Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Luật Pháp Và Cộng Đồng: Cấp Dưỡng Sau Khi Ly Dị

24/10/200900:00:00(Xem: 5351)

Luật Pháp Và Cộng Đồng:  Cấp Dưỡng Sau Khi Ly Dị

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ GARY E. MASTIN 
Trong bài thảo luận về đề tài Ly Dị kỳ III trong tuần này, tôi xin trình bày với quý độc giả một số chi tiết về vấn đề Cấp Dưỡng Sau Khi Ly Dị.  Sau khi một gia đình bị tan rã, chuyện thường nghe là: bên được cấp dưỡng phàn nàn là tiền cấp dưỡng quá ít trong khi bên phải cấp dưỡng than là tiền phải cấp dưỡng quá nhiều.  Vì vậy, như thế nào là công bằng"
Cấp Dưỡng Cho Con:  Theo luật tiểu bang California, cả cha và mẹ đều có bổn phận phải nuôi dưỡng cho những người con còn vị thành niên của 2 người.  Vì thế, sau khi ly dị, tòa thường ra lệnh bên A phải trả tiền cấp dưỡng hàng tháng cho bên B để giúp bên B có khả năng chăm sóc cho những người con mà bên B được tòa cho quyền nuôi dưỡng.  Những người con này thường phải: a) Dưới 18 tuổi, hoặc b) Đang ở cùng nhà với bên B, chưa đến 19 tuổi, đang đi học trung học toàn thời gian (full-time), và đang phải phụ thuộc vào sự nuôi dưỡng của bên B, hoặc c) Bị tàn tật.  Tòa sẽ phán xử việc cấp dưỡng cho con khi những người con này là con chung của hai bên và khi:
- Hai bên ly dị
- Hai bên ly thân hợp pháp
- Hai bên hủy bỏ hôn thú
- Bên B xác định huyết thống những người con này là của bên A.
- Bên B xin trát tòa xác định bên A đã dùng bạo lực đánh bên B hoặc đánh con.
Con riêng của mỗi bên sẽ không được nhận tiền cấp dưỡng.  Tuy nhiên, những người con này, nếu có, sẽ nằm trong sự tính toán của tòa khi tòa phán xử bên A phải chu cấp cho bên B bao nhiêu.  Một điều rất quan trọng là tòa sẽ không bao giờ bỏ qua vấn đề cấp dưỡng cho con vì đó là quyền lợi riêng của những đứa trẻ này.  Tuy nhiên, tòa có thể:  a) phán xử là vấn đề cấp dưỡng sẽ được cứu xét trong tương lai hay b) đồng ý với sự thỏa thuận giữa hai bên là dù bên A hiện nay không có cấp dưỡng gì cho bên B, những nhu cầu của những đứa trẻ vẫn được chu cấp đầy đủ, .  Điều cần nhớ là tòa có quyền thay đổi vấn đế cấp dưỡng cho con bất kỳ lúc nào trong tương lai khi có sự thay đổi về tình trạng tài chánh của mỗi bên hay khi có những sự thay đổi xảy đến cho những người con này.  Thí dụ: khi bên A được tăng lương hoặc bị sa thải công việc, hoặc khi đứa nhỏ bị tàn tật, v.v…
Ngoài vấn đề bên A phải chu cấp một số tiền hàng tháng để bên B nuôi dưỡng con, tòa thường yêu cầu bên A chia đôi với bên B về những phí tổn khác như: tiền giữ trẻ, những chi phí về sức khỏe hay về chữa răng khi những chi phí này không được bảo hiểm trả, hoặc những phí tổn cần thiết khác của những đứa trẻ này.  Thêm nữa, nếu bên nào có bảo hiểm sức khỏe và bảo hiểm răng qua hãng làm của họ, tòa thường ra lệnh bên đó phải tiếp tục mua bảo hiểm cho những người con.  Nếu phải trả tiền cho những bảo hiểm này, bên trả tiền có thể xin tòa cộng hay trừ những phí tổn đó vào tiền cấp dưỡng.  Nhiều khi tòa cũng ra lệnh cho cả hai bên phải tiếp tục trả những chi phí cho những đứa trẻ này giống như khi họ còn sống chung với nhau.  Lý do là vì tòa thường bênh vực cho những người con và không muốn cho những đứa trẻ này phải chịu thiệt thòi trong cuộc sống khi cha mẹ của chúng nó, vì ly dị, có những quyết định làm cho những người đứa trẻ này không được sung sướng như xưa.   Thí dụ: Hai vợ chồng kỹ sư đang cho 2 người con của họ học trường tư suốt từ lớp 1 đến nay là lớp 8.  Khi họ ly dị trong năm 2009, nếu tòa thấy điều kiện tài chánh giữa 2 vợ chồng không có gì thay đổi, tòa có thể ra lệnh cả 2 bên phải tiếp tục trả chi phí co 2 người con của họ tiếp tục học trường tư đó. 
