Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

VN: Ai Đang Nhạo Báng Lịch Sử - Càng Đề Cao Mác-Lenin, Càng Hạ Thấp Xã Hội Chủ Nghĩa

05/10/200700:00:00(Xem: 7195)

Hoa Thịnh Đốn.-   “Liên Xô - quê hương của Cách mạng Tháng Mười đã không còn nữa, nhưng bản chất ưu việt và những cống hiến to lớn của chủ nghĩa xã hội đối với nhân loại là không thể phủ nhận.”

- “Sự sụp đổ của chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và Đông Âu không làm mất đi những giá trị vốn có của chủ nghĩa xã hội; mà càng làm cho chúng ta thấy rõ hơn tính chất quyết liệt, gay go, phức tạp của cuộc đấu tranh giai cấp, đấu tranh dân tộc trong thời đại ngày nay; càng hiểu rõ hơn những bước thăng trầm của cách mạng trên con đường đi tới tương lai xã hội chủ nghĩa.” 

-  “Những thành tựu to lớn và toàn diện của các nước xã hội chủ nghĩa còn lại trong quá trình đổi mới và cải cách; sự nhận thức ngày càng rõ hơn thấy mình “bị lừa dối”, bị phản bội, và tích cực tham gia hơn vào cuộc đấu tranh cho chủ nghĩa xã hội của các lực lượng xã hội chủ nghĩa ở Liên xô và Đông Âu; sự lựa chọn con đường phát triển của dân tộc theo con đường phi tư bản chủ nghĩa ở các nước Mỹ - Latinh mới đây cho thấy rõ triển vọng tốt đẹp của chủ nghĩa xã hội trong thế kỷ này, tuy vẫn còn rất nhiều trở ngại, khó khăn, phức tạp.”

Đó là kết luận lạc quan đầy kịch tính của Nguyễn Mạnh Hưởng, Phó Giáo sư, Tiến sỹ, Viện Khoa học Xã hội Nhân văn Quân sự trong bài viết phổ biến trên báo Điện tử của Trung ương đảng Cộng sản Việt Nam, ngày 28-9 (2007).

Thái độ tiếc nuối cái qúa khứ vàng mã đã tan rã ở Nga và các nước Xã hội chủ nghĩa trong Liên bang Xô viết của Hưởng phản ảnh chân thật nếp tư duy bệnh họan đang tìm cách áp đặt lên nhân dân của  một nhúm  “Nhà tư tưởng” trong đảng CSVN.

Họ còn cả gan rêu rao: “Cương lĩnh xây dựng chủ nghĩa xã hội trong thời kỳ quá độ của Ðảng ta năm 1991 đã sáng suốt chỉ ra (và được Ðại hội VIII, Ðại hội IX khẳng định lại), một tầm nhìn, một tư tưởng chiến lược cơ bản rất đúng đắn, sâu sắc như sau: "Chủ nghĩa xã hội hiện nay đang đứng trước những khó khăn, thử thách. Lịch sử thế giới đang trải qua những bước quanh co, song loài người cuối cùng nhất định sẽ tiến tới chủ nghĩa xã hội vì đó là quy luật tiến hóa của lịch sử". (Nguyễn Đức Bình, nguyên Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, có đóng góp lớn vào Nghị quyết 1991)

Điểm cốt lõi của Nghị quyết 1991, thời  “bảo thủ -giáo điều- kiên định” Đỗ Mười  làm Tổng Bí thư, viết: “ Về nền tảng tư tưởng của Đảng, Đại hội VII khẳng định: Đảng lấy chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động.”

Từ đó đến nay đảng CSVN đã  vịn vào lập trường  tụt hậu, chậm tiến này để bảo vệ quyền lãnh đạo độc tôn cho thiểu số  3 triệu đảng viên trên quyền lợi của 80  triệu dân còn lại. Nhưng nhân dân vẫn phải bị cai trị bởi nhóm thiều số vì dân không có quyền và không có súng!

