia này bằng cách mua cổ phần, từ đó kết luận rằng tài sản quốc gia đã được chuyển nhượng một cách hợp pháp cho những kẻ có quyền hành và thân quyến, sau khi hệ thống kinh tế đặc ân đã được thực hiện trong một thời gian nhất định.

 Nên nhớ rằng tất cả các nguồn vốn liếng của Việt Nam đều lấy ra từ tài nguyên thiên nhiên, thuế má, các món nợ của Ngân hàng Thế giới, và nhiều khoản nợ nần khác nhau mà trong tương lai, các thế hệ sau của người Việt Nam phải trả cả vốn lẫn lời. Theo ý kiến của tôi thì ĐCSVN là đảng chính trị duy nhất kiểm soát tất cả vốn liếng của đất nước, và không có một đảng phái chính trị nào khác giám sát công việc và hiệu năng của họ. Do đó, ĐCSVN có thể dùng các nguồn vốn và tài sản quốc gia để làm lợi cho đảng chính trị tương lai của họ trong bất cứ chiều hướng hay chiến lược nào.

d) Bước thứ 4: Sự ra đời của đảng phái chính trị mới

Giai đoạn này sẽ xảy ra trong tương lai ở vào thời điểm khi mà phần lớn vốn liếng và tài sản quốc gia lọt vào tay các đảng viên cộng sản và thân nhân họ. Họ sẽ làm chủ một số lớn các công ty quan trọng và có hàng triệu công đất. Giới lãnh đạo đảng không những chỉ thay đổi danh xưng của đảng sang một tên khác tín nhiệm hơn như đảng Lao Động, đảng Nhân Dân, đảng Dân Chủ, đảng Xã Hội, đảng Cộng Hòa, đảng Tân Cộng sản, vv..., mà có thể họ sẽ thay đổi luôn cả ý thức hệ và cách tổ chức xã hội để trở thành một xã hội dân chủ.

Các đảng viên của đảng vừa mới được thành lập sẽ là đảng viên của đảng cộng sản, là những người có vốn liếng và tài sản giá trị nhiều hơn gấp bội phần vốn liếng và tài sản của những người khác trong xã hội. Trong trường hợp này, các đảng phái chính trị khác sẽ gặp một khó khăn khi cạnh tranh với đảng mới của các đảng viên cộng sản, vì đảng mới của họ không những chỉ dựa vào một nền tảng tự do, dân chủ và nhân quyền như các đảng phái khác, nhưng lại có nhiều vốn liếng để yểm trợ trong các cuộc bầu cử ở các cấp chính quyền khác nhau. Như vậy đảng cộng sản sẽ tiếp tục điều khiển guồng máy nhà nước Việt Nam dưới một cái tên khác và theo một đường lối khác.

Đảng cộng sản đã áp dụng thuyết zero-sum, tức là lời hoặc lỗ của bên này được cân bằng một cách chính xác với lỗ hoặc lời của phía bên kia. Lợi tức thu được từ nguồn vốn của các đảng viên cộng sản được cân bằng một cách chính xác với tổng số lỗ lã từ nguồn vốn của những người khác trong xã hôi. Sự tham nhũng có hệ thống là một phương tiện để thi hành thuyết zero-sum bằng cách hợp pháp hoá việc chuyển nhượng tài sản quốc gia vào tài sản cá nhân của các đảng viên cộng sản.

Nạn tham nhũng đã xảy ra một cách rất tự nhiên trên toàn xã hội; do đó, rất khó khăn để nhận ra rằng đây là một ý muốn của nhà nước trong chính sách đầy ẩn ý của họ. Với chiến lược này, đảng cộng sản đã thu góp tài chánh cho đảng mới của họ để tranh đua với các đảng phái chính trị khác khi nền chính trị đa nguyên được áp dụng ở Việt Nam. Đó là một chiến lược vô cùng tai hại cho nhân dân Việt Nam, nhưng cũng vẫn là một dấu hiệu tốt cho thấy ĐCSVN sẽ chấp nhận chính trị đa nguyên trong một tương lai gần đây. Cuối cùng, họ không thể nào chống đỡ được cái xu hướng của chính trị thế giới

