Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Chuyện Người Việc Ta: Sự Thật Tây Tạng, Hay Viễn Tượng Diệt Chủng Cả Dân Tộc

31/03/200900:00:00(Xem: 5361)

Chuyện Người Việc Ta: Sự thật Tây tạng, Hay viễn tượng diệt chủng cả dân tộc

 Phan Văn Song
Năm mươi năm sau khi Ngài Đạt Lai Lạt Ma vượt trốn khỏi đất nước Tây tạng, chúng ta thử  trở về  lịch sử đầy khổ sở của Tây tạng  và thử phân tách thực  trạng của một dân tộc và một văn hóa trên đường sắp bị tiêu diệt.
Trong các gia đình Tây tạng, những bức  ảnh nào có hình của Ngài Đạt Lai Lạt Ma, hoặc những chân dung của Ngài đều bị cấm treo. Giới truyền thông Trung hoa  gọi Ngài là « Tên phiến loạn», hay là « Kẻ chia rẻ » và « tên cầm đầu của nhóm phiến loạn ». Và ở Tây Tạng, mọi người dân đều biết là những ai dám tuyên bố công khai có cảm tình  với Ngài đều có thể bị đi tù. Thế nhưng dân chúng vẫn cứ « pha » « phớt lờ », ung dung tự tại, sống rất Tây tạng.
Mặc cho cuộc Cách mạng Văn hoá gọi là để xóa bỏ Tôn giáo, thuốc phiện của Nhơn dân, giải phóng tư tưởng nhơn dân Tây tạng khỏi cơn mê Phật giáo. Mặc cho hàng tỷ « nhân dân tệ » đổ vào đất nước Tây tạng  để Phát triển Vùng tự trị Tây tạng và các vùng phụ cận Kham và Amdo, Ngài Tenzin Gyatso, vị Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 vẫn và luôn luôn được các đồng bào tín hữu của Ngài xác tín rằng Ngài là hiện thân của Đức Phật đầy tình thương, Ngài là một Vị Phật sống, một lãnht tụ chánh trị và cũng là một biểu tượng quốc gia Tây tạng. Hàng ngày, từng đoàn người hành hương vào Thủ đô Lhassa và nối đuôi nhau diễn hành chung quanh Tòa  Potala, biểu hiệu của Thế Quyền và Thần Quyền của Ngài. Sự hiện hữu của Ngài, trong mỗi tâm trí của mỗi người dân Tây tạng, sự hiện hữu của Vị «Hiền triết thông thái như Biển Cả » đang nung đúc, nuôi sống  tinh thần đấu tranh để chống lại sự diệt chủng.....
«Chúng ta đã thua ở Tây Tạng rồi» Câu nói nầy để mở đầu một bài nói của Mao Tsé Tung ở Bộ Chánh trị Trung Ương Đảng Cộng sản Trung Quốc  năm 1959, sau khi Mao được tin rằng  Ngài Đạt Lai Lạt Ma đã vượt được biên giới  Tây Tạng lánh nạn sang Ấn Độ ngày 10 tháng ba năm 1959. Cái phút sáng suốt ấy cũng không giúp đỡ Mao rút quyết định dùng quân đội của chế độ độc tài của mình cưởng chiếm Tây tạng. 
Năm mươi năm đạo đức giả, lúc thì ngoại giao đưa đẩy hứa hẹn, khi thì khủng bố đẩm máu man rợ... đây là  đề tài của cuốn phim tài liệu « Tây tạng, sự nói dối của Trung quốc"» của nhà ký giả điện ảnh Bernard Débord đã được trình bày trên Đài 3 của Truyền Hình Pháp,  tuần qua để đóng góp với dư luận Pháp đang ủng hộ Tây tạng. Mặc dù Chánh phủ Pháp, cũng như các chánh phủ Âu tây và các chánh phủ trên thế giới  lẫn cả chánh phủ Mỹ đều đang viện cớ  « Khủng hoảng kinh tế », nhân nhượng Anh Ba Tàu du côn, du thực, tham vọng bành trướng. Nói đến Nhơn quyền với Trung Quốc, nói đến Tây tạng đều với Trung quốc, nói đến Ngài Đạt Lai Đạt Ma, đối với các chánh trị gia các nước tiền tiến gần nhưng không được xem như là một đề tài « chánh trị tử tế »  cho lắm (politically correct) và nếu không nói là đều cấm kỵ (tabou). Tất cả các nhà chánh trị gia, các nhà lãnh tụ nguyên thủ quốc gia  thế giới đều đang mong một phép lạ (miracle ) sẽ  «thực hiện» vào ngày 2 Tháng Tư nầy ở Hội nghị G20 ở Luân đôn. Và « thiên hạ » hy vọng vào anh Trung quốc..."""