Vì vậy lớp người này mới huênh hoang: “DDi theo con đường của Cách mạng xã hội chủ nghĩa Tháng Mười Nga vĩ đại, gần tám thập kỷ qua dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện, cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Ngày nay, sự nghiệp đổi mới đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa của nhân dân ta tiếp tục phát triển, đạt được những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử trên tất cả các lĩnh vực. Đó là bằng chứng hùng hồn thể hiện bản chất ưu việt và sức sống của chủ nghĩa xã hội, khẳng định tính đúng đắn của việc lựa chọn con đường phát triển dân tộc theo con đường của Cách mạng Tháng Mười, con đường độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội mà Đảng và nhân dân ta đang đi.”  (Nguyễn Mạnh Hưởng)

Có gì ngụy biện hơn không" Bao nhiêu triệu  xác người Việt Nam đã phải trả cho các “thắng lợi” của đảng CSVN" Từ cái được gọi là chiến thắng “chấn động địa cầu”  Điện Biên Phủ năm 1953 đến “rung chuyển thế giới” ở Sài Gòn ngày 30-4-1975, phúc lợi nào đã đem lại cho đất nước và con người Việt Nam"

Sau Điện Biên Phủ, 20 triệu dân miền Bắc được gì ngoài ngô sắn và lao động như súc vật để phục vụ cho chính sách bành trướng quân sự của  đảng được Nga-Tầu  yểm trợ ở Đông Dương"

Thảm kịch hàng trăm ngàn người dân vô tội bị ám hại  trong cuộc Cải cách ruộng đất ở miền Bắc trong thập niên 50 là bằng chứng  của tội ác xấu xa nhất của đảng Cộng sản, sau chiến thắng Điện Biên Phủ.

Trong Nam thì có vụ Cộng sản thảm sát tập thể trên 3000 Quân-Cán-Chính trong vụ tấn công Thành phố Huế hồi Tết Mậu Thân năm 1968.

Nhưng sau ngày “giải phóng miền Nam” 1975, 25 triệu dân của miền đất trù phú này đã trải qua một đọan đời “tán gia bại sản”. Cuộc sống  trâu ngựa cho bằng với nhân dân vô sản miền Bắc đã được “chính quyền cách mạng” áp đặt lên nhân dân miền Nam cùng lúc mở ra nhiều nhà tù, trại tập trung để nhốt đối phương vừa thất trận.

Kết quả là cả nước chết đói. Người, người, cả Nam lẫn Bắc  tìm đường bỏ nước ra đi.   Hàng chục, nếu không là hàng trăm ngàn người dân vô tội đã bị Hải tặc thảm sát hay  bị chết chìm dưới biển Đông  trên đường tìm tự do.

Nếu những thảm cảnh vừa kể là  “thắng lợi” của đảng Cộng sản, sau khi họ thành công đánh bại hai “ddế quốc”  Pháp và Mỹ  để  thống nhất đất nước thì có cay đắng nào lớn hơn không"

Cho đến năm 1986 khi nguồn viện trợ từ Nga-Tầu và các nước xã hội chủ nghĩa cạn kiệt, đảng CSVN đã bị dồn vào chân tường để tìm cách sống còn.  Nhưng “ánh sáng ở cuối đường hầm” đã cứu sống đảng và nhân dân ra khỏi lầm than  không do những cái đầu “siêu việt” của đảng CSVN mà nhờ vào lời khuyên của một số trí thức Kinh tế Tư sản còn sót lại trong Nam.

Đó là công của những người như hai Cựu Phó Thủ tướng VNCH, Nguyễn Xuân Oánh, Nguyễn Văn Hảo và Ông Nguyễn Văn Diệp, Cựu Tổng trưởng Kinh tế.

Chính ba người này đã có những đóng góp quan trọng cho chính sách Đổi Mới của Nguyễn Văn Linh khi Linh trở thành Tổng Bí thư tại Đại hội đảng kỳ VI  năm 1986.

Do đó, bất kỳ sự khoe khoang nào của người Cộng sản Việt Nam về điều được gọi là thành công ngày nay là kết qủa của “sự nghiệp đổi mới đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa”  là hành động của những kẻ “thấy người sang bắt quàng làm họ”, nếu không muốn nói là thiếu thành thật và bất xứng.

Càng ngụy biện hơn khi Nguyễn Mạnh Hưởng nói rằng thành công ngày nay  là do đảng CS đã biết “lựa chọn con đường phát triển dân tộc theo con đường của Cách mạng Tháng Mười (Nga), con đường độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội…”

Nhưng cũng đáng ngạc nhiên là nếu biết đảng đã chọn đúng đường  cho mình  đi mà sao cho đến bây giờ vẫn còn rất nhiều  đảng viên  hoang mang, dao động" Những lời kêu gọi đảng viên phải kiên định Chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tường Hồ Chí Minh vẫn ra rả ngày đêm"

