Tiếng Việt
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Jeffrey D. Sachs-Đỗ Kim Thêm dịch