Con én Trung quốc có đem lại Mùa Xuân không "
Cuốn phim của Bernard Débord bắt đầu dẫn ta đi thăm Tây tạng vào năm 1951. Bắt đầu bằng một cuộc xâm lược, một sư đoàn quân đội nhân dân Trung hoa đi sâu vào dãy  Hi Mã Lạp Sơn để cưởng chiếm một quốc gia có chế độ Thần quyền (théocratie) nằm  giữa tuyết trắng và trời xanh, trên nóc nhà thế giới. Một cuộc xâm lược ư " Không hẳn thế.
Đóng quân ở vùng phụ cận thủ đô Tây tạng thành phố Lhassa, vùng Amdo,  đoàn quân của Mao mở một cuộc thương thuyết với với những người đại diện Ngài Đạt Lai Lạt Ma, người nguyên thủ một quốc gia còn sống trong thời Trung cổ, và hoàn toàn không có được một lực lượng  quân sự để tự bảo vệ. Bằng một Tuyên Cáo 17 điểm, những người chủ mới của Bắc Kinh hứa sẽ kính trọng và bảo vệ Văn hóa Tây tạng. Nhờ thế quân đội của Mao được dân chúng Tây tạng hoan hỉ rước vào Thủ đô Lhassa. Trong những sách sử chánh thức trung hoa, giai đoạn ấy được gọi dưới một mỹ từ  là « cuộc chinh phục ôn hòa » (la conquête pacifique).
Viết đến đây tôi xin mở một dấu ngoặc để nhắc đến những ai nghe lời biện hộ ngày nay của nhà cầm quyền Bắc kinh và các người Tàu ở Paris vẫn khư khư bảo rằng Tây tạng là đất Trung quốc từ ngàn xưa, nói chuyện Tây tạng là xen vào nội bộ chủ quyền của Trung quốc, đóng dấu ngoặc.
Ngài Đạt Lai lạt Ma ngay vào thời gian ấy cũng nhận định (lầm) rằng là những người  Cách mạng Trung hoa có thể giúp dân Tây tạng thoát khỏi tụt hậu và kém văn minh. Năm 1954, Ngài gặp Chủ Tịch Mao Tsé Tung, và tâm sự: « Tôi rất cảm kích khi thấy một người đầy quyền hành như Ngài Mao đã nghĩ đến những người nghèo khổ ».
Nhưng cũng năm 1954, các quan Tàu ở Chánh trị bộ Trung ương Đảng Cộng sản Tàu bắt đầu sốt ruột. Các ủy ban tổ chức sửa soạn cải tổ hành chánh để Công sản hóa (hay Hán hóa) những hạ từng cơ sở hành chánh địa phương Tây tạng,  lâm le muốn lật đỗ chánh phủ Tây tạng, để dễ bề cải tổ và  xây dựng hay  Hán hóa  những cơ sở Tây tạng. Để tiến hành việc đó, hàng triệu nhà tu, nhà thờ phượng, chùa chiền bị phá bỏ, trên một trăm ngàn sư sãi tập trung vào các trại tù. Từ 1956 đến 1959, trong ba năm liền, những cuộc nổi loạn diễn lên hàng ngày. 1959, Vị lãnh tụ tinh thần Đạt Lai Lạt Ma,  phải trốn chạy và lập một chánh quyền lưu vong ở Dharamsala, vùng Đông Bắc Ấn độ, và  được Liên Hiệp Quốc  ủng hộ, tuyên bố quyền tự quyết (l'autodétermination) cho dân tộc Tây tạng.


