Tiếng Việt
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Tường thuật PT. Nguyễn Mạnh San