Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

VN: Ai Đang Nhạo Báng Lịch Sử - Càng Đề Cao Mác-Lenin, Càng Hạ Thấp Xã Hội Chủ Nghĩa

05/10/200700:00:00(Xem: 7180)

Hoa Thịnh Đốn.-   “Liên Xô - quê hương của Cách mạng Tháng Mười đã không còn nữa, nhưng bản chất ưu việt và những cống hiến to lớn của chủ nghĩa xã hội đối với nhân loại là không thể phủ nhận.”

- “Sự sụp đổ của chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và Đông Âu không làm mất đi những giá trị vốn có của chủ nghĩa xã hội; mà càng làm cho chúng ta thấy rõ hơn tính chất quyết liệt, gay go, phức tạp của cuộc đấu tranh giai cấp, đấu tranh dân tộc trong thời đại ngày nay; càng hiểu rõ hơn những bước thăng trầm của cách mạng trên con đường đi tới tương lai xã hội chủ nghĩa.” 

-  “Những thành tựu to lớn và toàn diện của các nước xã hội chủ nghĩa còn lại trong quá trình đổi mới và cải cách; sự nhận thức ngày càng rõ hơn thấy mình “bị lừa dối”, bị phản bội, và tích cực tham gia hơn vào cuộc đấu tranh cho chủ nghĩa xã hội của các lực lượng xã hội chủ nghĩa ở Liên xô và Đông Âu; sự lựa chọn con đường phát triển của dân tộc theo con đường phi tư bản chủ nghĩa ở các nước Mỹ - Latinh mới đây cho thấy rõ triển vọng tốt đẹp của chủ nghĩa xã hội trong thế kỷ này, tuy vẫn còn rất nhiều trở ngại, khó khăn, phức tạp.”

Đó là kết luận lạc quan đầy kịch tính của Nguyễn Mạnh Hưởng, Phó Giáo sư, Tiến sỹ, Viện Khoa học Xã hội Nhân văn Quân sự trong bài viết phổ biến trên báo Điện tử của Trung ương đảng Cộng sản Việt Nam, ngày 28-9 (2007).

Thái độ tiếc nuối cái qúa khứ vàng mã đã tan rã ở Nga và các nước Xã hội chủ nghĩa trong Liên bang Xô viết của Hưởng phản ảnh chân thật nếp tư duy bệnh họan đang tìm cách áp đặt lên nhân dân của  một nhúm  “Nhà tư tưởng” trong đảng CSVN.

Họ còn cả gan rêu rao: “Cương lĩnh xây dựng chủ nghĩa xã hội trong thời kỳ quá độ của Ðảng ta năm 1991 đã sáng suốt chỉ ra (và được Ðại hội VIII, Ðại hội IX khẳng định lại), một tầm nhìn, một tư tưởng chiến lược cơ bản rất đúng đắn, sâu sắc như sau: "Chủ nghĩa xã hội hiện nay đang đứng trước những khó khăn, thử thách. Lịch sử thế giới đang trải qua những bước quanh co, song loài người cuối cùng nhất định sẽ tiến tới chủ nghĩa xã hội vì đó là quy luật tiến hóa của lịch sử". (Nguyễn Đức Bình, nguyên Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, có đóng góp lớn vào Nghị quyết 1991)

Điểm cốt lõi của Nghị quyết 1991, thời  “bảo thủ -giáo điều- kiên định” Đỗ Mười  làm Tổng Bí thư, viết: “ Về nền tảng tư tưởng của Đảng, Đại hội VII khẳng định: Đảng lấy chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động.”

Từ đó đến nay đảng CSVN đã  vịn vào lập trường  tụt hậu, chậm tiến này để bảo vệ quyền lãnh đạo độc tôn cho thiểu số  3 triệu đảng viên trên quyền lợi của 80  triệu dân còn lại. Nhưng nhân dân vẫn phải bị cai trị bởi nhóm thiều số vì dân không có quyền và không có súng!