Sau khi sử dụng Ngài Panchen Lama, Vị số Hai của Phật Giáo Tây tạng, Bắc kinh ra chiến thuật đàn áp thẳng tay. (Một triệu chùa, một trăm ngàn sư sãi đi tù chưa gọi là thẳng tay ). Mục tiêu lần nầy là: xóa tẩy sạch Phật Giáo Tây tạng, vì đó là nguồn gốc của kháng chiến Tây tạng. Chùa chiền, tu viện đốt sạch, phá sạch, tu sĩ sư sãi bị làm nhục, đi tù, bỏ đói ... « Trong các trại tù Trung quốc, tôi đã phải ngậm, ăn xương người » một nhơn chứng sống sót kể lại. Có bao nhiêu nạn nhơn, không ai biết.  Thật là một bản thống kê khó khăn, ...từ 300, 000 đến 600,000 người "  Có thể một triệu ...
« Cuối cùng chế độ nô lệ người kiểu Trung Cổ, cái chế độ khốn kiếp dã man của Tây tạng đã được Đảng Cộng sản và Nhơn dân Trung quốc đập tan » các cơ quan tuyên truyền Trung quốc ầm ĩ loan tin. Thế nhưng cuộc Cách mạng Văn hóa, mặc dù đã lên đến cực điểm vẫn thất bại, Các sư sãi vẫn tiếp tục tu hành, thiện nam tín nữ vẫn quý mến ủng hộ, tiếp tục ưu đải các vị tu hành. 
Phải đi bằng một con đường khác. Năm 1980, Deng Xiaoping tuyên bố  «Cởi mở» cho phép các tu viện, chùa chiền mở cửa lại. Nhưng sự tái xuất của Phật giáo Tây tạng làm khó chịu một số cán bộ cao cấp ở Bắc kinh, và một chiến dịch đàn áp bắt đầu trở lại do Hu Jintao (Hồ Cẩm Đào), « tên đồ tể thành Lhassa »  điều khiển .
Tháng ba, năm 1989, Vị Panchen Lama đang lên tiếng phản đối  nhà cầm quyền Bắc kinh về những việc khai thác bừa bãi những tài nguyên thiên nhiên (hầm mỏ, thủy điện ..) trên đất Tây tạng, bỗng nhiên ngã bệnh chết. Cái chết đột ngột , mờ ám của Vị Panchen Lama tạo một làn sóng đấu tranh, bạo động xuống đường...trong vòng cả tuần lễ.
Từ ngày hội nhập vào làng tư bản, nhà cầm quyền Trung quốc quyết tâm dẹp kháng chiến Tây tạng bằng đường kinh tế hóa. Trung quốc xây đường xa lộ, xây đường sắt, khai thác khoáng sản, định cư các thiểu số du mục ... cho Tây tạng. Đỗ tiền và hàng hóa Trung quốc  vào Tây tạng để phát triển  kinh tế cho Tây tạng . Nhưng dân chúng Tây tạng không bị lừa, họ tỉnh táo nhận định .
« Những đầu tư Trung quốc vào Tây tạng chỉ là lợi cho Trung quốc, dân chúng Tây tạng không hưởng gì cả» nhận xét của một anh Tây tạng tỵ nạn.
«Từ ngày có tàu hỏa cao tốc đến Lhassa, Tây tạng càng ngày càng Hán hóa. Một cán bộ cao cấp Tây tạng nhận xét. Đến một lúc chúng ta không còn thấy người Tây tạng nữa. Các ông biết không" Trong lịch sử Trung Hoa, có một sắc dân được gọi là dân Mãn Thanh Ngày nay ở Trung quốc không tìm thấy dân Mãn Thanh  nữa. Dân Tây tạng tương lai rồi cũng sẽ thế »./.
