Tiếng Việt
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Trúc Việt phỏng vấn Thắng Đỗ