Tiếng Việt
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Người dịch Tiểu Lục Thần Phong