Tiếng Việt
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Tác giả: Francis Fukuyama - Dich giả: Đỗ Kim Thêm