Chẳng hạn như trong bài báo ngày 5-5 (2007), Nguyễn Quốc Phẩm, Phó Giáo sư, Tiến sỹ của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã viết về điều kiện để  nâng cao bản lĩnh chính trị và trình độ trí tuệ của Đảng: “Một mặt, đòi hỏi Đảng phải kiên định chủ nghĩa Marxism - Leninism, tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Mặt khác, phải vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Marxism - Leninism, tư tưởng Hồ Chí Minh trong mọi hoạt động lý luận và thực tiễn của Đảng. Yêu cầu bức xúc hiện nay là phải nâng cao trình độ trí tuệ, chất lượng nghiên cứu lý luận của Đảng, tiếp tục làm sáng tỏ hơn những vấn đề về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta; làm rõ hơn cơ sở lý luận và thực tiễn của đường lối, chính sách của Đảng trong thời kỳ mới. Đổi mới công tác giáo dục lý luận chính trị; củng cố, nâng cao chất lượng các cơ quan chuyên ngành về công tác tư tưởng, lý luận... Kiên quyết đấu tranh chống sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Đấu tranh bảo vệ đường lối của Đảng, phê phán bác bỏ các quan điểm sai trái, thù địch.”

Tại sao Phẩm lại “ddòi hỏi đảng” phải thế này, thế nọ" Nhưng đảng là ai và Phẩm là ai"  Chẳng nhẽ đảng là kẻ vô hình hay chỉ là một băng đảng mà ngay kẻ đứng đầu như Nông Đức Mạnh cũng không biết phải làm gì khi cán bộ đảng viên không còn tin vào đảng nữa"

Hay là Phẩm muốn nhạo báng đảng" Ngay cả Nguyễn Mạnh Hưởng và Nguyễn Đức Bình có biết rằng càng khoe cái gỉa tạo của Chủ nghĩa Mác-Lênin thì họ càng làm cho Xã hội Chủ nghĩa xấu đi trước những diễn biến  phủ nhận Cộng sản hàng ngày trong cuộc sống ở Việt Nam"

Ngày nay trên thế giới chỉ còn lại 3 nước Cộng sản, ngoài Việt Nam, là Trung Hoa, Bắc Hàn và Cuba. Nước Tầu, nhờ có Đặng Tiểu Bình biết sớm mở cửa mời Tư Bản vào làm ăn để cứu nguy kinh tế từ thập niên 70, Bắc Hàn và Cuba vẫn tiếp tục nghèo nàn và lạc hậu.

Riêng Bắc Hàn, sau một thời gian ương ngạnh muốn dùng lá bài chế tạo vũ khí Nguyên Tử để đồi đầu với Tư Bản cũng đã phải đầu hàng nhượng bộ Thế giới Tự do để tồn tại.  Bắc Hàn đã đồng ý đình chỉ các hoạt động nguyên tử có thể đưa đến việc chế tạo vũ khí giết người hàng loạt để đổi lấy viện trợ.

Tại Thủ đô Bình Nhưỡng (Pyongyang) ngày 4-10 (2007), chính Lãnh tụ Bắc Hàn Kim Jong Il đã ký cam kết với Tổng thống Nam Hàn Roh Moo-hyun không chế tạo vũ khí nguyên tử, một trong những nỗ lực  tiến đến thống nhất đất nước.

Hàn quốc bị chia đôi sau cuộc chiến từ năm 1953. Ngày nay, Nam Hàn là một cường quốc kinh tế ở Chấu Á trong khi nhân dân Bắc Hàn không đủ ăn và là một trong những dân tộc chậm tiến nhất trên thế giới.

Vì vậy khi Nguyễn Mạnh Hưởng “mơ ngủ” viết rằng “Những thành tựu to lớn và toàn diện của các nước xã hội chủ nghĩa còn lại trong quá trình đổi mới và cải cách…” là sự bịa đặt gian dối không đánh lừa được ai.

Càng hợm hĩnh hơn khi Hưởng và những cái đầu “tư tưởng đất thịt” còn hy vọng viển vông về sự hồi sinh anh hùng của một Nhà nước Cộng sản tại Nga và tại các nước trong khối Liên Bang Xô viết cũ.

