Tiếng Việt
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Tác giả: Joseph E. Stiglitz & Hamid Rashid- Dịch giả: Đỗ Kim Thêm