Vì vậy lớp người này mới huênh hoang: “DDi theo con đường của Cách mạng xã hội chủ nghĩa Tháng Mười Nga vĩ đại, gần tám thập kỷ qua dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện, cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Ngày nay, sự nghiệp đổi mới đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa của nhân dân ta tiếp tục phát triển, đạt được những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử trên tất cả các lĩnh vực. Đó là bằng chứng hùng hồn thể hiện bản chất ưu việt và sức sống của chủ nghĩa xã hội, khẳng định tính đúng đắn của việc lựa chọn con đường phát triển dân tộc theo con đường của Cách mạng Tháng Mười, con đường độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội mà Đảng và nhân dân ta đang đi.”  (Nguyễn Mạnh Hưởng)

Có gì ngụy biện hơn không" Bao nhiêu triệu  xác người Việt Nam đã phải trả cho các “thắng lợi” của đảng CSVN" Từ cái được gọi là chiến thắng “chấn động địa cầu”  Điện Biên Phủ năm 1953 đến “rung chuyển thế giới” ở Sài Gòn ngày 30-4-1975, phúc lợi nào đã đem lại cho đất nước và con người Việt Nam"

Sau Điện Biên Phủ, 20 triệu dân miền Bắc được gì ngoài ngô sắn và lao động như súc vật để phục vụ cho chính sách bành trướng quân sự của  đảng được Nga-Tầu  yểm trợ ở Đông Dương"

Thảm kịch hàng trăm ngàn người dân vô tội bị ám hại  trong cuộc Cải cách ruộng đất ở miền Bắc trong thập niên 50 là bằng chứng  của tội ác xấu xa nhất của đảng Cộng sản, sau chiến thắng Điện Biên Phủ.

Trong Nam thì có vụ Cộng sản thảm sát tập thể trên 3000 Quân-Cán-Chính trong vụ tấn công Thành phố Huế hồi Tết Mậu Thân năm 1968.

Nhưng sau ngày “giải phóng miền Nam” 1975, 25 triệu dân của miền đất trù phú này đã trải qua một đọan đời “tán gia bại sản”. Cuộc sống  trâu ngựa cho bằng với nhân dân vô sản miền Bắc đã được “chính quyền cách mạng” áp đặt lên nhân dân miền Nam cùng lúc mở ra nhiều nhà tù, trại tập trung để nhốt đối phương vừa thất trận.

Kết quả là cả nước chết đói. Người, người, cả Nam lẫn Bắc  tìm đường bỏ nước ra đi.   Hàng chục, nếu không là hàng trăm ngàn người dân vô tội đã bị Hải tặc thảm sát hay  bị chết chìm dưới biển Đông  trên đường tìm tự do.

Nếu những thảm cảnh vừa kể là  “thắng lợi” của đảng Cộng sản, sau khi họ thành công đánh bại hai “ddế quốc”  Pháp và Mỹ  để  thống nhất đất nước thì có cay đắng nào lớn hơn không"

Cho đến năm 1986 khi nguồn viện trợ từ Nga-Tầu và các nước xã hội chủ nghĩa cạn kiệt, đảng CSVN đã bị dồn vào chân tường để tìm cách sống còn.  Nhưng “ánh sáng ở cuối đường hầm” đã cứu sống đảng và nhân dân ra khỏi lầm than  không do những cái đầu “siêu việt” của đảng CSVN mà nhờ vào lời khuyên của một số trí thức Kinh tế Tư sản còn sót lại trong Nam.

Đó là công của những người như hai Cựu Phó Thủ tướng VNCH, Nguyễn Xuân Oánh, Nguyễn Văn Hảo và Ông Nguyễn Văn Diệp, Cựu Tổng trưởng Kinh tế.

Chính ba người này đã có những đóng góp quan trọng cho chính sách Đổi Mới của Nguyễn Văn Linh khi Linh trở thành Tổng Bí thư tại Đại hội đảng kỳ VI  năm 1986.

