Tiếng Việt
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Susan Sontag. Bản dịch: Nguyễn Hoàng Việt