Cấp Dưỡng Cho Người Phối Ngẫu:  Theo luật tiểu bang California, cả người vợ và người chồng đều có bổn phận phải chu cấp lẫn nhau.  Quyền được nhận chu cấp không phân biệt giới tính.  Tòa thường xem xét những yếu tố sau đây khi quyết định về việc cấp dưỡng cho người phối ngẫu:  a) Hai bên đã lập hôn thú với nhau được bao lâu, b) Tuổi và sức khỏe của mỗi bên, c) Lợi tức thu nhập của mỗi bên, d) Chi phí sinh sống của mỗi bên, e) Có nuôi con vị thành niên không, và f) Quá trình và khả năng tự quản lý tài chánh của mỗi bên khi họ còn sống chung với nhau.  Cấp dưỡng cho người phối ngẫu chỉ được cứu xét trong 2 trường hợp sau đây: trường hợp vợ chồng có hôn thú và trường hợp hai người sống chung với nhau hợp pháp (domestic partnership).  Nếu hai bên đã từng sống chung với nhau nhưng mối quan hệ của họ không phải là một quan hệ chính thức được pháp lý nhìn nhận, tòa thường không ra lệnh bên nào phải cấp dưỡng cho bên nào hết.


Cấp dưỡng cho người phối ngẫu được liệt kê ra làm hai loại:  Tạm Thời và Cố Định.  Cấp dưỡng tạm thời xảy ra khi hai bên mới bắt đầu thưa kiện nhau và một bên có nhu cầu cần được cấp dưỡng ngay để sinh sống.  Cấp dưỡng cố định được liệt kê trong văn bản phán xét ly dị của tòa.  Trong văn bản đó sẽ xác định quyền lợi và trách nhiệm của mỗi bên.  Khi phán xét về ly dị, tòa thường chỉ quan tâm đến cách sinh sống của mỗi bên trong án lệnh cuối cùng chứ không trong những án lệnh tạm thời.  Thí dụ: nếu hai vợ chồng trước khi ly dị sống một cuộc sống xa hoa, nhung lụa, tòa sẽ dùng vấn đề đó để yêu cầu bên A sau khi ly dị phải cấp dưỡng cho bên B như thế nào để bên B vẫn có thể sống xa hoa được như cũ.  Trừ khi có những lời cam kết trên giấy trắng mực đen và trừ khi có lệnh của tòa xác định rõ không gì được sửa đổi, tiền cấp dưỡng cho người phối ngẫu có thể thay đổi bất kỳ lúc nào trong tương lai khi hoàn cảnh của mỗi bên có sự thay đổi.  Việc cấp dưỡng cho người phối ngẫu thường chấm dứt khi: a) Tòa đã xác định rõ ràng trong một án lệnh ngày ngưng cấp dưỡng , hoặc b) Người cấp dưỡng hay người được cấp dưỡng qua đời, hoặc c) Người được cấp dưỡng lập gia đình mới.  Ngoài ra, nếu bên B được bên A cấp dưỡng vì bên B đang thất nghiệp, tòa có thể khuyến cáo bên B phải hết sức cố gắng đi tìm việc làm lại.  Nếu không, tòa có thể cúp hay giảm thiểu tiền cấp dưỡng nếu bên B không có thiện chí đi tìm việc.
