Tiếng Việt
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Tác giả: Winston Lord - Dịch giả: Đỗ Kim Thêm