Tiếng Việt
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Daron Acemoglu-Đỗ Kim Thêm dịch