Do đó, bất kỳ sự khoe khoang nào của người Cộng sản Việt Nam về điều được gọi là thành công ngày nay là kết qủa của “sự nghiệp đổi mới đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa”  là hành động của những kẻ “thấy người sang bắt quàng làm họ”, nếu không muốn nói là thiếu thành thật và bất xứng.

Càng ngụy biện hơn khi Nguyễn Mạnh Hưởng nói rằng thành công ngày nay  là do đảng CS đã biết “lựa chọn con đường phát triển dân tộc theo con đường của Cách mạng Tháng Mười (Nga), con đường độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội…”

Nhưng cũng đáng ngạc nhiên là nếu biết đảng đã chọn đúng đường  cho mình  đi mà sao cho đến bây giờ vẫn còn rất nhiều  đảng viên  hoang mang, dao động" Những lời kêu gọi đảng viên phải kiên định Chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tường Hồ Chí Minh vẫn ra rả ngày đêm"

Chẳng hạn như trong bài báo ngày 5-5 (2007), Nguyễn Quốc Phẩm, Phó Giáo sư, Tiến sỹ của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã viết về điều kiện để  nâng cao bản lĩnh chính trị và trình độ trí tuệ của Đảng: “Một mặt, đòi hỏi Đảng phải kiên định chủ nghĩa Marxism - Leninism, tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Mặt khác, phải vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Marxism - Leninism, tư tưởng Hồ Chí Minh trong mọi hoạt động lý luận và thực tiễn của Đảng. Yêu cầu bức xúc hiện nay là phải nâng cao trình độ trí tuệ, chất lượng nghiên cứu lý luận của Đảng, tiếp tục làm sáng tỏ hơn những vấn đề về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta; làm rõ hơn cơ sở lý luận và thực tiễn của đường lối, chính sách của Đảng trong thời kỳ mới. Đổi mới công tác giáo dục lý luận chính trị; củng cố, nâng cao chất lượng các cơ quan chuyên ngành về công tác tư tưởng, lý luận... Kiên quyết đấu tranh chống sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Đấu tranh bảo vệ đường lối của Đảng, phê phán bác bỏ các quan điểm sai trái, thù địch.”

Tại sao Phẩm lại “ddòi hỏi đảng” phải thế này, thế nọ" Nhưng đảng là ai và Phẩm là ai"  Chẳng nhẽ đảng là kẻ vô hình hay chỉ là một băng đảng mà ngay kẻ đứng đầu như Nông Đức Mạnh cũng không biết phải làm gì khi cán bộ đảng viên không còn tin vào đảng nữa"

Hay là Phẩm muốn nhạo báng đảng" Ngay cả Nguyễn Mạnh Hưởng và Nguyễn Đức Bình có biết rằng càng khoe cái gỉa tạo của Chủ nghĩa Mác-Lênin thì họ càng làm cho Xã hội Chủ nghĩa xấu đi trước những diễn biến  phủ nhận Cộng sản hàng ngày trong cuộc sống ở Việt Nam"

Ngày nay trên thế giới chỉ còn lại 3 nước Cộng sản, ngoài Việt Nam, là Trung Hoa, Bắc Hàn và Cuba. Nước Tầu, nhờ có Đặng Tiểu Bình biết sớm mở cửa mời Tư Bản vào làm ăn để cứu nguy kinh tế từ thập niên 70, Bắc Hàn và Cuba vẫn tiếp tục nghèo nàn và lạc hậu.

Riêng Bắc Hàn, sau một thời gian ương ngạnh muốn dùng lá bài chế tạo vũ khí Nguyên Tử để đồi đầu với Tư Bản cũng đã phải đầu hàng nhượng bộ Thế giới Tự do để tồn tại.  Bắc Hàn đã đồng ý đình chỉ các hoạt động nguyên tử có thể đưa đến việc chế tạo vũ khí giết người hàng loạt để đổi lấy viện trợ.

