Tiếng Việt
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Bs thú y Nguyễn Thượng Chánh dvm và Ds Nguyễn Ngọc Lan