Tiếng Việt
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Riccardo Gazzaniga Phan Tấn Hải dịch