Tại Thủ đô Bình Nhưỡng (Pyongyang) ngày 4-10 (2007), chính Lãnh tụ Bắc Hàn Kim Jong Il đã ký cam kết với Tổng thống Nam Hàn Roh Moo-hyun không chế tạo vũ khí nguyên tử, một trong những nỗ lực  tiến đến thống nhất đất nước.

Hàn quốc bị chia đôi sau cuộc chiến từ năm 1953. Ngày nay, Nam Hàn là một cường quốc kinh tế ở Chấu Á trong khi nhân dân Bắc Hàn không đủ ăn và là một trong những dân tộc chậm tiến nhất trên thế giới.

Vì vậy khi Nguyễn Mạnh Hưởng “mơ ngủ” viết rằng “Những thành tựu to lớn và toàn diện của các nước xã hội chủ nghĩa còn lại trong quá trình đổi mới và cải cách…” là sự bịa đặt gian dối không đánh lừa được ai.

Càng hợm hĩnh hơn khi Hưởng và những cái đầu “tư tưởng đất thịt” còn hy vọng viển vông về sự hồi sinh anh hùng của một Nhà nước Cộng sản tại Nga và tại các nước trong khối Liên Bang Xô viết cũ.

Giấc mộng nhìn thấy một châu Mỹ -La Tinh (Lat America) sẽ được nhuộm đỏ bởi Chủ nghĩa Mác-Lenin của đội ngũ Cán bộ Tư tưởng và Khoa giáo đảng CSVN cũng chỉ có thể trở thành hiện thực nếu các dân tộc của Châu này muốn trở lại thời ăn hang ở lỗ. /-

(10/07)

