Tiếng Việt
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Đào Như (lược dịch)