Giấc mộng nhìn thấy một châu Mỹ -La Tinh (Lat America) sẽ được nhuộm đỏ bởi Chủ nghĩa Mác-Lenin của đội ngũ Cán bộ Tư tưởng và Khoa giáo đảng CSVN cũng chỉ có thể trở thành hiện thực nếu các dân tộc của Châu này muốn trở lại thời ăn hang ở lỗ. /-

(10/07)

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Vào cuối tuần qua, Tổng Thống Hoa Kỳ, Donald Trump đã phải tìm kiếm sự bảo vệ khỏi những người biểu tình trong hầm ngầm bên dưới Tòa Bạch Ốc. Nơi trú ẩn khét tiếng là gì? Chúng tôi giải thích nó ở đâu và được xây khi nào và cho mục đích gì. Hoa Kỳ đang trong tình trạng khẩn cấp. Không chỉ vì cuộc khủng hoảng corona, mà còn ngày càng tăng do các cuộc biểu tình dân sự sau khi người Mỹ gốc Phi George Floyd bị giết bởi một cảnh sát. Các cuộc biểu tình ở nhiều thành phố trên cả nước đã đạt tỷ lệ đến mức Tổng thống Donald Trump phải đi đến nơi an toàn trong một hầm ngầm vào thứ Sáu tuần trước. Một hầm ngầm? Nơi trú ẩn khét tiếng này là gì? Chính xác thì nó được dùng để làm gì? Được xây khi nào? Nó nằm ở đâu? Chúng tôi cung cấp câu trả lời cho những điều này và các câu hỏi khác.
Hoạch đỊnh triển khai quân đội để trấn áp người dân Mỹ biểu tình của Tổng thống Trump đã dấy lên sự phản kháng chống đối dữ dội từ phía các tướng lãnh hồi hưu và các đại biểu liên bang congressmen thuộc đảng Dân chủ tại Hạ viện Hoa kỳ. Hôm 2 tháng 6, TNS Tim Kaine của đảng dân chủ bang Virginia cảnh cáo theo điều lệ National Authorization Act-NDAA- nghiêm cấm bất cứ ai không được dùng ngân quỹ nhà nước để triển khai quân đội Mỹ đàn áp công dân Mỹ biểu tình.
Chỉ còn hơn 6 tháng nữa đến Đại hội đảng toàn quốc XIII, diễn ra đầu năm 2021, nhưng những kẻ nịnh thần đã xếp hàng sau lưng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng để vận động “đề nghị” ông ngồi thêm nhiệm kỳ nữa, hay ít nhất cũng 2 năm. Lý do của đám tôi trung đưa ra là đất nước cần lãnh đạo ổn định để bảo vệ đảng và chế độ theo định hướng Xã hội Chủ nghĩa, dựa trên nền tảng Chủ nghĩa Mác-Lenin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Nhưng điều này cũng lộ ra dấu hiệu mất đoàn kết và không thống nhất trong nội bộ hơn 4 triệu đảng viên.
Đời về chiều bỗng trở nên rảnh rỗi. Đôi khi, rảnh muốn khóc luôn nên tôi đâm ra uống hơi đều và cũng hơi nhiều. Chắc sợ thằng em dám chết vì rượu nên không ít anh chị hằng tâm (và hằng sản) đã nhờ tôi đi làm việc thiện, giúp những người Việt nghèo khó – sống rải rác và quanh quất – ở Biển Hồ. Tháng này, chị Kim Bintliff – Houston TX – biểu tôi đến làng Kor K’ek, cách Kampong Luong Floating Village (thuộc tỉnh Pursat) chừng hai giờ ghe máy. Tôi đã đến đây đôi ba lần trước, vì chuyện làm trường học, và không hề bị phiền nhiễu gì ráo trọi. Lần này, trưởng ấp ngỏ lời xin thêm mấy phần gạo (cho chính gia đình và vài người nữa) khiến tôi hơi khó chịu. Tuy thế, ngay khi lên bước chân lên cái nhà nổi ọp ẹp và chật hẹp của ông ta thì thái độ của tôi thay đổi hẳn. Họ cũng cùng quẫn, có khác chi những đồng bào trôi sông lạc chợ của mình đâu.
Sách "Bên thắng cuộc" của Huy Đức kể lại nhiều chuyện bí ẩn trong hàng ngũ cộng sản mà người ngoài, nhứt là người miền nam, ít ai biết và cả một số chuyện liên hệ tới giới chức miền nam sau 30.04/75 trong cải tạo và tù vượt biên dưới thời ông Võ văn Kiệt. Có chuyện tác giả kể hấp dẫn nhưng không đúng sự thật bởi chính người trong cuộc, tức nạn nhơn, đọc qua chuyện của mình đã phải ngạc nhiên. Nhưng dầu sao, sách "Bên thắng cuộc" vẫn có giá trị thông tin khá hơn nhiều sách khác của người cộng sản viết mà ta đọc qua.
