Tiếng Việt
Việt Báo Foundation – A Nonprofit 501 (c)(3) Organization
Jeffrey D. Sachs-Đỗ Kim Thêm dịch