Theo luật về cấp dưỡng cho người phối ngẫu, thời gian bên A cần phải cấp dưỡng cho bên B thường bằng 1/2 thời gian hai bên đã chung sống với nhau.  Tuy nhiên, có những yếu tố có thể làm tăng lên hay giảm đi thời gian cấp dưỡng này.  Thí dụ: nếu bên B bị tàn tật và không thể đi làm tự nuôi mình được, tòa có thể ra lệnh bên A cấp dưỡng cho bên B lâu hơn. 
Một điều cần chú ý là không giống như bổn phận phải cấp dưỡng cho con, tòa có thể ra lệnh bỏ qua việc cấp dưỡng cho người phối ngẫu.  Có nghĩa là khi hai bên ly dị, bên này có thể không phải cấp dưỡng gì cho bên kia hết.
Những Điều Cần Chú Ý: 
1) Quý vị phải tuân hành lệnh cấp dưỡng do tòa ra lệnh.  Nếu không, quý vị sẽ có thể bị bỏ tù.  Ngoài ra, tiều thuế refund của quý vị sẽ bị tịch thu và tất cả những giấy phép quý vị đang nắm trên tay sẽ bị đình chỉ ngay.  Thí dụ như giấy phép lái xe (driver's license), giấy phép hành nghề thương mại (real estate's license, doctor's license, attorney's license, insurance agent's license), v.v…  Thêm nữa, những người đang có thẻ thường trú nhân (Green Card) sẽ không được cho vào quốc tịch Mỹ nếu còn nợ tiền cấp dưỡng. 
2) Khi trả tiền cấp dưỡng, tốt nhất quý vị cần phải giữ lại những bằng chứng.  Thi dụ như copy của những ngân phiếu đã trả tiền hay biên lai nhận tiền khi trả bằng tiền mặt. 
3) Nếu quý vị trả những chi phí cho những người con đang sống với người phối ngẫu cũ – thí dụ như trả tiền cho con đang học võ – nên chú ý là tòa có thể không cho phép quý vị khấu trừ tiền trả những phí tổn này vào tiền cấp dưỡng nuôi con hàng tháng, mặc dù người phối ngẫu của quý vị đã đồng ý.  Tòa có thể coi những sự trả tiền này là quà tặng của quý vị cho những người con.  Vì thế, tốt hơn hết là quý vị: a) trả tiền cấp dưỡng hàng tháng đúng y như tòa đã quy định và b) để người phối ngẫu dùng tiền cấp dưỡng này tự trả những phí tổn đó.
4) Nếu bên A không thể trả nổi tiền cấp dưỡng như đã được ra lệnh hay không thể trả nổi tiền cấp dưỡng đang thiếu bên B, bên A có thể nộp đơn yêu cầu tòa thay đổi án lệnh cũ.  Cần chú ý là dưới pháp lý, giấy thỏa thuận xóa nợ ký giữa bên A và bên B có thể sẽ không đủ bảo vệ bên A.  Bên A cần có án lệnh mới của tòa cho phép không cần phải trả tiền thiếu bên B.  Như vậy mới hoàn toàn được bảo đảm.
5) Khi bên phải cấp dưỡng hay bên được cấp dưỡng tự mình nghỉ việc, tòa thường sẽ không giảm đi hay tăng thêm tiền cấp dưỡng hàng tháng.
Để kết luận, như tôi đã đề cập trong bài thảo luận Ly Dị kỳ II, quý vị nên liên lạc với văn phòng luật sư Gary E. Mastin hoặc với một văn phòng luật sư chuyên môn riêng của mình để quý vị có thể bảo vệ quyền lợi tối đa cho mình, cho con mình, và để không bị áp bức, thiệt thòi trong khi ly dị…  Xin mời quý độc giả đón đọc bài thảo luận kỳ tới về đề tài “Lái Xe Khi Say” (DUI)
VĂN PHÒNG LUẬT SƯ GARY E. MASTIN
Tiếng Việt:  (714) 893-5522
Tiếng Anh:  (310) 567-8666
Chú ý: Đây là bài thảo luận về luật pháp để giúp cộng đồng người Việt (Public Services for the Vietnamese Community).  Những điều bàn thảo trong bài này chỉ là những tóm tắt chung về luật lệ.  Bài thảo luận này không phải là cẩm nang của những luật lệ đang hiện hành, những quy định của chính phủ, hay những sự cố vấn riêng của một người luật sư.  Quý độc giả, khi quyết định bất cứ vấn đề gì liên quan đến luật pháp, không nên hoàn toàn dựa vào những sự thảo luận ở đây và nên thảo luận riêng với một người luật sư chuyên môn để bảo vệ tối đa quyền lợi của mình.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Bạn tôi, tất cả, phần lớn đều là lính ráo. Chúng tôi không chỉ có chung những năm cầm súng, và một quãng đời tù, mà còn chia chung rất nhiều … cố tật! Hễ gặp nhau là uống, và câu chuyện trên bàn rượu trước sau gì rồi cũng xoay quanh kỷ niệm về đám chiến hữu hồi còn chinh chiến: những thằng đã chết, những đứa đang vất vưởng ở quê nhà, hay lưu lạc (đâu đó) nơi đất lạ xứ người.
