Tiếng Việt
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Tác giả: Hanns W. Maull-Dịch giả: Đỗ Kim Thêm