Còn bao lâu nữa thì đảng chính trị mới của các đảng viên cộng sản sẽ xuất hiện tại Việt Nam" Báo Straits Times của Singapore mới đây vừa tường trình rằng ĐCSVN đã ra dấu hiệu muốn thay đổi danh xưng. Liệu cái đảng chính trị mới của các đảng viên cộng sản có chấp nhận chính trị đa nguyên hay không" Ông anh tôi nói rằng điều 4 của hiến pháp hiện thời ghi nhận rằng đảng cộng sản là "lực lượng duy nhất lãnh đạo nhà nước và xã hội" tại Việt Nam. Đảng cộng sản thay đổi danh xưng thành một cái tên mới, như vậy điều 4 của hiến pháp hiện thời sẽ tự động không còn giá trị gì nữa dưới cái tên của một đảng chính trị mới ngoại trừ việc họ tuyên bố lại điều ấy một lần nữa. Tôi hoàn toàn đồng ý với ông anh tôi về lý do này vì ở Bước thứ 4, sự ra đời của đảng chính trị mới bắt đầu xuất hiện ở cuối chân trời như chúng ta đã bàn ở trên. Do đó, bổn phận của chúng ta là khuyến khích đảng cộng sản thay đổi danh xưng và không tuyên bố lại điều 4. Chúng ta hy vọng rằng sự thay đổi này có thể xảy ra trong vòng 3 hay ba hay năm năm tới.

Quan sát hệ quả của các giai đoạn kinh tế tại Viêt Nam, cá nhân tôi kết luận rằng nhà nước cộng sản đã cố ý tạo ra nạn tham nhũng trong toàn xã hội để thâu góp tài chánh cho đảng tương lai của họ. Nói theo một cách khác, nạn tham nhũng có thể là sản phẩm tự nhiên của guồng máy kiểm sóat của họ trong xã hội. Mỗi người trong chúng ta có lẽ nhìn hệ quả của vấn đề tham nhũng này qua những lăng kính khác nhau. Tôi hy vọng rằng giả thuyết của tôi không chính xác; còn nếu ngược lại, thì xã hội Việt Nam sẽ bị rối loạn khi muốn tìm kiếm để thu hồi lại vốn liếng và tài sản của quốc gia một khi nền chính trị đa nguyên được áp dụng tại Việt Nam.

Chúng ta nên chuẩn bị cho vấn đề này để tránh sự rối loạn. Xin các bạn đóng góp thêm vào và chuyển điện thư này đến cho càng nhiều người càng tốt. Cám ơn các bạn và chúc một ngày tốt lành.

