Tiếng Việt
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Issac Thái phổ nhạc và trình bày