Tiếng Việt
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Joseph S. Nye Jr. - Đỗ Kim Thêm dịch