Tiếng Việt
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Đức Đạt Lai Lạt Ma/ Chuyển ngữ: HT. Thích Trí Chơn