Dallas, 11/21/2007

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Nhà xuất bản sách của Bolton, chắc sẽ nhận được khoản thu nhập lớn. Riêng Bolton, chưa chắc đã giữ được hai triệu đô la nhuận bút, nếu bị thua kiện vì đã không tôn trọng một số hạn chế trong quy định dành cho viên chức chính quyền viết sách sau khi rời chức vụ. Điều này đã có nhiều tiền lệ. Là một luật gia, chắc chắn Bolton phải biết. Quyết định làm một việc hệ trọng, có ảnh hưởng tới đại sự, mà không nắm chắc về kết quả tài chính, không phải là người hành động vì tiền. Hơn nữa, nếu hồi ký của Bolton có thể giúp nhiều người tỉnh ngộ, nhìn ra sự thật trước tình hình đất nước nhiễu nhương, thì cũng có thể coi việc làm của ông là thái độ can đảm, được thúc đẩy bởi lòng yêu nước. Không nên vội vàng lên án Bolton, khi ông từ chối ra làm chứng trước Hạ Viện, nếu không bị bắt buộc. Nếu có lệnh triệu tập, ông đã tuân theo. Không có lệnh, ông không ra, vì thừa biết, với thành phần nghị sĩ Cộng Hòa hiện tại, dù ra làm chứng, ông cũng chẳng thay đổi được gì. Dân Biểu Schiff nói: “John Bolton,
Thưở sinh thời – khi vui miệng – có lần soạn giả Nguyễn Phương đã kể lại lúc đưa đám cô Năm Phỉ, và chuyện ông Chín Trích đập vỡ cây đàn: “Ngày cô Năm Phỉ mất, người đến viếng tang nghe nhạc sĩ Chín Trích đàn ròng rã mấy ngày liên tiếp bên quan tài… Ông vừa đờn vừa khóc. Đến lúc động quan, trước khi đạo tỳ đến làm lễ di quan, nhạc sĩ Chín Trích đến lậy lần chót, ông khóc lớn:’ Cô Năm đã mất rồi, từ nay Chín Trích sẽ không còn đờn cho ai ca nữa…’ Nói xong ông đập vỡ cây đờn trước quan tài người quá cố. “Việc xảy quá đột ngột và trong hoàn cảnh bi thương của kẻ còn đang khóc thương người mất, mọi người im lặng chia sẻ nỗi đau của gia đình người quá cố và của nhạc sĩ Chín Trích. Khi hạ huyệt thì người nhà của cô Năm Phỉ chôn luôn cây đàn gãy của nhạc sĩ Chín Trích xuống mộ phần của cô Năm Phỉ.” (Thời Báo USA, số 321, 18/02/2011, trang 67)
Đai sứ Mỹ, Daniel Krintenbrink, phát biểu chiều ngày 2/7 tại Hà Nội, nhân kỷ niệm 25 năm binh thường hóa quan hệ ngoại giao Việt-Mỹ: “Washington sẽ triển khai các hoạt động ngoại giao, hàng hải, và quân sự để bảo đảm hòa bình, ổn định Biển Đông”. Đại Sứ Kritenbrink cho hay, Mỹ sẽ triển khai các hoạt động theo 3 hướng: 1- Tăng hoạt động ngoại giao với các nước trong khu vực, trong đó có ASEAN. 2- Hỗ trợ các nước tăng cường hàng hải, để bảo vệ lợi ích của mình. 3- Phát triển năng lực quân sự Mỹ, trong đó có các hoạt động bảo vệ hàng hải.
Theo các hãng thông tấn và truyền hình lớn của Hoa Kỳ, vào ngày 27/6/2020, Đảng Dân Chủ Quận Hạt Orange đã thông qua nghị quyết khẩn cấp yêu cầu Ban Giám Sát Quận Hạt đổi tên Phi Trường John Wayne (tài tử đóng phim cao-bồi Miền Tây) vì ông này theo chủ nghĩa Da Trắng Là Thượng Đẳng và những tuyên bố mù quáng (bigot). Sự kiện gây ngạc nhiên cho không ít người. Bởi vì đối với các kịch sĩ, ca sĩ, nhạc sĩ, văn-thi-sĩ, họa sĩ, nhất là các tài tử điện ảnh…họ đều có cuộc sống cởi mở, đôi khi phóng túng, buông thả và ít liên hệ tới chính trị. Và nếu có bộc lộ khuynh hướng chính trị thì thường là cấp tiến (Liberal). Vậy tại sao John Wayne lại “dính” vào một vụ tai tiếng như thế này?
Hơn 10 năm trước, chính xác là vào hôm 28 tháng 6 năm 2009, nhà thơ Nguyễn Quang Thiều có tâm sự (đôi điều) nghe hơi buồn bã: “Khi tiếp xúc với những người nông dân, tôi thường xuyên hỏi về tổng thu nhập mỗi tháng của một khẩu trong một gia đình họ là bao nhiêu. Dù rằng tôi biết họ đang sống một cuộc sống vô cùng vất vả nhưng tôi vẫn kinh ngạc khi nghe một con số cụ thể: ‘Tổng thu nhập một tháng trên một khẩu của chúng tôi là 40.000 đồng.’ Bạn có choáng váng khi mỗi tháng, một người trong mỗi gia đình nông dân chỉ có 40.000 đồng để chi tiêu tất cả những gì họ cần không?
