Tiếng Việt
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
-Langston Hughes ianbui dịch (2020.06)