Đọc các bản tin về ngày lễ nhậm chức của Tổng Thống tân cử Joe Biden cùng Phó TT Kamala Harris với chủ đề Nước Mỹ Đoàn Kết (America United), bên cạnh những thông tin áp đảo về vấn đề an ninh, có thể nhiều người còn thấy con số 191,500 lá cờ đủ kích cỡ tượng trưng cho người dân không thể đến tham dự cùng 56 bệ đèn được cắm và dựng quanh khu vực tổ chức.
Kết quả bầu cử tại Georgia cho thấy quyền lực chính trị ở Mỹ thay đổi chỉ vỏn vẹn 10 ngàn lá phiếu nhất là đến từ dân thiểu số. Cho nên đảng Dân Chủ dưới thời Biden sẽ gấp rút đẩy mạnh các chính sách nhập cư và an sinh xã hội nhằm biến đỏ thành xanh ở các tiểu bang như Arizona, Georgia hay ngay cả Florida và Texas vốn là những thành trì của đảng Cộng Hòa cho đến nay.
Bao lâu nữa thì hệ thống môi sinh nơi quê hương tôi sẽ bị hủy hoại, đến độ không sinh vật nào có thể sống được ở nơi này? Khi cái vòng sống liên tục vô thủy vô chung đó có một mắt xích bị hỏng, khi môi trường sinh thái ở một nơi nào đó bị mất quân bằng, có bao nhiêu sinh vật sẽ bị ảnh hưởng – và bị ảnh hưởng tận cùng rốt ráo ra sao?
Tôi đã phỏng vấn các nhà tư tưởng hàng đầu về 101 đề tài riêng biệt – từ tiền bạc tới nợ nần, các hệ thống cung cấp tới mậu dịch, việc làm tới máy robots, báo chí tới chính trị, nước tới thực phẩm, biến đổi khí hậu tới nhân quyền, thương mại điện tử tới an ninh mạng, tuyệt vọng tới tinh thần lành mạnh, giới tính tới kỳ thị chủng tộc, nghệ thuật tới văn học, và ngay cả hy vọng và hạnh phúc.Những người tôi phỏng vấn gồm chủ tịch của Viện Khoa Học Quốc Gia Hoa Kỳ, cựu giám đốc CIA, cựu tư lệnh đồng minh tối cao NATO, cựu thủ tướng Ý và nhà thiên văn học hoàng gia Anh. Tôi đã “Zoom” – chữ này đã trở nên một động từ chỉ sau một đêm – với Kishore Mahbubani tại Singapore, Yolanda Kakabadse tại Quito, Judith Butler tại Berkeley, California, Alice Ruhweza tại Nairobi và Jeremy Corbyn tại London. Đối với tập mới nhất của chúng tôi, cựu Tổng Thư Ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon từ Hán Thành. Đối với tôi, đó thật sự là lý do của điều tôi học được. Trong số những thứ khác, nó giúp tôi hiểu tại sao
Nước Mỹ đang phải đối diện với những thử thách nghiêm trọng, kể từ khi người biểu tình ủng hộ Tổng thống Donald Trump tràn vào chiếm toà nhà quốc hội ở Thủ đô Washington chiều ngày 6/1 vừa qua. Trong bốn tiếng đồng hồ bị chiếm đóng, các dân cử có lúc đã phải nằm xuống ghế, chui xuống bàn để tránh bị thương do bạo loạn, trước khi được sơ tán đến một nơi an toàn. Vụ bạo loạn hôm 6/1 làm cho 5 người chết trong đó có một cảnh sát, mấy chục người bị thương gồm hơn chục nhân viên an ninh tại quốc hội. Lịch sử đã lập lại, sau hơn hai trăm năm. Năm 1814 quân lính Anh tấn công và đốt phá nhiều nơi kể cả toà nhà quốc hội đang được xây dựng. Đó là lúc có cuộc chiến tranh mang tên “1812 War”.
