Tiếng Việt
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Dượng tư Nguyễn Thượng Chánh