Tiếng Việt
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Hòa Thượng Thích Tánh Thiệt & Hòa Thượng Thích Như Điển