Tiếng Việt
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Người dịch: Phạm Hồng-Lam