Tiếng Việt
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Bác sĩ Thú y Nguyễn Thượng Chánh