Vietbao.com bị chính quyền Việt Nam ngăn không cho vào từ trong nước.
Để vượt rào cấm cần dùng public DNS hay dùng proxy.