Tiếng Việt
Việt Báo Foundation – A Nonprofit 501 (c)(3) Organization
Wisława Szymborska - Nguyễn Thái Linh phỏng dịch