Thay lời kết:
Cuốn phim tài liệu chỉ có thế. Tôi xem xong không ngủ được. 50 năm có là bao. Tây tạng ngày hôm nay đứng trong một cái thế rất khó khăn. Cả thế giới không ai muốn cứu Tây tạng cả. Cả thế giới không ai muốn làm mất lòng Trung quốc cả. Vì Trung quốc là chủ nợ của thế giới (Âu Mỹ)
 May thay !   Ngài Đạt Lai Lạt Ma vẫn còn đấy, cái Giải Nobel che chở Ông.
Nhưng cũng đã có những manh nha để hạ uy thế của vị Phật sống nầy; hôm qua Nam phi không cấp chiếu khán cho Ngài, để Ngài vào Nam Phi  đi họp cùng các Giải Nobel khác. Sức ép của các Giải Nobel để Nam Phi cấp chiếu khán cho Ngài có thể thành công. Nhưng hành động đó đã  biến thành  tiền lệ. Nam Phi đã dám làm, quốc gia khác có thể làm, Trung quốc biết được kẻ hở của Luật Quốc tế. Tổng thống Pháp không dám tiếp Ngài như môt nguyên thủ quốc gia trên nước Pháp. Cho vợ tiếp, hẹn gặp Ngài ở chổ khác.
Ủng hộ Tây tạng, đòi hỏi Tự do Tôn giáo, Nhơn quyền ngày nay lỗi thời lắm, nó không còn cái mặt của người tử tế, của chánh trị gia thành công nữa, vì nó không cứu được công ăn việc làm, không bán được xe hơi, không mua được nhà.... vì  nó không có « kinh tế  tánh »
Ngày mai khi Ngài Đạt Lai Lạt Ma mất đi, ngày mai khi Bà Aung San Sưu Yi của Miến Điện đáu tranhcho  Nhơn quyền, Công lý và Dân chủ   không còn nữa "  Phần « Thiện » của con người sẽ mất theo, Lương tâm của Nhơn loại sẽ không còn nữa. Phần « Ác » của Nhơn loại sẽ hoàn toàn  thắng thế.
Và Việt Nam chúng ta " Bắt đầu bằng cắt hiến đất biên giới, Thác Bản Giốc chỉ là một thắng cảnh"  Ải Nam Quan chỉ một biểu tượng. Quần đảo Hoàng sa, Trường sa chỉ là vài bãi cát vàng, vài cục san hô đầy cứt chim...Tinh hữu nghi mười sáu chữ vàng quan trọng hơn. Ân tình huynh đệ anh em cùng Đảng nặng hơn nhiều. Trung quốc kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa, thi ta cũng thế, Trung quốc giàu,  ta sẽ giàu theo. ...Xá gì vài vạn cây số vuông trên rừng sâu nước độc. Xá gì ba bãi cát, năm cục san hô...
Trung quốc đã bắt đầu xẻ xa lộ, làm đường săt.... rồi cũng như Tây tạng, cũng khai thác khoáng sản Bauxite, khai thác nhà máy lọc dầu Dung quất ... và ... « Tới luôn đi Bác Tài » ... đi thong thả từ Bắc đến Nam, tự do khai thác làm ăn . Cũng như Tây tạng, Đảng Cộng sảnTrung quốc  lo cho đời sống dân thiểu số, lo định cư dân du mục, giải phóng dân du mục người  thượng ViệtNam,  và sẽ tổ chức những vùng tự trị cho dân Thượng (Tự trị Tây Nguyên Dega ViệtNam, Tự trị vùng Bình Thuận người Chăm ) chẳng hạn "....
Ở Trung quốc, dân Mãn Thanh không còn, nhưng ngôi sao vàng Mãn Thanh vẫn nằm trên ngọn cờ Trung quốc (Bốn vị sao vàng nhỏ biểu tượng 4 dân tộc thiểu số Mông cổ, Hồi giáo, Mãn thanh và Tây tạng quay quần hàng phục ngôi sao vàng lớn nằm giữa tượng trưng cho dân tộc Hán). Tất cả trên nền cờ đỏ máu của Cách Mạng đẩm máu Bôn Sơ Vít.
