Tiếng Việt
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Tác giả Nikki Châu-Chuyển ngữ Thắng Đỗ