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
“Muốn chỉ một cá nhân nào đó, tùy theo giai cấp, tín ngưỡng, tùy theo lúc sống hay chết, tùy theo già hay trẻ, người Việt Nam có rất nhiều tên để gọi. Ngôn ngữ Việt có những từ sau đây chỉ các loại tên: bí danh, bút hiệu, nhũ danh, nghệ danh, pháp danh, pháp tự, pháp hiệu, tên, tên cái, tên đệm, tên họ, tên gọi, tên chữ, tên cúng cơm, tên hèm, tên hiệu, tên húy, tên riêng, tên thánh, tên thụy, tên tục, tên tự, thương hiệu.” (Ngưng trích: Nguyễn Long Thao- DANH XƯNG ĐẶC BIỆT CỦA THƯỜNG DÂN VIỆT NAM)
Các cuộc khủng hoảng lớn lao có các hậu quả trầm trọng, thường không tiên đoán được. Cuộc Đại Khủng hoảng trong thập niên 1930 đã thúc đẩy trào lưu cô lập, tinh thần dân tộc, chủ nghĩa phát xít và Đệ nhị Thế chiến, nhưng cũng dẫn đến biện pháp hồi phục kinh tế New Deal, sự trỗi dậy của Hoa Kỳ như một siêu cường toàn cầu, và cuối cùng là tiến trình xoá bỏ thực dân. Các cuộc tấn công trong ngày 11 tháng 9 đã tạo ra cho Mỹ hai sự can thiệp thất bại, sự trỗi dậy của Iran và các hình thức mới của chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan. Cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008 đã tạo ra một sự đột biến trong trào lưu dân tuý chống các định chế chính trị lâu đời để thay thế cho các nhà lãnh đạo trên toàn cầu. Các nhà sử học trong tương lai sẽ theo dõi và so sánh những ảnh hưởng lan rộng đến cơn đại dịch virus corona hiện nay; thách thức cho họ là hình dung ra trước được các ảnh hưởng.
Bác sỹ Tom Dooley qua đời năm 1961. Mãi đến vài chục năm sau, tôi mới biết đến tác phẩm đầu tay của ông (Deliver Us from Evil) do Farrar, Straus & Cudahy xuất bản từ 1956. Đây là một tập bút ký, có hình ảnh minh hoạ đính kèm, về cuộc di cư ồ ạt (vào giữa thế kỷ trước) của hằng triệu người dân Việt. Họ ra đi chỉ với hành trang duy nhất là niềm tin vào tình người, và không khí tự do, ở bên kia vỹ tuyến. Rồi họ đã được tiếp đón, hoà nhập và sinh sống ra sao nơi miền đất mới? Câu trả lời có thể tìm được – phần nào – qua một tác phẩm khác (Sài Gòn – Chuyện Đời Của Phố) của Phạm Công Luận, do Hội Nhà Văn xuất bản năm 2013.
Học về Việt Sử trong chương trình của Trung Học Đệ Nhất Cấp, không học sinh nào không biết đến giai thoại Nguyễn Trãi tiễn biệt phụ thân là Nguyễn Phi Khanh tại Ải Nam Quan. Đó là tháng 6, năm Đinh Hợi 1407 Sau khi nhà Minh xua quân sang xâm chiếm nước Nam thì Trương Phụ sai Liễu Thăng lùng bắt thành phần trí thức, để ngăn ngừa sự kêu gọi dân chúng nổi dậy đòi lại quyền tự trị. Trong số những người bị bắt để giải về Tầu, có Nguyễn Phi Khanh.
Trung Tâm quan sát, nghiên cứu Sóng Hấp Lực (gravitational waves) bằng tia Laser “Laser Interferometer Gravitational-Wave Observatory” (viết tắt LIGO) xây dựng cách đây hơn 30 năm, tốn 600 triệu. Hoạt động từ ngày ấy, tốn thêm khoảng năm trăm triệu nữa, không phát giác được cái gì. Nhưng lúc sắp sập tiệm, LIGO thình lình công bố đã bắt được “Sóng Hấp Lực” lan tỏa ra khi hai Hố Đen sát nhập thành một. Chuyện “nhập một” này, cũng theo LIGO, xảy ra cách Trái Đất hơn một tỉ năm ánh sáng. Thế giới khoa học chấn động. LIGO thắng lớn, lãnh nhiều giải cao quý, và cuối cùng đoạt luôn Nobel 2017.
Sách "The Room Where It Happened” của Bolton viết về thời gian ông làm việc tại Tòa Bạch Ốc, điều đó khiến cho TT Trump lo ngại. Sách này ra mắt trước ngày bầu cử Hoa Kỳ, ngày bầu cử là ngày 3 tháng 11 năm 2020. Sách ra mắt vào cận ngày bầu cử, Bolton mới có hy vọng “Nhất tiễn song điêu” hay “Nhất tiễn hạ song điêu” là một mũi tên bắn được 2 con chim. - Thứ nhất sách ra mắt cận vào ngày bầu cử sẽ có nhiều người háo hức mua để xem, từ đấy Bolton sẽ thu về vài triệu Mỹ kim. - Thứ hai, Tổng thống Trump “đã yêu cầu John Bolton từ chức." Do đấy, ra mắt sách trước ngày bầu cử, với những chỉ trích TT Trump rất nặng nề trong sách, sẽ khiến cho TT Trump khó khăn trong việc vận động tranh cử tổng thống hay TT Trump có thể sẽ thất cử.
