Tiếng Việt
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Tác giả Mirka Knaster-Nguyễn Thượng Chánh chuyển ngữ