Tiếng Việt
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Dịch giả: Khôi An và Trần Sơn