ViệtNam cũng với ngọn cờ đỏ Bôn Sơ Vít, với ngôi sao vàng đơn độc làm sao chống cự được với tham vọng 5 sao vàng  của Tàu. ViệtNam ngày nay, không có cái may có một vị Đạt Lai Lạt Ma ở Hải ngoại có mặt mọi nơi, để cản mũi kỳ đà, tố cáo tham vọng của Trung quốc. ViệtNam cũng không có được một Panchen Lama, mặc dù bị kếm chế vẫn dám lên tiếng  phản kháng những khai thác bừa bãi của bọn cầm quyền đến nỗi phải thiệt mạng.
Xem cuốn phim tài liệu tôi rùng mình khi nghĩ đến  viễn tượng Việt Nam, và viết các dòng nầy để chia xẻ với Quý độc giả. Quý Vị cứ  viết chữ ViệtNam thay vào chỗ nào có  chữ Tây tạng trong bài nầy, là chúng ta có ngay hình ảnh tương lai của ViệtNam.
Viết trước ngày Hội nghị G20 ở London, 26 tháng ba 2009.
Phan Văn Song

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Liên quan đến cuộc bầu cử Quốc Hội Đức 2021 trước đây tôi đã giới thiệu lần lượt ba ứng cử viên: Scholz của SPD, Laschet (CDU) và Baerbock (Xanh). Nhưng trong những tháng qua có khá nhiều tin giật gân nên để rộng đường dư luận tôi lại mạn phép ghi ra vài điểm chính bằng Việt ngữ từ vài tin tức liên quan đến cuộc bầu cử 2021 được truyền thông và báo chí Đức loan tải.
Năm 17 tuổi, đang khi học thi tú tài, tôi bỗng nhiên bị suyễn. Căn bệnh này – vào cuối thế kỷ trước, ở miền Nam – vẫn bị coi là loại nan y, vô phương chữa trị. Từ đó, thỉnh thoảng, tôi lại phải trải qua vài ba cơn suyễn thập tử nhất sinh. Những lúc ngồi (hay nằm) thoi thóp tôi mới ý thức được rằng sinh mệnh của chúng ta mong manh lắm, và chỉ cần được hít thở bình thường thôi cũng đã là một điều hạnh phúc lắm rồi. If you can't breathe, nothing else matters!
Một người không có trí nhớ, hoặc mất trí nhớ, cuộc đời người ấy sẽ ra sao? Giả thiết người ấy là ta, cuộc đời ta sẽ như thế nào? Ai cũng có thể tự đặt câu hỏi như vậy và tự cảm nghiệm về ý nghĩa của câu hỏi ấy. Sinh hoạt của một người, trong từng giây phút, không thể không có trí nhớ. Cho đến một sinh vật hạ đẳng mà chúng ta có thể biết, cũng không thể tồn tại nếu nó không có trí nhớ. Trí nhớ, Sanskrit nói là smṛti, Pāli nói là sati, và từ Hán tương đương là niệm, cũng gọi là ức niệm, tùy niệm. Nói theo ngôn ngữ thường dùng hiện đại, niệm là ký ức. Đó là khả năng ghi nhớ những gì đã xảy ra, thậm chí trong thời gian ngắn nhất, một sát-na, mà ý thức thô phù của ta không thể đo được.
Ba mươi năm trước tôi là thành viên hội đồng quản trị của một cơ quan xã hội giúp người tị nạn trong khu vực phía đông Vịnh San Francisco (East Bay) nên khi đó đã có dịp tiếp xúc với người tị nạn Afghan. Nhiều người Afghan đã đến Mỹ theo diện tị nạn cộng sản sau khi Hồng quân Liên Xô xâm chiếm đất nước của họ và cũng có người tị nạn vì bị chính quyền Taliban đàn áp. Người Afghan là nạn nhân của hai chế độ khác nhau trên quê hương, chế độ cộng sản và chế độ Hồi giáo cực đoan.
