Tiếng Việt
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Bản dịch của Hoàng Ngọc-Tuấn