Với ít nhiều lạc quan, và chủ quan, tôi tin rằng dịch Vũ Hán rồi sẽ qua trong tương lai gần. Quả đất vẫn cứ quay đấy thôi. Kinh tế rồi sẽ hồi phục dần dần. Nhân loại lại tiếp tục sinh hoạt y như cũ, với ý thức vệ sinh (và cộng sinh) lành mạnh hơn xưa. Quan hệ toàn cầu sẽ trở lại bình thường, trừ mỗi cái nước Cộng Hoà Nhân Dân Trung Quốc (People’s Republic of China) thì tôi … không hoàn toàn bảo đảm. Tôi (dám) có chút máu Tầu nên chả hà cớ chi mà lại đi kỳ thị gần một phần năm dân số toàn cầu. Vấn đề là cái tôi của những vỹ lãnh đạo ở xứ sở này quá lớn, nhất là ông Tập Cận Bình – Tổng Bí Thư kiêm Chủ Tịch Nước và Chủ Tịch Quân Ủy Trung Ương – người đã đẩy cả nước đi trật đường rầy quá xa (tới mấp mé hố thẳm luôn) nên hiện tình Trung Hoa – xem ra – không còn thuốc chữa. Phen này (e) sẽ lôi thôi lớn, lôi thôi lâu, và lôi thôi lắm!
Những bằng chứng mua bán chức quyền vừa được báo The Age và Chương trình 60 Minutes của đài ABC phanh phui, khiến Thủ hiến Victoria Daniel Andrews phải sa thải một bộ trưởng, 2 bộ trưởng xin từ chức và nhiều chính trị gia đảng Lao Động tại Victoria đang bị cảnh sát và Ủy Ban chống tham nhũng điều tra. Ban điều hành đảng Lao Động toàn quốc phải đề cử 2 cựu chính trị gia có uy tín lãnh đạo một cuộc điều tra nội bộ, đồng thời trong vòng 3 năm tới các chi bộ tại Victoria mất quyền đưa người ra tranh cử. Chính phủ tiểu bang Victoria (với 6,3 triệu dân) đã ký kết các biên bản nghi nhớ và hợp đồng riêng tham gia dự án "Vành đai và Con đường" với Bắc Kinh, và đang bị chính phủ Liên bang phản đối. Điều này khiến dư luận, gồm nhiều cử tri Úc gốc Việt đặt câu hỏi rằng việc xảy ra tại tiểu bang Victoria có ảnh hưởng gì đến các ký kết với Trung cộng hay là không?
Hiệp hội các Nhà sách Đức thông báo là Giải thưởng Hòa bình của Đức năm 2020 (Friedenspreis des Deutschen Buchhandels) sẽ trao cho Amartya Sen, 86 tuổi, nhà triết học Ấn Độ, Giáo sư Kinh tế Đại học Harvard và là người đoạt giải Nobel Kinh tế năm 1998. Giải thưởng cao quý này được thành lập từ năm 1950 tại Đức. Theo truyền thống, lễ trao giải diễn ra trong ngày cuối Hội chợ sách Frankfurt 18 tháng 10 tại Paulskirche, Frankfurt và sẽ được các đài Đức truyền hình trực tiếp. Trong dịp vinh danh này, Amartya Sen được trao tặng 25.000 euro.
Bạn tôi, tất cả, phần lớn đều là lính ráo. Chúng tôi không chỉ có chung những năm cầm súng, và một quãng đời tù mà còn chia chung rất nhiều … cố tật!. Hễ gặp nhau là uống, và câu chuyện trên bàn rượu trước sau gì rồi cũng xoay quanh kỷ niệm về đám chiến hữu hồi còn chinh chiến: những thằng đã chết, những đứa đang vất vưởng ở quê nhà, hay lưu lạc (đâu đó) nơi đất lạ xứ người.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Ngày 21/06/2020, hiện tượng Nhật thực hình khuyên diễn ra trên một số nơi tại Châu Á
Các công dân từ 15 quốc gia sẽ được phép vào Liên minh Châu Âu (EU) bắt đầu từ ngày thứ Tư (01/07/2020), nhưng trong danh sách không có tên nước Mỹ.
Sáng ngày thứ Ba (30/06/2020), Ủy ban Thường vụ Quốc hội Trung Quốc đã thông qua luật an ninh Hong Kong, sẽ có hiệu lực từ ngày 01/07/2020
Thứ Hai (29/06/2020), Mỹ bắt đầu tiến hành các bước loại bỏ quy chế đặc biệt của Hong Kong, tạm dừng xuất khẩu quốc phòng và hạn chế quyền tiếp cận các sản phẩm công nghệ cao, trong bối cảnh Trung Quốc thông qua luật an ninh mới dành cho đặc khu
NGC 2359 là một đám mây vũ trụ có hình dạng như chiếc nón với hai đôi cánh mở rộng giống như chiếc nón của thần Thor.