Tiếng Việt
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
H. R. McMaster (Nguyễn Bá Trạc chuyển ngữ 27/4/20)