Tiếng Việt
Việt Báo Foundation – A Nonprofit 501 (c)(3) Organization
Tác giả: Richard von Weizsäcker-Dịch giả: Đỗ Kim Thêm