Tiếng Việt
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Tác giả: Michael Spence-Dịch giả: Đỗ Kim Thêm