Mọi người ai cũng hi vọng qua năm mới 2021 Huê kỳ thoát ra khỏi một năm đen tối : có hơn 300 000 người chết vì corona vũ hán, kinh tế khủng hoảng do đại dịch nghiêm trọng không thua hồi năm 1929 tác hại, dân da đen bị kích động vấn đề chủng tộc, cận ngày bầu cử, nổi loạn ở nhiều Tiểu bang, biến Huê kỳ trở thành một nước khủng hoảng và chia rẽ.
Hãy hỏi những người đã mang Cờ Vàng-3 sọc đỏ đi tham gia biểu tình bạo động có biết nhiều người Mỹ và báo chí Mỹ đã cáo buộc những người tấn công vào điện Capitol là “quân khủng bố nội địa” (Domestic Terrorists), hay những kẻ phá hoại (Rioters)? Vì vậy thật khó biết, khi hình ảnh một người leo lên sân thượng của Capitol phất cờ Việt Nam Cộng hòa chiều tối ngày 6/01/2021 được truyền đi khắp Thế giới, trong khi những người biểu tình khác đập phá bên trong, có khiến ai chua xót và đau lòng vì là cờ đã bị xúc phạm ?
Sửa chữa các thiệt hại này trong một sớm một chiều sẽ là chuyện rất khó, nếu không muốn nói là không thể. Trump sẽ không còn là tổng thống nữa, nhưng Trump sẽ vẫn có ảnh hưởng trong đảng Cộng hòa và đất nước. Trong khi thế giới đang ngày càng rối ren và ảnh hưởng của Hoa Kỳ đã suy giảm, Trump đã thúc đẩy đáng kể cả hai xu hướng. Điểm mấu chốt là Trump đang để lại một đất nước và một thế giới trong tình trạng tồi tệ hơn nhiều so với những gì mà Trump được thừa hưởng. Đó là di sản đau buồn của Trump.
Nước Mỹ đang lâm vào Nội Chiến -Civil War-đó là thông điệp mà người Mỹ tìm thấy trên áo của đám người bạo loạn tấn công đập phá điện US Capitol hôm 6-1-2021. Bộ trưởng lâm thời về Nội An của Mỹ vừa từ chúc hôm 9/1, FBI liền cảnh cáo Trump sẽ xách động những cuộc bạo loạn vũ trang trên khắp 50 State Capitols từ ngày 16-1 đến 20-1, US Capitol kể từ ngày 17 đến 20-1, Acting DHS Secy resigns as FBI warns of “Armed Protests” at all 50 State Capitols from Jan-16-20, US Capitol from Jan 17-20.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Các đồng minh và cộng sự thân thiết của Tổng thống Mỹ Donald Trump bị cáo buộc đã thu hàng chục nghìn USD từ những người xin ông ân xá.
Khảo sát từ trang CNN cho thấy, tổng thống Donald Trump sẽ kết thúc nhiệm kỳ với tỷ lệ ủng hộ thấp nhất trong 4 năm qua
Trung tâm thủ đô Washington bị phong tỏa sau vụ bạo loạn ở Quốc hội và nguy cơ bạo lực gia tăng tại lễ nhậm chức của ông Biden.
Tổng thống đắc cử Joe Biden dự kiến sẽ công bố đề xuất gói kích thích 1.900 tỷ USD nhằm khôi phục kinh tế Mỹ, tăng tốc phản ứng với đại dịch
Theo thông báo mới của Intel, CEO Bob Swan sẽ từ chức vào ngày 15/02/2021 và được thay thế bởi Pat Gelsinger, CEO đương nhiệm của VMWare.