“Lợi ích nhóm”, hay “nhóm lợi ích” là những tổ chức cán bộ, đảng viên có chức, có quyền trong đảng Cộng sản Việt Nam đã chia bè, kết phái để cướp cơm dân và bảo vệ độc quyền cai trị cho đảng. Chúng sinh ra và lớn lên từ Thôn, rồi leo lên Xã trước khi ngoai qua Huyện, ngóc đầu lên Tỉnh để ngênh ngang bước vào Trung ương. Lộ trình quan lộ của “lợi ích nhóm” công khai từ dưới lên trên, từ trung ương xuống cơ sở và từ nhà nước vào doanh nhân, xí nghiệp. Khối Doanh nghiệp nhà nước là ổ tham nhũng phá hoại đất nước và phản bội sức lao động của dân lớn nhất nhưng không bị trừng phạt mà còn được bảo vệ bởi các “Nhóm lợi ích” trong cơ quan đảng và bộ ngành nhà nước.
Không chỉ thường xuyên xua quân đi canh cửa, an ninh Thanh Hóa còn liên tục gửi giấy mời, giấy triệu tập như là một thủ trấn áp tinh thần bà Nguyễn Thị Lành - vợ của Mục sư, TNLT Nguyễn Trung Tôn. Chồng bị bỏ tù, một mình bà Nguyễn Thị Lành phải vất vả gánh vác gia đình. Những ngày qua càng thêm vất vả bởi chăm mẹ chồng lớn tuổi mắc bệnh phải nhập viện, và con bị tật nguyền. Nhưng bà Lành vẫn liên tục bị an ninh tỉnh Thanh Hóa sách nhiễu, đe dọa…
Những người Mỹ gốc Việt bênh hay chống ông là điều bình thường, vì những quyết định cũng như cách hành xử của ông sẽ ảnh hưởng lên đời sống của họ và tương lai con cháu họ, và ngược lại, là công dân HK, họ có trong tay lá phiếu để ảnh hưởng khiến ông Trump có được tiếp tục làm tổng thống nữa không. Do đó, lưu tâm và tham dự vào những đánh giá đúng sai, khen chê, tâng bốc, hay moi móc thói hư tật xấu của người đang ứng cử điều khiển vận mạng quốc gia của họ thêm 4 năm nữa (và sẽ để lại những hậu quả lâu hơn) là hiện tượng bình thường .
Tôi thì trộm nghĩ hơi khác FB Đoan Trang chút xíu: Việt Nam có hàng ngàn Tiên Lãng, Đồng Tâm, Dương Nội. Những thôn ổ này luôn là nơi sản sinh ra những nông dân (“vài ngàn năm đứng trên đất nghèo”) Lê Đình Kình, Đoàn Văn Vươn, Đoàn Văn Qúy, Cấn Thị Thêu, Nguyễn Thị Tâm, Nguyễn Thùy Dương, Trịnh Bá Khiêm, Trịnh Bá Phương, Trịnh Bá Tư ... Hàng hàng/lớp lớp, họ sẵn sàng nối tiếp tiền nhân – không bao giờ dứt – để gìn giữ và bảo vệ quê hương. Quyết định đối đầu với sức mạnh của cả một dân tộc là một lỗi lầm chí tử của những kẻ đang nắm giữ quyền bính hiện nay.
Người Pháp gặp nhau, bắt tay, hoặc ôm hun ở má, tay vừa vỗ lưng vài cái nếu thân mật lắm, buông ra, nhìn nhau và hỏi «Mạnh giỏi thế nào?». Người Pháp mang tâm lý sợ sệt, nhứt là sợ chết sau nhiều trận đại dịch, từ dịch Tây-ban-nha giết chết gần phân nửa dân số âu châu. Người Tàu, gặp nhau, chào và hỏi ngay «Ăn cơm chưa?». Ăn cơm rồi là hôm đó sống hạnh phúc vì phần đông người Tàu đói triền miên. Trốn nạn đói, chạy qua Việt nam tỵ nạn, vẫn còn mang nỗi ám ảnh nạn đói. Còn người Việt nam xứ Nam kỳ chào nhau và hỏi thăm «Mần ăn ra sao?». Gốc nghèo khó ở ngoài Bắc, ngoài Trung, đơn thân độc mã, vào Nam sanh sống giữa cảnh trời nước mênh mông, đồng hoang lau sậy, thoát cái nghèo là niềm mong ước từ lúc rời người làng, kẻ nước.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Không còn nghi ngờ gì nữa, khẩu trang đã đóng một vai trò trung tâm trong các chiến lược đối đầu với dịch bệnh COVID-19 của chúng ta. Nó không chỉ giúp ngăn ngừa SARS-CoV-2 mà còn nhiều loại virus và vi khuẩn khác.
Hôm thứ Hai (06/07/2020), chính quyền Mỹ thông báo sinh viên quốc tế sẽ không được phép ở lại nếu trường chỉ tổ chức học online vào học kỳ mùa thu.
Đeo khẩu trang đã trở thành một vấn đề đặc biệt nóng bỏng ở Mỹ, nơi mà cuộc khủng hoảng Covid-19 dường như đã vượt khỏi tầm kiểm soát.
Trong khi thế giới đang đổ dồn tập trung vào những căng thẳng giữa Mỹ với Trung Quốc, thì căng thẳng tại khu vực biên giới Himalaya giữa Trung Quốc và Ấn Độ vào tháng 05/2020 đã gây ra nhiều thương vong nhất trong hơn 50 năm.
Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ cho biết các CEO của 4 tập đoàn công nghệ lớn Amazon, Apple, Facebook và Google đã đồng ý trả lời chất vấn từ các nghị sĩ Quốc hội về vấn đề cạnh tranh trong ngành công nghệ.