Bà Merkel là một người đàn bà giản dị và khiêm tốn, nhưng nhiều đối thủ chính trị lại rất nể trọng bà, họ đã truyền cho nhau một kinh nghiệm quý báu là “Không bao giờ được đánh giá thấp bà Merkel”.
Hai cụm từ trọng cung (supply-side) và trọng cầu (demand-side) thường dùng cho chính sách kinh tế trong nước Mỹ (đảng Cộng Hòa trọng cung, Dân Chủ trọng cầu) nhưng đồng thời cũng thể hiện hai mô hình phát triển của Hoa Kỳ (trọng cầu) và Trung Quốc (trọng cung). Bài viết này sẽ tìm hiểu cả hai trường hợp. Trọng cung là chủ trương kinh tế của đảng Cộng Hoà từ thời Tổng Thống Ronald Reagan nhằm cắt giảm thuế má để khuyến khích người có tiền tăng gia đầu tư sản xuất. Mức cung tăng (sản xuất tăng) vừa hạ thấp giá cả hàng hóa và dịch vụ lại tạo thêm công ăn việc làm mới. Nhờ vậy mức cầu theo đó cũng tăng giúp cho kinh tế phát triển để mang lại lợi ích cho mọi thành phần trong xã hội. Giảm thuế lại thêm đồng nghĩa với hạn chế vai trò của nhà nước, tức là thu nhỏ khu vực công mà phát huy khu vực tư.
Gần đây, chỉ một tấm ảnh của nữ trung sĩ TQLC Hoa Kỳ – Nicole Gee – ôm em bé người Afghan với thái độ đầy thương cảm thì nhiều cơ quan truyền thông quốc tế đều phổ biến và ca ngợi! Nhân loại chỉ tôn trọng sự thật, trân quý những tâm hồn cao thượng và những trái tim biết rung động vì tình người – như nữ trung sĩ TQLC Hoa Kỳ, Nicole Gee – chứ nhân loại không bao giờ thán phục hoặc ca ngợi sự tàn ác, dã man, như những gì người csVN đã và đang áp đặt lên thân phận người Việt Nam!
Tôi vừa mới nghe ông Trần Văn Chánh phàn nàn: “Cũng như các hội nghề nghiệp khác, chưa từng thấy Hội nhà giáo Việt Nam, giới giáo chức đại học có một lời tuyên bố hay kiến nghị tập thể gì liên quan những vấn đề quốc kế dân sinh hệ trọng; thậm chí nhiều lần Trung Quốc lấn hiếp Việt Nam ở Biển Đông trong khoảng chục năm gần đây cũng thấy họ im phăng phắc, thủ khẩu như bình…”
Thế giới chưa an toàn và sẽ không an toàn chừng nào các lực lượng khủng bố trên thế giới vẫn còn tồn tại, một nhà báo, cựu phóng viên đài VOA từ Washington D.C. nói với BBC News Tiếng Việt hôm thứ Năm. Sự kiện nước Mỹ bị tấn công vào ngày 11 tháng 09 năm 2001 đã thức tỉnh thế giới về một chủ nghĩa khủng bố Hồi giáo cực đoan đang tồn tại trong lòng các nước Trung Đông. Giờ đây, sau 20 năm, liệu người Mỹ có cảm thấy an toàn hơn hay họ vẫn lo sợ về một cuộc tấn công khủng bố khác trên đất nước Hoa Kỳ hay nhằm vào công dân Mỹ ở nước ngoài.
Vào ngày 11 tháng 9 năm 2001, những kẻ khủng bố Hồi giáo thuộc tổ chức mạng lưới Al-Qaida đã dùng bốn phi cơ dân sự làm thành một loại vũ khí quân sự để tấn công vào Trung tâm Thương mại Thế giới ở New York và Lầu Năm Góc ở Washington D.C. Các sự kiện không tặc loại này là lần đầu tiên trong lịch sử chiến tranh của nhân loại và đã có hậu quả nghiêm trọng nhất trong lịch sử cận đại.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.