Tiếng Việt
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Tác giả: Francis Fukuyma-Dịch giả: Đỗ Kim Thêm