Tiếng Việt
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Tâm Thường Định và Nguyễn T. H.H. phỏng dịch