Hai phần ba thế kỷ đã qua, ba thế hệ đã bị hy sinh: hy sinh chống Pháp để giành độc lập, hy sinh chống Mỹ để thống nhất đất nước, hy sinh làm những nông dân không có đất, và những công nhân không có tay nghề để đô thị hoá và công nghiệp hoá đất nước. Với đường lối giáo dục hiện nay, rõ ràng, Đảng và Nhà Nước đang tính hy sinh (luôn) thế hệ kế tiếp – thế hệ thứ tư!
Nhìn lại trên 3 năm vừa qua được ghi nhận Mỹ càng ngày xung đột với Trung Cộng mà có lẽ cao điểm là trong tháng qua. Quả thực vậy cả 2 bên đã không còn coi nhau như là đối tượng hợp tác thân thiết như trong thời kỳ TT Obama mà nay càng ngày càng công khai chống nhau kịch liệt trên mọi phương diện, nếu hoàn cảnh cho phép!.
Trong ký ức thơ ấu của tôi, Đà Lạt không phải là nơi có nhiều chim chóc. Ngoài những bầy sẻ ríu rít đón chào nắng sớm trên mái ngói, và những đàn én bay lượn khắp nơi vào lúc hoàng hôn – thỉnh thoảng – tôi mới nhìn thấy vài chú sáo lò cò giữa sân trường vắng, hay một con chàng làng lẻ loi (và trầm ngâm) trên cọc hàng rào. Chào mào tuy hơi nhiều nhưng chỉ ồn ào tụ họp, giữa những cành lá rậm ri, khi đã vào hè và trái mai (anh đào) cũng đà chín mọng. Họa hoằn mới thấy được thấy đôi ba con chim lạ, đỏ/vàng rực rỡ (chả biết tên chi) xa tít trên những cành cây cao ngất, giữa đồi thông vi vút.
Với một người Mỹ gốc Việt như tôi, Tháng Lịch Sử Người Da Đen có nghĩa gì? Các từ “Da đen”, “Người Mỹ gốc Phi châu”, và “Người Mỹ gốc Việt,” tự chúng đã là các tên gọi nặng nề. Ngay cả khi được sử dụng chỉ để đòi lại căn cước và phẩm giá, chúng vẫn đầy rẫy sự phân chia chủng tộc, dù là thời nay hay trong quá khứ. Suy ngẫm về lịch sử người Da đen, làm sao tôi có thể vượt qua cái hậu quả dã man của sức tưởng tượng và các chính sách của người da trắng Châu Âu đã bắt rễ từ hơn 500 năm trước?
Toàn thể nhân loại đều đang hướng về Hương Cảng với ánh mắt lo âu cùng chia sẻ. Ngay cả báo giới của nước CHXHCNVN cũng vậy, cũng trích dịch từ những nguồn tin với ít nhiều hảo cảm dành cho những công dân ở hòn đảo nhỏ bé này: Theo South China Morning Post, giới chức sân bay Hong Kong đã hủy bỏ tất cả các chuyến bay kể từ 16h (giờ địa phương), đổ lỗi cho những cuộc biểu tình đã "làm gián đoạn nghiêm trọng" việc vận hành của sân bay, ngăn cản hành khách làm thủ tục check-in và kiểm tra an ninh.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Không còn nghi ngờ gì nữa, khẩu trang đã đóng một vai trò trung tâm trong các chiến lược đối đầu với dịch bệnh COVID-19 của chúng ta. Nó không chỉ giúp ngăn ngừa SARS-CoV-2 mà còn nhiều loại virus và vi khuẩn khác
Hôm thứ Hai (06/07/2020), chính quyền Mỹ thông báo sinh viên quốc tế sẽ không được phép ở lại nếu trường chỉ tổ chức học online vào học kỳ mùa thu.
Đeo khẩu trang đã trở thành một vấn đề đặc biệt nóng bỏng ở Mỹ, nơi mà cuộc khủng hoảng Covid-19 dường như đã vượt khỏi tầm kiểm soát.
Trong khi thế giới đang đổ dồn tập trung vào những căng thẳng giữa Mỹ với Trung Quốc, thì căng thẳng tại khu vực biên giới Himalaya giữa Trung Quốc và Ấn Độ vào tháng 05/2020 đã gây ra nhiều thương vong nhất trong hơn 50 năm.
Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ cho biết các CEO của 4 tập đoàn công nghệ lớn Amazon, Apple, Facebook và Google đã đồng ý trả lời chất vấn từ các nghị sĩ Quốc hội về vấn đề cạnh tranh trong ngành công nghệ.